Så här korrigerar du felvärdet #SAKNAS! i funktionerna INDEX/PASSA

I det här avsnittet beskrivs de vanligaste orsakerna till att felet #SAKNAS! visas i funktionerna INDEX och PASSA.

Obs!: Om du vill att funktionen INDEX/PASSA ska returnera ett meningsfullt värde i stället för #SAKNAS! använder du funktionen OMFEL och kapslar in INDEX- och PASSA-funktionerna i den. När du ersätter #SAKNAS! med ditt eget värde täcker du endast över felet snarare än att lösa det, så innan du använder OMFEL ska du kontrollera att formeln fungerar som du vill.

Problem: Det finns inga matchande data

När funktionen PASSA inte hittar det sökta värdet i sökmatrisen returneras felet #SAKNAS!.

Om du tror att dessa data finns i kalkylbladet men att PASSA inte kan hitta dem kan det bero på följande:

  • Cellen innehåller oväntade tecken eller dolda blanksteg.

  • Cellen kan inte formateras som rätt datatyp. Cellen kanske innehåller numeriska värden men är formaterad som Text.

Lösning: Ta bort oväntade tecken eller dolda blanksteg med funktionerna STÄDA respektive TRIMMA. Kontrollera även att cellerna är formaterade som rätt datatyper.

Du har använt en matrisformel utan att trycka på Ctrl+Skift+Retur.

Du måste trycka på Ctrl + Skift + Retur när du använder en matris i INDEX, PASSA eller en INDEX/PASSA-kombination. Formeln omges automatiskt av klammerparenteser {} i Excel. Om du försöker ange dem själv visas formeln som text i Excel.

Problem: Matchningstypen och sorteringsordningen för data är inkonsekventa

När du använder PASSA bör värdet i argumentet typ och sorteringsordningen för värdena i sökmatrisen vara konsekventa. Om syntaxen avviker från följande regler visas felet #SAKNAS!.

  • Om typ är 1 eller inte har angetts ska värdena i letauppvektor vara i stigande ordning. Till exempel -2, -1, 0, 1, 2..., A, B, C..., FALSKT, SANT.

  • Om typ är -1 ska värdena i letauppvektor vara i fallande ordning.

I följande exempel är PASSA-funktionen

=PASSA(40,B2:B10,-1)

#SAKNAS!-fel i PASSA på grund av felaktig sorteringsordning

Argumentet typ i syntaxen är inställt på -1, vilket innebär att ordningen på värdena i B2:B10 ska vara i fallande ordning för att formeln ska fungera. Värdena är däremot i stigande ordning, och därför visas felet #SAKNAS!.

Lösning: Andra antingen argumentet typ till 1 eller sortera tabellen i fallande ordning och försök köra formeln igen.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice.

Mer information finns i

Korrigera felet #SAKNAS!

Använda kalkylbladsfunktonerna INDEX och PASSA med flera villkor i Excel

Funktionen INDEX

Funktionen PASSA

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Använd felkontroll till att hitta fel i formler

Alla Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×