Sök- och referensfunktioner (referens)

Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

Obs!: Versionsmarkeringar anger i vilken version av Excel en funktion infördes. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner. En funktion med en versionsmarkering för 2013 t.ex. anger att den funktionen är tillgänglig i Excel 2013 och i alla senare versioner.

Funktion

Beskrivning

Funktionen ADDRESS

Returnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad

Funktionen AREAS

Returnerar antalet områden i en referens

Funktionen CHOOSE

Väljer ett värde i en lista över värden

Funktionen COLUMN

Returnerar kolumnnumret för en referens

Funktionen COLUMNS

Returnerar antalet kolumner i en referens

Funktionen FORMELTEXT
Excel 2013

Returnerar formeln vid den givna referensen som text

Funktionen HÄMTA.PIVOTDATA
Excel 2010

Returnerar data som lagrats i en pivottabellrapport

Funktionen HLOOKUP

Söker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cell

Funktionen HYPERLINK

Skapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet

Funktionen INDEX

Använder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris

Funktionen INDIRECT

Returnerar en referens som anges av ett textvärde

Funktionen LOOKUP

Letar upp värden i en vektor eller matris

Funktionen MATCH

Letar upp värden i en referens eller matris

Funktionen OFFSET

Returnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens

Funktionen ROW

Returnerar radnumret för en referens

Funktionen ROWS

Returnerar antalet rader i en referens

Funktionen RTD

Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation

Funktionen TRANSPOSE

Transponerar en matris

Funktionen VLOOKUP

Letar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cell

Mer information finns i

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (i alfabetisk ordning)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×