Säkerhetsnivåer i InfoPath-formulär

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vilken säkerhetsmodell som används i Microsoft Office InfoPath beror på säkerhetszonen och nivåinställningarna i Windows Internet Explorer. Dessa säkerhetsfunktioner är avsedda att skydda användarnas formulär och datorer från åtgärder som inte är säkra, exempelvis att hämta och skicka till källor som inte är betrodda.

I den här artikeln

Säkerhetsnivåer för formulär

Ytterligare säkerhetsfunktioner för formulär

Internet Explorer-säkerhetszoner och nivåer

Säkerhetsnivåer för formulär

Det finns tre säkerhetsnivåer för formulär i InfoPath: Begränsat, Domän och Fullständigt förtroende. Säkerhetsnivåerna avgör om ett formulär kan komma åt data i andra domäner eller filer och inställningar på en användares datorn. Säkerhetsnivåerna påverkar också funktionerna i ett formulär när användarna fyller i det. Om formuläret exempelvis innehåller en listruta som visar data från en Microsoft Access-databas kan säkerhetsnivån för formuläret avgöra huruvida formuläret öppnas eller inte, och om formuläret kan anslutas till databasen eller om ett säkerhetsmeddelande visas utan att formuläret ansluts till databasen.

När du skapar en formulärmall väljer InfoPath automatiskt lämplig säkerhetsnivå för mallen baserat på formulärmallens funktioner. Inställningen är så restriktiv och säker som möjligt. Om du föredrar en annan säkerhetsnivå kan du åsidosätta standardinställningen genom att manuellt välja en annan säkerhetsnivå. Om en annan säkerhetsnivå krävs när en formulärmall fylls i än den som du eller en annan användare har beviljat, öppnas inte formuläret eller så fungerar det inte som det ska. Om du till exempel skapar en formulärmall och anger att säkerhetsnivån Fullständigt förtroende krävs måste användaren bevilja fullständigt förtroende för det associerade formuläret när han eller hon fyller i det. Annars öppnas inte formuläret.

Formulärmallar körs i något av tre säkerhetsnivåer, beroende på var de finns, hur de installeras och om de har signerats digitalt. Dessa säkerhetsnivåer förklaras i följande avsnitt.

Obs!: Webbläsarkompatibla formulärmallar kan endast köras på säkerhetsnivån domän eller fullständigt förtroende.

Begränsat

Om ett formulär körs på säkerhetsnivån Begränsat kan det endast komma åt innehåll som lagras i själva formuläret. Det betyder att följande funktioner inte fungerar på denna nivå:

 • Anpassade åtgärdsfönster

 • Dataanslutningar, förutom överföring via e-postmeddelande

 • Microsoft ActiveX-kontroller och anpassade kontroller

 • Förvaltad kod och skript

 • Roller som baseras på platser i en Active Directory-katalogtjänst

 • Regler som associeras med hur formulär öppnas

 • Utskrift av vyer i Microsoft Office Word

 • Anpassade dialogrutor

 • Länkade bilder

Domän

Om ett formulär körs på säkerhetsnivån Domän kan det komma åt innehåll som lagras i själva formuläret och innehåll som lagras på någon av följande platser:

 • Samma domän som formuläret.

 • Innehåll i zonen Lokal dator i Internet Explorer, även om ett säkerhetsmeddelande kan visas före åtkomst till innehållet.

 • Innehåll i zonen Lokalt intranät i Internet Explorer, även om ett säkerhetsmeddelande kan visas före åtkomst till innehållet.

När ett formulär ansluts till innehållet i en zon sker detta i enlighet med de säkerhetsnivåer som har angetts för zonen i Internet Explorer. Ett formulär i zonen Internet i Internet Explorer kan öppna men inte komma åt innehåll som lagras i en annan domän.

Fullständigt förtroende

Om ett formulär körs på säkerhetsnivån Fullständigt förtroende kan det komma åt innehåll som lagras i själva formuläret och innehåll från någon av följande platser:

 • Samma domän som formuläret.

 • Alla andra domäner, utan att något säkerhetsmeddelande visas före åtkomsten till innehållet.

 • Filer och inställningar på datorn; alla resurser som den person som fyller i formuläret har tillgång till på datorn.

Ett formulär kan endast köras med Fullständigt förtroende om formulärmallen är digitalt signerad med ett betrott rotcertifikat eller om formulärmallen installerades på användarens dator med hjälp av ett installationsprogram, exempelvis Microsoft Windows Installer (MSI-fil). Du behöver inte signera en formulärmall med fullständigt förtroende digitalt för att du ska kunna förhandsgranska den i designläge. Du kan skapa installationsfiler för formulär med hjälp av Publiceringsguiden i InfoPath.

Överst på sidan

Fler säkerhetsfunktioner för formulär

Det finns ytterligare funktioner i InfoPath med vars hjälp du kan förbättra säkerheten i dina formulär, bland annat:

Formulärskydd    När du skapar en formulärmall kan du använda den här funktionen om du vill hindra användarna från att öppna formuläret i designläge när de fyller i det. Du kan dock inte helt förhindra detta. Användaren kan exempelvis klicka på På datorn i dialogrutan Designa ett formulär, leta upp ett sparat formulär och öppna det i designläge. Ett meddelande visas emellertid som informerar användaren om att formuläret är skyddat.

Digitala signaturer    När användare fyller i ett formulär i InfoPath kan de signera formuläret eller vissa delar av det. I en webbläsaraktiverad formulärmall kan dock endast delar av formuläret signeras. Genom att signera formuläret kan användaren verifiera att det verkligen är han eller hon som har fyllt i formuläret och försäkra sig om att innehållet i formuläret inte ändras. Det är också möjligt att signera en formulärmall digitalt och sedan ange säkerhetsnivån för formulärmallen till Fullständigt förtroende.

Anpassade inställningar för att spara, skriva ut, skicka och exportera    När du skapar en formulärmall kan du använda dessa inställningar för att aktivera eller inaktivera specifika kommandon och alternativ i InfoPath. Dessa inställningar avgör om användaren kan spara, skriva ut, skicka eller exportera ett formulär som han eller hon har fyllt i.

IRM (Information Rights Management)    När du designar en formulärmall i InfoPath eller skickar ett formulär med hjälp av Microsoft Office Outlook 2007 kan du tillämpa IRM (Information Rights Management) på det. Du kan också tillämpa IRM på själva e-postmeddelandet.

Betrodda utgivare och betrodda formulär    Med hjälp av inställningarna i Säkerhetscenter kan användare hantera listan över betrodda utvecklare och utgivare av formulärmallar, och ange om betrodda formulär har åtkomst till filer och inställningar på deras datorer när de fyller i formulären. Betrodda formulär baseras på formulärmallar som har installerats på användarens dator eller på formulärmallar som har signerats digitalt med ett betrott rotcertifikat och har säkerhetsnivån Fullständigt förtroende. Mer information om hur du lägger till och tar bort utgivare finns i avsnittet Se även.

När en användare installerar en formulärmall på en dator får de formulär som baseras på denna formulärmall automatiskt tillgång till filer och inställningar på datorn. En digitalt signerad formulärmall som inte har installerats får dock inte automatiskt tillgång till dessa. Användare som vill ge formulär baserade på en digitalt signerad formulärmall tillgång till filer och inställningar på datorn kan med hjälp av inställningen för betrodda formulär ändra säkerhetsnivån för alla digitalt signerade formulär.

Koppla    Om du skapar en formulärmall kan du ange om användarna ska kunna importera data från formulär som baseras på mallen till ett enskilt formulär. Om du inaktiverar funktionen för formulärkoppling kan kommandot Koppla formulärArkiv-menyn inte användas.

Överst på sidan

Säkerhetszoner och säkerhetsnivåer i Internet Explorer

Med hjälp av säkerhetszonerna och säkerhetsnivåerna i Internet Explorer kan du ange om en webbplats ska kunna komma åt filerna och inställningarna på din dator, samt hur omfattande åtkomst webbplatserna ska beviljas. I InfoPath används några av de här inställningarna för att avgöra om ett formulär som en användare fyller i ska kunna komma åt filerna och inställningarna på användarens dator och i vilken utsträckning. Vissa av dessa inställningar används även för att avgöra om ett formulär som en användare fyller i kan komma åt innehåll som lagras i andra domäner än den domän där formuläret finns. Information om hur säkerhetszoner och säkerhetsnivåer påverkar säkerhetsnivåerna i InfoPath-formulären finns i föregående avsnitt, "Säkerhetsnivåer för formulär".

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×