Så här skyddar Outlook dig från virus, skräppost och nätfiske

Det finns många faror på Internet som kan hamna i Inkorgen, bland annat virus, skräppost och nätfiskemeddelanden. Den här artikeln beskriver i korthet dessa faror och hur Microsoft Office Outlook 2007 har konstruerats för att skydda din dator.

Artikelinnehåll

Skydd mot skräppost

Skydd mot nätfiskeattacker

Förhandsvisa och öppna meddelanden på ett säkert sätt

Förhandsvisa och öppna bifogade filer på ett säkert sätt

Skydd mot makrovirus

Skydd mot skräppost

Alla som har använt e-post en tid vet vilka horder av e-postmeddelanden som kan hamna i Inkorgen, och det mesta brukar vara skräppost. Outlook hjälper till att mildra de här problemen med sitt skräppostfilter som automatiskt utvärderar inkommande meddelanden och skickar de som anses vara skräppost till mappen Skräppost.

Outlook har även en annan funktion mot skräppost. Meddelanden i HTML-format innehåller ofta bilder eller ljud från en extern källa på Internet. Så gör ofta vanliga avsändare för att undvika att skicka alltför stora meddelanden. Problemet är att skräppostavsändare kan använda sig av den här metoden som en "web beacon" som samlar in din e-postadress. När du öppnar meddelandet och innehållet hämtas automatiskt bekräftar du oavsiktligt för avsändarservern att din e-postadress är giltig. Din e-postadress kan sedan säljas till skräppostavsändare, vilket ofta leder till att du får ännu mer skräppost. Outlook spärrar automatisk bildhämtning som standard. Du kan häva blockeringen av bilder och annat externt innehåll om du tror att meddelandet kommer från en säker källa.

Dessutom använder Outlook en teknik som kallas poststämpling som begränsar hur mycket skräppost som tar sig fram till Inkorgen.

Överst på sidan

Skydd mot nätfiskeattacker

Nätfiske är när en avsändare försöker att få dig att avslöja personlig information som bankkontonummer och kontolösenord. Nätfiskemeddelanden innehåller ofta bedrägliga länkar till falska webbplatser där du uppmanas att lämna dina personuppgifter. Uppgifterna används av brottslingar som stjäl din identitet, dina pengar eller både och.

Eftersom det kan vara svårt att skilja på nätfiskemeddelanden och riktiga e-postmeddelanden, från till exempel din bank, utvärderar skräppostfiltret alla inkommande meddelanden för att se om de är misstänkta, innehåller misstänkta länkar eller skickades från en falsk e-postadress. Om filtret avgör att ett meddelande är misstänkt skickas meddelandet till mappen Skräppost och länkarna i meddelandet inaktiveras. För att förhindra att du ovetande svarar på ett meddelande från en falsk e-postadress inaktiveras funktionerna Svara och Svara alla i meddelandet. Dessutom blockeras eventuella bilagor i det misstänkta meddelandet. Mer information om detta finns i Aktivera eller inaktivera länkar och funktioner i nätfiskemeddelanden.

Obs!: Om du har ett Microsoft Exchange Server 2007-e-postkonto använder skräppostfiltret en avsändar-ID-teknik för att avgöra om ett meddelande som verkar komma från en viss e-postadress, till exempel namn@example.com, skickades av en auktoriserad e-postserver för den domänen, till exempel example.com. Den här tekniken hjälper till att skydda dig från meddelanden som använder falska e-postadresser med ett maskerat domännamn.

Överst på sidan

Förhandsvisa och öppna meddelanden på ett säkert sätt

Office Outlook 2007 använder bara en redigerare, baserad på Microsoft Office Word 2007, där du skriver och läser e-postmeddelanden genom att öppna meddelandena eller förhandsgranska dem i läsfönstret. Skript, makron eller ActiveX-kontroller kan inte köras i något meddelandeformat oavsett om du använder oformaterad text, HTML eller RTF (Rich Text Format). Däremot tillåts SmartTags och anpassade formulär.

Om du vill kan du alltid läsa meddelanden som oformaterad text, men det innebär inget fullständigt skydd mot alla risker med e-post.

Överst på sidan

Förhandsvisa och öppna bifogade filer på ett säkert sätt

För att skydda datorn mot skadlig kod inaktiveras inbäddat innehåll i bifogade filer (till exempel skript, makron och ActiveX-kontroller) under förhandsgranskningen. Du bör bara öppna eller granska bifogade filer från betrodda källor. Mer information om hur du förhandsgranskar bifogade filer finns i avsnittet Förhandsgranska, öppna eller spara bifogade filer.

När ett meddelande har en bifogad fil visas en gemsymbol i kolumnen Bifogad fil i meddelandelistan. I Outlook spärras bilagor med filtyper som kan köra program. Detta görs automatiskt för att förhindra att virus sprids via programfiler, vilket anses utgöra ett nivå 1-hot. Exempel på filtyper som blockeras är EXE, BAT, COM, VBS och JS. En lista över de filer som blockeras visas i informationsfältet överst i meddelandet.

Informationsfältet

Om du försöker skicka en bifogad fil som innehåller en filtyp i blockeringslistan visas ett meddelande om att andra Outlook-användare kanske inte kan ta emot den här typen av fil.

Varningsmeddelande om att skicka bifogade filer som eventuellt inte är säkra

Endast administratören för e-postservern kan ändra standardinställningen och ta bort blockeringen av vissa filtyper. Inställningen används ofta i företagsintranät men inte på Internet.

Filtyper som DOC, XLS, PPT och TXT blockeras inte. Dialogrutan Öppnar bifogad fil i meddelande visas dock när du försöker öppna en bifogad fil.

Dialogrutan Öppnar bifogad fil i meddelande

Den här dialogrutan ger dig chansen att ta ställning till om filen som du ska öppna är säker eller om du ska spara den på en annan plats och söka efter virus i den innan du öppnar den.

Om du vill kunna skicka vilken filtyp som helst i e-postmeddelanden kan du komprimera filen till en ZIP-fil och bifoga den i meddelandet.

En fullständig lista med filtyper som blockeras och fler tips på säker fildelning finns i Blockerade bifogade filer i Outlook.

Överst på sidan

Skydd mot makrovirus

Syftet med ett makro är att kunna automatisera återkommande åtgärder. De flesta makron är bara en enkel inspelning av dina tangentnedtryckningar och musklick, men det finns också kraftfulla Visual Basic for Applications (VBA)-makron som skapats av utvecklare som använder kod som kan köra många kommandon på din dator. Av den anledningen innebär VBA-makron en säkerhetsrisk eftersom en hackare kan lägga in ett skadligt makro i ett dokument, och när dokumentet öppnas sprids ett virus på datorn.

Säkerhetscenter i Office-version 2007 har utformats för att skydda datorn mot potentiellt skadliga makron. Dessutom blockeras potentiellt skadliga bifogade filer i Outlook.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×