Så här kan du dela med dig av en Access-skrivbordsdatabas

Så här kan du dela med dig av en Access-skrivbordsdatabas

Du kan dela en Access-databas på flera sätt beroende på behov och resurser. I den här artikeln ska vi ta en titt på de tillgängliga alternativen, fördelarna med varje alternativ och resurser för mer information.

Artikelinnehåll

En översikt över olika sätt att dela Access-data

Dela en databas

Dela en uppdelad databas

Dela data på en SharePoint-webbplats

Dela data med hjälp av en databas server

En översikt över olika sätt att dela Access-data

Databas program ändras och växer med tiden. Många faktorer påverkar behovet och prestandan, inklusive antalet samtidiga användare, nätverks miljö, genomflöde, svars tid, databasens storlek, högsta tillåtna användnings tid och förväntad tillväxt taxa. Om databas lösningen lyckas måste den vara kort. Nu har Access en bättre arbets bana, från enkel till avancerad, som du kan ta över tiden för att effektivt bygga ut din lösning. I följande tabell sammanfattas åtkomst scenarier och arbets belastning som hjälper dig att välja sökvägen.

En översikt över alternativ för åtkomst delning

Överst på sidan

Dela en databas

Det här är det enklaste alternativet med de lägsta kraven, men det är också det som ger minst antal funktioner. Databasfilen sparas på en delad nätverksenhet och flera personer kan använda databasfilen samtidigt. Det kan emellertid uppstå problem med pålitligheten och tillgängligheten om flera personer ändrar data samtidigt eftersom alla databasobjekt är delade. Den här tekniken kan även försämra prestandan eftersom alla databasobjekt skickas över nätverket.

Det här alternativet kan vara bra om endast några få personer ska använda databasen samtidigt och om användare inte måste anpassa databasens utseende. Men den här metoden är mindre säker än andra metoder för att dela en databas, eftersom varje användare har en fullständig kopia av databas filen och ökar risken för obehörig åtkomst.

Så här delar du en databas med hjälp av en delad mapp:

 1. Dela en mapp med vissa personer i en hem-eller Small Business-miljö. Mer information finns i fildelning i ett nätverk i Windows 10.

 2. Kontrol lera att åtkomsten är aktive rad i delat läge på alla användares datorer. Det här är standardinställningen, men du bör kontrol lera att det är viktigt att en användare öppnar databasen i exklusivt läge.

  1. Starta Access och klicka på Alternativ under Arkiv.

  2. I rutan Access-alternativ klickar du på Klientinställningar.

  3. I avsnittet Avancerat , under standard öppnings läge, väljer du delat, klickar på OKoch sedan på avsluta Access.

 3. Kopiera databasfilen till den delade mappen. När du har kopierat filen måste du se till att filattributen är inställda på att tillåta skrivning och läsning till databasfilen. Användarna måste ha skriv- och läsbehörighet om de vill använda databasen.

 4. Skapa en genväg till databasfilen på varje användares dator. Mer information finns i skapa en Skriv bords gen väg för ett Office-program eller en fil.

Överst på sidan

Dela en uppdelad databas

Det här är ett bra val om du inte har en SharePoint-webbplats eller databas server. Du kan dela en delad databas via ett lokalt nätverk (LAN). När du delar en databas kan du ordna om den i två filer – en backend-databas som innehåller data tabellerna och en frontend-databas som innehåller alla andra databas objekt som frågor, formulär och rapporter. Varje användare interagerar med data via en lokal kopia av databasen.

Fördelarna med att dela en databas är följande:

 • Förbättrad prestanda    Endast data delas i nätverket, inte tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och moduler.

 • Större tillgänglighet    Databas transaktioner som post redigeringar är snabbare.

 • Högre säkerhet    Användare får åtkomst till backend-databasen via länkade tabeller. Det är mindre troligt att obehöriga kan få åtkomst till data via frontend-databasen.

 • Förbättrad pålitlighet    Om en användare stöter på ett problem och databasen stängs oväntat, är skadan för databas fil normalt begränsad till den kopia av klient databasen som användaren har öppnat.

 • Flexibel utvecklings miljö    Varje användare kan själv utveckla frågor, formulär, rapporter och andra databas objekt utan att påverka andra användare. Du kan också utveckla och distribuera en ny version av databasens klientdel utan att avbryta åtkomsten till data som är lagrad på databasens serverdel.

Mer information finns i dela en Access-databas.

Överst på sidan

Dela data på en SharePoint-webbplats

Det finns flera sätt att dela Access-data på en SharePoint-webbplats i följande avsnitt.

Meddelandet    Även om du kan spara en Access-databasfil i OneDrive eller ett SharePoint-dokumentbibliotek, rekommenderar vi att du inte öppnar en Access-databas från dessa platser. Filen laddas ned lokalt för redigering och laddas upp igen när du har sparat ändringarna i SharePoint. Om fler än en person öppnar Access-databasen från SharePoint kan flera kopior av databasen skapas och vissa data kan komma att försvinna. Den här rekommendationen gäller för alla typer av Access-filer, inklusive en enda databas, en delad databas och fil formaten. accdb,. accdc,. accde och. ACCDR. Mer information om distribution finns i distribuera ett Access-program.

Spara en databas i ett dokumentbibliotek 

Du kan spara en databas i ett SharePoint-dokumentbibliotek som liknar att spara en databas i en nätverksmapp och det finns ett bekvämt sätt att hantera åtkomst till en databas.

 1. Öppna den databas som du vill spara till SharePoint

 2. Klicka på Spara som på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Spara databas som i avsnittet Avancerat, markera SharePoint och klicka sedan på Spara som.

  Obs!: Om du använder Access 2010 på klickar du på Arkiv > Spara och publicera > Spara databas som > SharePoint.

 4. I dialogrutan Spara till SharePoint bläddrar du till det dokumentbibliotek som du vill använda.

 5. Kontrollera databasens filnamn och filtyp, utför eventuella nödvändiga ändringar och klicka sedan på Spara.

Dela data genom att länka till SharePoint-listor

Med den här metoden får du samma fördelar som att använda en delad databas och användare kan ändra sin egen kopia av databasen, eftersom data delas via SharePoint-webbplatsen, vilket är ett sätt att hitta data centralt. Eftersom informationen ligger i SharePoint-listor kan du dessutom göra informationen tillgänglig i nätverket med hjälp av SharePoint-funktionerna. Mer information finns i Importera från eller länka data till en SharePoint-lista.

Använda guiden Exportera tabeller till SharePoint

När en databas flyttas skapas ett nytt front program som innehåller alla gamla formulär och rapporter och de nya länkade tabellerna som just exporterades. Med guiden Exportera tabeller till SharePoint-webbplatsen kan du flytta data från alla tabeller samtidigt och behålla referens integritet.

 1. Klicka på SharePoint på fliken Databasverktyg i gruppen Flytta data. Det här alternativet är endast tillgängligt om din databas är sparad i filformatet .accdb.

 2. Följ anvisningarna i guiden Exportera tabeller till SharePoint och ange platsen där SharePoint-webbplatsen finns. Om du vill avbryta processen klickar du på Avbryt.

 3. På guidens sista sida markerar du kryssrutan Visa detaljer om du vill få mer information om migreringen.

  Den här sidan i guiden beskriver vilka tabeller som har länkats till listor och ger information om en plats för säkerhetskopiering samt webbadressen till din databas. Här visas också en varning om några problem uppstod under migreringen och information om en loggtabell där du kan se ytterligare detaljer om problemen.

 4. Klicka på Slutför när guiden är klar.

  Om guiden visar en varning granskar du loggtabellen och vidtar de åtgärder som behövs. Om vissa fält till exempel inte kan flyttas eller inte kan konverteras till en annan datatyp som är kompatibel med en SharePoint-lista.

Mer information finns i använda guiden Flytta till SharePoint-webbplats.

Publicera en databas med hjälp av Access Services

Viktigt    Microsoft rekommenderar inte längre att du skapar och använder Access-webbprogram i SharePoint. Alternativt kan du överväga att använda Microsoft PowerApps för att skapa kodlösa företagslösningar för webben och mobila enheter.

När du publicerar en webbdatabas skapas en SharePoint-webbplats som innehåller databasen i Access Services. Alla databasens objekt och data flyttas till SharePoint-listor på webbplatsen.

När du publicerar en databas flyttar du den till webben. Du kan skapa webbformulär och rapporter som körs i en webbläsare, och du kan även skapa vanliga Access-objekt (kallas ibland "klientobjekt" för att skilja dem från webbobjekt). Du måste ha Access installerat på datorn för att kunna använda Access-klientobjekt, men alla databasobjekt på SharePoint-webbplatsen är delade.

Obs!: Om du har Access installerat på datorn kan du använda klientobjekt från en webbdatabas. Annars kan du bara använda webbdatabasens objekt.

Access Services ger dig möjlighet att skapa databaser som du kan använda på webben. Du utformar och publicerar en webbdatabas genom att använda Access 2010 och SharePoint, och användarna använder webbdatabasen i en webbläsare.

Obs!:  Du behöver Designer-behörigheter på SharePoint-webbplatsen där du vill publicera databasen.

Formulär, rapporter och användargränssnittsmakron körs i webbläsaren.

Om du använder en webbdatabas lagras data i SharePoint-listor: Alla tabeller blir SharePoint-listor, posterna blir listobjekt och du kan använda SharePoint-behörigheter för att styra åtkomsten till din webbdatabas.

Frågor och datamakron körs på servern: All SQL-bearbetning körs på servern. Detta förbättrar nätverkets prestanda genom att trafiken begränsas till resultatuppsättningar.

Överst på sidan

Dela data med hjälp av en databas server

Du kan använda Access med en databasserverprodukt, till exempel SQL Server, när du vill dela med dig av din databas. Den här metoden ger dig många fördelar men kräver extra programvara , en databasserverprodukt.

Den här metoden liknar att dela en databas eftersom tabellerna lagras i nätverket och varje användare har en lokal kopia av en Access-databasfil som innehåller länkar till tabellerna, samt frågor, formulär, rapporter och andra databas objekt. Fördelarna med den här delnings metoden beror på vilken databas server program vara du använder, men i allmänhet ingår användar konton och selektiv åtkomst till data, utmärkt data tillgänglighet och bra integrerade verktyg för data hantering. Dessutom fungerar de flesta databas serverprogram bra med tidigare versioner av Access, så alla användarna måste inte använda samma version. Endast tabeller är delade. Mer information finns i Migrera en Access-databas till SQL Server, Importera eller länka till data i en SQL Server-databasoch Länka till eller importera data från en Azure SQL Server-databas.

Fördelar med att dela med dig av en databas med hjälp av en databasserver

 • Hög prestanda och skalbarhet    I många situationer ger en databas Server bättre prestanda än en Access-databasfil. Många databasserverprodukter har också stöd för mycket stora databaser med terabytekapacitet vilket är cirka 500 gånger större än den nuvarande maxstorleken för en Access-databas (två gigabyte). Databasserverprodukter arbetar normalt väldigt effektivt genom att behandla frågor parallellt (med hjälp av multipla, ursprungliga trådar inom en och samma process för att hantera användarförfrågningar) samt minimera behovet av extra minne när fler användare läggs till.

 • Ökad tillgänglighet    De flesta databas server produkter gör att du kan säkerhetskopiera databasen medan den används. Med andra ord behöver du inte tvinga användarna att avsluta sitt arbete och stänga databasen när du vill säkerhetskopiera databasen. Dessutom hanterar databasserverprodukterna normalt samtidig redigering och postlåsning på ett mycket effektivt sätt.

 • Förbättrad säkerhet    Ingen databas kan göras fullständigt säker. Men databasserverprodukterna har ett kraftfullt säkerhetssystem som hjälper till att skydda dina data mot obehörig åtkomst. De flesta databasserverprodukter erbjuder kontobaserat skydd vilket gör att du kan bestämma vem som ska kunna se vilka tabeller. Även om någon obehörig skulle få åtkomst till Access klientdel så kan denna person inte använda informationen tack vare det kontobaserade skyddet.

 • Automatisk återställning    Om det uppstår ett systemfel (till exempel ett operativ system eller ett strömavbrott) har vissa databas server produkter automatiska återställnings funktioner som återställer en databas till det senaste konsekvens läget på bara några minuter, utan databas administratör behöver.

 • Serverbaserad bearbetning    Genom att använda Access i en klient/server-konfiguration kan du minska nätverks trafiken genom att bearbeta databas frågor på servern innan du skickar resultaten till klienten. Att låta servern utföra behandlingen är oftast effektivare, särskilt om du arbetar med stora datamängder.

 • Azure SQL Server    Utöver fördelarna med SQL Server erbjuder den dynamiska skalbarheten utan nertid, intelligent optimering, global skalbarhet och tillgänglighet, Eli minering av maskin varu kostnader och minskad administration.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×