Söka efter arkiverade objekt

Söka efter arkiverade objekt

Den här artikeln uppdaterades senast 23 februari 2016 baserat på önskemål från kunder.

Funktionen Arkivera automatiskt i Outlook tar regelbundet bort gamla objekt och objekt som upphört att gälla från mappar. Det hjälper dig hantera utrymmet i din postlåda eller på e-postservern du använder.

Du kan konfigurera funktionen så att gamla objekt flyttas eller kopieras till en särskild arkivmapp, eller så att objekten tas bort automatiskt. Om du inte tar bort de arkiverade objekten är de tillgängliga i arkivmappen.

Hämta arkiverade objekt

Läs Flytta eller ta bort äldre objekt automatiskt med Arkivera automatiskt om du vill veta dina inställningar och din plats för Arkivera automatiskt, samt för att få instruktioner för hur du inaktiverar Arkivera automatiskt.

 1. I Outlook på skrivbordet (Outlook 2010, 2013, 2016) väljer du Start > Nya objekt > Fler objekt > Outlook-datafil.

  Välj Nya objekt > Fler objekt > Outlook-datafil.

 2. Välj filen som heter arkiv (eller namnet du angav för den arkiverade filen).

  Välj filen som heter "arkiv".

 3. Expandera arkivfilen i Outlooks navigeringsfönster om du vill visa dess undermappar. Klicka på varje undermapp om du vill se dess innehåll.

  Expandera arkivfilen i navigeringsfönstret om du vill visa dess undermappar.

 4. Använd Snabbsökning i Outlook eller Windows Search om du vill söka efter ett visst e-postmeddelande.

 5. Följ anvisningarna för att importera en PST-fil om du vill importera arkiverade objekt till Inkorgen igen. Filen som du ska importera heter "arkiv" och du kommer att importera den till ditt aktuella e-postkonto.

Om du inte kan se dina arkiverade e-postmeddelanden

Obs!:  Outlook-datafilen (.pst) med arkivet visar samma mappstruktur som filen den arkiverar. Om en mapp är tom i arkivet betyder det att inga objekt har arkiverats i den mappen.

Kontrollera vilka inställningar som används för automatisk arkivering av din e-post om du följde anvisningarna ovan för att hämta dina arkiverade e-postmeddelanden men fortfarande inte kan se dem.

 1. Välj Arkiv i Outlook på skrivbordet (Outlook 2010, 2013 och 2016).

  Välj fliken Arkiv i Outlook 2010.

 2. Välj Alternativ.

 3. Välj Avancerat > Inställningar för Arkivera automatiskt.

  Välj Avancerat och välj sedan Inställningar för Arkivera automatiskt.

 4. Observera hur ofta din e-post arkiveras och om arkivfilen rensas efter en viss tidsperiod. Bör det finnas e-postmeddelanden i arkivmappen utifrån de här inställningarna?

  Här väljer du alternativ för Arkivera automatiskt.

 5. Vid Flytta gamla objekt till finns platsen där dina e-postmeddelanden arkiveras.

Var arkiveras mina e-postmeddelanden?

Outlook 2010, 2013 och 2016: nya arkivfiler sparas på följande platser:

 • Windows Vista, Windows 7, 8 och 10    enhet:\Users\användare\Dokument\Outlook-filer\arkiv.pst

 • Windows XP   enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\arkiv.pst

Tidigare versioner av Outlook: arkivfilen sparas på följande platser:

 • Windows 7 och Windows Vista   enhet:\Users\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook\arkiv.pst

 • Windows XP   enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\arkiv.pst

Mer information finns i

Öppna och hitta objekt i ett arkiv för Outlook för Mac 2011

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×