Söka efter dolda data och personlig information i arbetsböcker

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du planerar att dela en elektronisk kopia av en Microsoft Excel-arbetsbok bör du granska arbetsboken och kontrollera att den inte innehåller dold eller personlig information som kan lagras i själva arbetsboken eller i dokumentegenskaperna (metadata). Eftersom den här dolda informationen kan innehålla information om ditt företag eller om själva arbetsboken som du inte vill att andra ska ta del av, kanske du vill ta bort den dolda informationen innan du delar arbetsboken med andra.

I den här artikeln lär du dig hur du kan använda funktionen Dokumentkontroll i Microsoft Office Excel 2007 för att söka efter och ta bort dolda data och personlig information i dina Excel-arbetsböcker.

Obs!: Du kan ta bort dold och personlig information från arbetsböcker som du delar med andra personer. Men om arbetsboken har sparats som en delad arbetsbok (flikenGranska, kommandot Dela arbetsbok ), du kan inte ta bort kommentarer, anteckningar, dokumentegenskaper och personlig information. Om du vill ta bort den här informationen från en delad arbetsbok först kopiera och ta bort delningen.

I den här artikeln

Vilka typer av dold och personlig information lagras i arbetsböcker?

Vilken information kan dokumentkontroll hitta och ta bort från arbetsböcker?

Hur jag för att hitta och ta bort dold och personlig information i arbetsböckerna?

Vilken typ av dold och personlig information lagras i arbetsböcker?

Flera typer av dold och personlig information kan sparas i en Excel-arbetsbok. Den här informationen kanske inte visas direkt i Office Excel 2007-arbetsboken, men andra kan eventuellt få tillgång till informationen.

Dold information kan exempelvis inkludera data som läggs till automatiskt i en arbetsbok för att du ska kunna samarbeta med andra när du skapar arbetsboken. Informationen kan också omfatta data som du avsiktligt väljer att dölja.

Excel-arbetsböcker kan innehålla följande typer av dold och personlig information:

 • Kommentarer och pennanteckningar    Om du och andra har skapat arbetsboken tillsammans kan det hända att arbetsboken innehåller element som kommentarer eller pennanteckningar. Den här informationen kan exempelvis avslöja namnen på de personer som arbetat med arbetsboken, kommentarer från granskare och ändringar som gjorts i arbetsboken.

 • Dokumentegenskaper och personlig information    Dokumentegenskaper, så kallade metadata, innehåller information om arbetsboken såsom författare, ämne och titel. Dokumentegenskaper också innehålla information som hanteras automatiskt av Office-program, till exempel namnet på den person som senast sparade en arbetsbok och det datum då ett dokument skapades. Om du har använt specifika funktioner innehålla dokumentet också ytterligare typer av personlig identifierbar information (PII), till exempel e-posthuvuden, skicka för granskning information, Cirkulationslistor, Skrivarsökvägar och filsökvägen för publicering av webbsidor.

 • Sidhuvud och sidfot    Excel-arbetsböcker kan innehålla information i sidhuvuden och sidfötter.

 • Dolda rader, kolumner och kalkylblad    I en Excel-arbetsbok kan rader, kolumner och hela kalkylblad vara dolda. Om du distribuerar en kopia av en arbetsbok som innehåller dolda rader, kolumner eller kalkylblad kan andra användare välja att visa dessa rader, kolumner eller kalkylblad och tillhörande information.

 • Egenskaper för dokumentservern    Om arbetsboken har sparats på en dokumentserver, t.ex. på en webbplats för en dokumentarbetsyta eller i ett Microsoft Windows SharePoint Services-bibliotek, kan arbetsboken innehålla ytterligare dokumentegenskaper eller information om serverplatsen.

 • Anpassade XML-data    Arbetsböcker kan innehålla anpassade XML-data som inte visas i själva dokumentet. Du kan använda funktionen Dokumentkontroll för att söka efter och ta bort den här typen av XML-data.

 • Osynligt innehåll    Arbetsböcker kan innehålla objekt som inte visas eftersom de formaterats som osynliga.

Överst på sidan

Vilken information kan jag söka efter och ta bort i mina arbetsböcker med hjälp av funktionen Dokumentkontroll?

I Office Excel 2007 visas flera olika kontroller för funktionen Dokumentkontroll som du kan använda för att söka efter och ta bort dold och personlig information som är specifik för Excel-arbetsböcker. Tabellen nedan innehåller en lista med de olika typer av dold och personlig information som du kan söka efter och ta bort i Excel-arbetsböcker med hjälp av funktionen Dokumentkontroll.

Obs!: Om funktionen Dokumentkontroll har anpassats genom att fler kontrollmoduler lagts till kan du kanske söka efter fler typer av information i arbetsböckerna.

Office Excel 2007

Namn på kontroll

Söker efter och tar bort

Kommentarer och anteckningar

 • Kommentarer

 • Pennanteckningar

Dokumentegenskaper och personlig information

 • Dokumentegenskaper, inklusive information från flikarna Sammanfattning, Statistik och Anpassade i dialogrutan Dokumentegenskaper

 • E-posthuvuden

 • Cirkulationslistor

 • Information av typen "skicka för granskning"

 • Egenskaper för dokumentservern

 • Principinformation för dokumenthantering

 • Information om innehållstyp

 • Användarnamn

 • Information om skrivarsökväg

 • Scenariekommentarer

 • Filsökväg för publicering av webbsidor

 • Kommentarer för definierade namn och tabellnamn

 • Inaktiva externa dataanslutningar

Sidhuvud och sidfot

 • Information i kalkylbladets sidhuvud

 • Information i kalkylbladets sidfot

Dolda rader och kolumner

 • Dolda rader

 • Dolda kolumner som innehåller data

  Meddelanden: 

  • Om det finns dolda kolumner i arbetsboken som inte innehåller data och som är placerade bredvid kolumner som innehåller data, identifieras och raderas även dessa tomma, dolda kolumner.

  • Om de dolda raderna eller kolumnerna i arbetsboken innehåller data kan resultatet av beräkningar eller formler i arbetsboken påverkas om de tas bort. Om du inte vet vilken information som de dolda raderna eller kolumnerna innehåller stänger du funktionen Dokumentkontroll, visar de dolda raderna eller kolumnerna och kontrollerar innehållet.

  • Den här kontrollanten hittar inga figurer, diagram, kontroller, Microsoft ActiveX-objekt och -kontroller, bilder, eller SmartArt-grafik som kan finnas i dolda kolumner.

Dolda kalkylblad

 • Dolda kalkylblad

  Obs!: Om de dolda kalkylbladen i arbetsboken innehåller data kan resultatet av beräkningar eller formler i arbetsboken påverkas om de tas bort. Om du inte vet vilken information som de dolda kalkylbladen innehåller stänger du funktionen Dokumentkontroll, visar de dolda kalkylbladen och kontrollerar innehållet.

Anpassade XML-data

 • Anpassade XML-data som kan lagras i en arbetsbok

Osynligt innehåll

 • Objekt som inte visas eftersom de formaterats som osynliga

  Obs!: Du kan inte identifiera objekt som täcks av andra objekt med den här kontrollen.

Överst på sidan

Hur söker jag efter och tar bort dolda data och personlig information i mina arbetsböcker?

Du kan använda Dokumentkontroll för att söka efter och ta bort dold och personlig information i Excel-arbetsböcker som skapats i Office Excel 2007 och tidigare versioner. Du gör klokt i att använda Dokumentkontroll innan du delar en elektronisk kopia av en Excel-arbetsbok med andra, t.ex. i en bifogad fil i ett e-postmeddelande.

 1. Öppna den arbetsbok som du vill söka efter dolda data eller personlig information i.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Spara som och Skriv ett namn i rutan filnamn och spara en kopia av den ursprungliga arbetsboken.

  Viktigt!: Du bör använda Dokumentkontroll på en kopia av den ursprungliga arbetsboken eftersom det inte alltid går att återställa den information som tas bort med Dokumentkontroll.

 3. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i kopian av den ursprungliga arbetsboken, peka på förbereda och klicka sedan på Kontrollera dokument.

 4. Markera kryssrutorna för typerna av dolt innehåll som du vill kontrollera i dialogrutan Dokumentkontroll. Mer information om enskilda inspektörer finns vilken information kan dokumentkontroll hitta och ta bort från arbetsböcker?

 5. Klicka på Kontrollera.

 6. Granska resultatet av kontrollen i dialogrutan Dokumentkontroll.

 7. Klicka på Ta bort alla bredvid kontrollresultatet för de typer av dolt innehåll som du vill ta bort från dokumentet.

  Viktigt!: 

  • Om du tar bort dolt innehåll från dokumentet kanske du inte kan återställa det genom att klicka på Ångra.

  • Om du tar bort dolda rader, kolumner eller kalkylblad som innehåller data kan resultatet av beräkningar eller formler i arbetsboken påverkas om de tas bort. Om du inte vet vilken information som de dolda raderna, kolumnerna eller kalkylbladen innehåller stänger du funktionen Dokumentkontroll, visar de dolda raderna, kolumnerna eller kalkylbladen och kontrollerar innehållet.

  • Inspektörer för kommentarer och anteckningar, dokumentegenskaper och personlig Information och sidhuvuden och sidfötter kan inte användas i en arbetsbok som har sparats som en delad arbetsbok (flikenGranska, kommandot Delad arbetsbok ). Det här är eftersom delade arbetsböcker använder personlig information för att aktivera olika personer att samarbeta i samma arbetsbok. Om du vill ta bort den här informationen från en delad arbetsbok kan du kopiera arbetsboken och sedan kalenderdelning. Klicka på Delad arbetsbok om du vill ta bort delning av en arbetsbok på fliken Granska. Avmarkera kryssrutan Tillåt redigering av flera användare samtidigt på fliken Redigering.

  • Om du vill ta bort dold och personlig information från kalkylblad som du sparar i formatet OpenDocument-kalkylblad (.ods) måste du köra dokumentkontroll varje gång du sparar kalkylbladet i det här formatet.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×