Säkerhetsnivåer för makron i Project

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du ofta utför samma aktivitet i Microsoft Office Project kan du automatisera aktiviteten med hjälp av ett makro. Du kan skapa makron på olika sätt, t.ex. med makroinspelningsfunktionen. Innan du spelar in ett makro bör du planera de steg och kommandon som makrot ska utföra. Om du råkar göra fel när du spelar in makrot spelas även felen in. Varje gång du spelar in ett makro lagras det i den globala filen (Global.mpt) som standard, så att det är tillgängligt i alla framtida projekt. Om du vill kan du emellertid välja att lagra makrot med projektet.

När du har spelat in ett makro kan du använda Visual Basic Editor för att redigera makrot om det behövs.

Viktigt!: Eftersom makron kan innehålla virus, vara försiktig när du kör dem. Utför följande åtgärder: kör antivirusprogram på datorn. skall vara makrosäkerhetsnivån hög. Avmarkera alla installerade tillägg och mallar kryssrutan. Använd digitala signaturer. underhålla en lista över betrodda utgivare.

Följande tabell innehåller en sammanfattning av hur makrovirusskyddet fungerar med de olika inställningarna på fliken Säkerhetsnivå i dialogrutan Säkerhet (Verktyg-menyn, undermenyn Makro) i olika scenarier. Om ett antivirusprogram som fungerar med Project är installerat och filen innehåller makron genomsöks filen efter kända virus innan den öppnas, oavsett vilken inställning du väljer.

Säkerhetsnivå

Des skrivning

Mycket hög

Endast makron som är installerade på betrodda platser kan köras. Alla andra signerade eller osignerade makron inaktiveras. Du kan inaktivera samtliga makron, även makron som är installerade på betrodda platser, genom att ange säkerhetsnivån till Mycket hög. Välj MakroVerktyg-menyn, klicka på Säkerhet och sedan på fliken Betrodda utgivare. Avmarkera alternativet Alla tillägg och mallar som är installerade är betrodda.

Obs!: Alla COM-tillägg och -makron inaktiveras också.

Hög

Osignerade makron inaktiveras automatiskt och filen öppnas. Om filen innehåller signerade makron avgör makrots källa och signaturens status hur de signerade makrona hanteras enligt följande:

  • En betrodd källa. Signaturen är giltig.    Makron aktiveras automatiskt och filen öppnas.

  • Okänd författare. Signaturen är giltig.    En dialogruta visas med information om det digitalt certifikat. Makron kan endast aktiveras om användaren väljer att lita på författaren och certifikatutfärdaren. En nätverksadministratör kan låsa listan över säkra källor och på så sätt förhindra att användaren lägger till utvecklaren i listan och aktiverar makrona.

  • Alla författare. Signaturen är ogiltig, möjligtvis på grund av virus.    Användaren varnas för ett möjligt virus. Makron inaktiveras automatiskt.

  • Alla författare. Det går inte att verifiera signaturen eftersom den allmänna nyckeln saknas eller på grund av att inkompatibla krypteringsmetoder har använts.    Användaren varnas för att det inte går att bekräfta signaturen. Makron inaktiveras automatiskt.

  • Alla författare. Certifikatet hade redan gått ut eller återkallats när signaturen skapades.    Användaren varnas för att signaturen har gått ut eller återkallats. Makron inaktiveras automatiskt.

Medel

Användaren uppmanas att aktivera eller inaktivera osignerade makron. Om filen innehåller signerade makron avgör makrots källa och signaturens status hur signerade makron hanteras enligt följande:

  • En betrodd källa. Signaturen är giltig.    Makron aktiveras automatiskt och filen öppnas.

  • Okänd författare. Signaturen är giltig.    En dialogruta visas med information om certifikatet. Användaren uppmanas att aktivera eller inaktivera makron och kan välja att lita på författaren och certifikatutfärdaren.

  • Alla författare. Signaturen är ogiltig, möjligtvis på grund av virus.    Användaren varnas för ett möjligt virus. Makron inaktiveras automatiskt.

  • Alla författare. Det går inte att verifiera signaturen eftersom den allmänna nyckeln saknas eller på grund av att inkompatibla krypteringsmetoder har använts.    Användaren varnas för att det inte går att bekräfta signaturen och uppmanas att aktivera eller inaktivera makron.

  • Alla författare. Certifikatet hade redan gått ut eller återkallats när signaturen skapades.    Användaren varnas för att signaturen har gått ut eller återkallats och uppmanas att aktivera eller inaktivera makron.

Låg

Om säkerhetsinställningen Låg används hanteras alla makron på samma sätt oavsett källa eller certifikatstatus. Användaren får ingen uppmaning och ingen signaturvalidering sker. Makron aktiveras automatiskt. Använd bara den här inställningen om du är säker på att samtliga makron i filerna kommer från säkra källor.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×