Söka efter dolda data och personlig information i dokument

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du planerar att dela en elektronisk kopia av ett Microsoft Word-dokument med kunder eller arbetskollegor bör du granska dokumentet och kontrollera att det inte innehåller dold eller personlig information som kan lagras i själva dokumentet eller i dokumentegenskaperna (metadata). Eftersom den här dolda informationen kan innehålla information om ditt företag eller om själva dokumentet som du inte vill att andra ska ta del av, kanske du vill ta bort den dolda informationen innan du delar dokumentet med andra.

I den här artikeln lär du dig hur du kan använda funktionen Dokumentkontroll i Microsoft Office Word 2007 för att söka efter och ta bort dolda data och personlig information i dina dokument.

Artikelinnehåll

Vilka typer av dold och personlig information lagras i Word-dokument?

Vilken information kan dokumentkontroll hitta och ta bort från Word-dokument?

Hur jag för att hitta och ta bort dold och personlig information i Word-dokument?

Vilken typ av dold och personlig information lagras i Word-dokument?

Flera typer av dold och personlig information kan sparas i ett Word-dokument. Den här informationen kanske inte visas direkt i Office Word 2007-dokumentet, men andra kan eventuellt få tillgång till informationen.

Dold information kan exempelvis inkludera data som läggs till automatiskt i ett dokument för att du ska kunna samarbeta med andra när du skriver och redigerar dokumentet. Informationen kan också omfatta data som du avsiktligt väljer att dölja.

Word-dokument kan innehålla följande typer av dold och personlig information:

 • Kommentarer, revisioner från spårade ändringar, versioner och pennanteckningar    Om du har samarbetat med andra för att skapa ett dokument kan det hända att dokumentet innehåller element som exempelvis revisionsindikeringar från spårade ändringar, kommentarer, pennanteckningar eller versionsinformation. Den här informationen kan exempelvis avslöja namnen på de personer som arbetat med dokumentet, kommentarer från granskare och ändringar som gjorts i dokumentet.

 • Dokumentegenskaper och personlig information    Dokumentegenskaper, så kallade metadata, innehåller information om dokumentet, till exempel författare, ämne och titel. Dokumentegenskaper också innehålla information som hanteras automatiskt av Office-program, till exempel namnet på den person som senast sparade ett dokument och det datum då ett dokument skapades. Om du har använt specifika funktioner innehålla dokumentet också ytterligare typer av personlig identifierbar information (PII), till exempel e-posthuvuden, skicka för granskning information, Cirkulationslistor och mall namn.

 • Sidhuvuden, sidfötter och vattenstämplar    Word-dokument kan innehålla information i sidhuvuden och sidfötter. Du kanske också har lagt till en vattenstämpel i Word-dokumentet.

 • Dold text    Word-dokument kan innehålla text som formaterats som dold text. Om du inte vet om dokumentet innehåller dold text kan du använda funktionen Dokumentkontroll för att söka efter dold text.

 • Egenskaper för dokumentservern    Om dokumentet har sparats på en dokumentserver, t.ex. på en webbplats för en dokumentarbetsyta eller i ett Microsoft Windows SharePoint Services-bibliotek, kan dokumentet innehålla ytterligare dokumentegenskaper eller information om serverplatsen.

 • Anpassade XML-data    Dokument kan innehålla anpassade XML-data som inte visas i själva dokumentet. Du kan använda funktionen Dokumentkontroll för att söka efter och ta bort den här typen av XML-data.

Överst på sidan

Vilken information kan jag söka efter och ta bort i mina Word-dokument med hjälp av funktionen Dokumentkontroll?

I Office Word 2007 visas flera olika kontroller för funktionen Dokumentkontroll som du kan använda för att söka efter och ta bort dold och personlig information som är specifik för Word-dokument. Tabellen nedan innehåller en lista med de olika typer av dold och personlig information som du kan söka efter och ta bort i Word-dokument med hjälp av funktionen Dokumentkontroll.

Obs!: Om funktionen Dokumentkontroll har anpassats genom att fler kontrollmoduler lagts till kan du kanske söka efter fler typer av information i dokumenten.

Office Word 2007

Namn på kontroll

Söker efter och tar bort

Kommentarer, revisioner, versioner och anteckningar

 • Kommentarer

 • Revisionsindikeringar från spårade ändringar

 • Information om dokumentversionen

 • Pennanteckningar

Dokumentegenskaper och personlig information

 • Dokumentegenskaper, inklusive information från flikarna Sammanfattning, Statistik och Anpassade i dialogrutan Dokumentegenskaper

 • E-posthuvuden

 • Cirkulationslistor

 • Information av typen "skicka för granskning"

 • Egenskaper för dokumentservern

 • Principinformation för dokumenthantering

 • Information om innehållstyp

 • Databindningsinformation för databundna fält (sista värdet konverteras till text)

 • Användarnamn

 • Mallnamn

Sidhuvud och sidfot

 • Information i dokumentets sidhuvud

 • Information i dokumentets sidfot

 • Vattenstämplar

Dold text

 • Text som formaterats som dold text (en teckeneffekt som är tillgänglig i dialogrutan Tecken)

  Obs!: Du kan inte identifiera text som dolts med andra metoder med den här kontrollen (t.ex. vit text mot en vit bakgrund).

Anpassade XML-data

 • Anpassade XML-data som kan lagras i ett dokument

Överst på sidan

Hur söker jag efter och tar bort dolda data och personlig information i mina Word-dokument?

Du kan använda Dokumentkontroll för att söka efter och ta bort dold och personlig information i Word-dokument som skapats i Office Word 2007 och tidigare versioner. Du gör klokt i att använda Dokumentkontroll innan du delar en elektronisk kopia av ett Word-dokument med andra, t.ex. i en bifogad fil i ett e-postmeddelande.

 1. Öppna det Word-dokument som du vill söka efter dolda data eller personlig information i.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Spara som och Skriv ett namn i rutan filnamn och spara en kopia av det ursprungliga dokumentet.

  Viktigt!: Du bör använda Dokumentkontroll på en kopia av originaldokumentet eftersom det inte alltid går att återställa den information som tas bort med Dokumentkontroll.

 3. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i kopian av det ursprungliga dokumentet, peka på förbereda och klicka sedan på Kontrollera dokument.

 4. Markera kryssrutorna för typerna av dolt innehåll som du vill kontrollera i dialogrutan Dokumentkontroll. Mer information om enskilda inspektörer finns vilken information kan dokumentkontroll söka efter och ta bort från Word-dokument?

 5. Klicka på Kontrollera.

 6. Granska resultatet av kontrollen i dialogrutan Dokumentkontroll.

 7. Klicka på Ta bort alla bredvid kontrollresultatet för de typer av dolt innehåll som du vill ta bort från dokumentet.

  Viktigt!: 

  • Om du tar bort dolt innehåll från dokumentet kanske du inte kan återställa det genom att klicka på Ångra.

  • Om du vill ta bort dold och personlig information från dokument som du sparar i formatet OpenDocument-Text (ODT) måste du köra dokumentkontroll varje gång du sparar dokumentet i det här formatet.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×