Säkerhetskopiera data innan du byter O365 för företag-abonnemang

Om en användare byter till en annan prenumeration som har färre datarelaterade tjänster eller lämnar organisationen går det att ladda ned en kopia av användardata som lagras i Office 365 innan de byter till den nya prenumerationen.

I den här artikeln:

Spara en kopia av Outlook-information

Användare som har Microsoft Outlook kan hämta sin e-post, kalender, uppgifter och kontakter till en Outlook-datafil (.pst) innan de byter abonnemang.

Exportera Outlook 2013-information till en Outlook-datafil (.pst)

Obs!: Innan du börjar måste det konto som du vill exportera Outlook-information från redan vara konfigurerat i skrivbordsversionen av Outlook. Mer information om hur du lägger till ett konto i Outlook 2013 finns i Lägga till ett e-postkonto.

 1. Klicka på Arkiv > Öppna och exportera > Importera/exportera i Outlook 2013.

  Kommandot Importera/Exportera i Backstage-vyn

 2. Klicka på Exportera till en fil och sedan på Nästa.

  Alternativet Exportera till en fil i Importera-/exporteraguiden

 3. Klicka på Outlook-datafil (.pst) och sedan på Nästa.

 4. Välj det konto som du vill exportera genom att klicka på namnet eller e-postadressen, till exempel anne@contoso.com. Om du vill exportera allt på ditt konto, inklusive e-post, kalender, kontakter, uppgifter och anteckningar, markerar du rutan Inkludera undermappar.

  Obs!:  Du kan exportera ett konto i taget. Om du vill exportera flera konton upprepar du stegen 1–4 efter att ett konto exporterats.

  Dialogrutan Exportera Outlook-datafil med den översta mappen markerad och Inkludera undermappar markerad

 5. Klicka på Nästa.

 6. Klicka på Bläddra och välj var du ska spara Outlook-datafil (.pst) och ange ett filnamn för säkerhetskopieringen. Fortsätt genom att klicka på OK.

  Obs!: Om du har exporterat tidigare visas den förra mappsökvägen och filnamnet. Skriv in ett annat filnamn och klicka på OK.

 7. Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) anger du vad du vill göra under Alternativ när du exporterar objekt som redan finns i filen.

 8. Klicka på Slutför.

  Outlook påbörjar exporten direkt om du inte skapar en ny Outlook-datafil (.pst) eller använder en lösenordskyddad fil.

  • Om du skapar en Outlook-datafil (.pst) kan du skydda filen med ett lösenord. När dialogrutan Skapa Outlook-datafil visas anger du lösenordet i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord och klickar sedan på OK. I dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil anger du lösenordet och klickar på OK.

  • Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) som är lösenordskyddad skriver du lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och klickar sedan på OK.

Använda Outlook-informationen

När du har skapat PST-filen kan användaren göra något av följande Outlook:

Sammanfoga informationen från PST-filen i ett annat e-postkonto

När du gör det här slås e-post, kalender, uppgifter och kontakter som lagras i PST-filen ihop med informationen i ett annat e-postkonto.

Obs!: Innan du kan importera Outlook-information måste du ha exporterat Outlook-informationen från ett e-postkonto till en .pst-fil. Om du inte har gjort detta redan läser du Exportera Outlook 2013-information till en Outlook-datafil tidigare i den här artikeln.

 1. Klicka på Arkiv > Öppna och exportera > Importera/exportera i Outlook 2013.

  När du gör det startas Import-/exportguiden.

 2. Välj Importera från ett annat program eller en fil och klicka på Nästa.

  Import-/exportguiden

 3. Välj Outlook-datafil (.pst) och klicka sedan på Nästa.

 4. Bläddra till .pst-filen som du vill importera.

 5. Välj hur dubbletter ska hanteras under Alternativ.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Om du tilldelade ett lösenord till Outlook-datafil (.pst) anger du lösenordet och klickar på OK.

 8. Ange alternativen för importen av objekten. Vanligtvis behöver du inte ändra standardinställningarna.

 9. Klicka på Slutför.

När du klickar på Slutför kommer Outlook att importera innehållet i filen <filnamn>.pst till den lokala Outlook-datalagringsplatsen i datorn. När data har kopierats till den lokala datalagringsplatsen kommer Outlook att överföra data till din postlåda. Om du har stora mängder data i din postlåda kan det ta flera timmar. Se till att du inte stänger av Outlook och se till att du är ansluten till destinationskontot medan överföringen sker.

Tips: Om du bara vill importera eller återställa ett fåtal objekt från en Outlook-datafil (.pst) kan du öppna Outlook-datafilen och sedan dra objekten i navigeringsfönster från mapparna med Outlook-datafiler till dina befintliga Outlook-mappar.

Öppna PST-filen för att komma åt e-postmeddelandena

Om du bara vill komma åt e-postmeddelandena kan du öppna PST-filen. Innehållet i e-postmeddelanden i PST-filen visas i det vänstra navigeringsfältet i Outlook. Härifrån kan du öppna e-post eller drar den till dina befintliga Outlook-mappar.

Obs!: I följande anvisningar förutsätts att du har . Om du har en tidigare version av följer du anvisningarna i artikeln Outlook 2013Öppna, ändra och stänga Outlook-datafilerOutlook i stället.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Öppna och exportera och sedan på Öppna Outlook-datafil.

  Öppna en Outlook-datafil

  .pst-filen visas i det vänstra navigeringsfältet i Outlook.

Spara filer som lagras i OneDrive för företag

Innan användare byter till en annan prenumeration kan de få en kopia av de filer som de har sparat i OneDrive för företag genom att helt enkelt kopiera filerna till en annan plats, som en mapp på datorns hårddisk eller en fildelning i organisationens nätverk.

Del 1: Få åtkomst till användarens OneDrive för företag-dokument

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. I den nedre vänstra navigeringen expanderar du Administratör och väljer SharePoint.

  Utöka Admin (Administratör) om du vill se vilka administratörscenter som finns tillgängliga

 4. Välj Användarprofiler.

 5. Välj Hantera användarprofiler.

 6. Sök efter den tidigare anställdes namn (använd alias eller fullständigt namn).

 7. Välj den nedrullningsbara menyn bredvid namnet och välj Hantera webbplatssamlingens ägare.

  Hantera personlig webbplats

 8. I fältet Administratörer för webbplatssamlingen kan du lägga till ditt namn, administratörens namn (se exemplet nedan) eller den framtida anställdes namn (om känd).

  Lägg till dig själv i webbplatssamlingsadministratörerna

 9. Rulla ned och välj OK.

Del 2: Kopiera användarens OneDrive för företag-dokument till en delad plats

 1. Låt användarens namn vara markerat under Hantera användarprofiler, välj listrutan igen och välj sedan Hantera personlig webbplats.

  Hantera ägare för webbplatssamlingar

  Obs!: Detta är en genväg till OneDrive för företag-webbplatsen. Du kan också ange: https://<företagsnamn>-my.sharepoint.com/personal/<anställd>_<företagsnamn>_onmicrosoft_com.

 2. Välj Dokument i det vänstra navigeringsfältet.

  Välja dokument från en personlig webbplats

 3. Du bör se användarens OneDrive för företag-dokument.

  se OneDrive för företag-dokument

 4. Härifrån kan du kopiera dem till OneDrive för företag eller någon annan gemensam plats, som din gruppwebbplats.

Det finns några olika sätt att kopiera filer i Office 365. Läs Kopiera filer med hjälp av Öppna i Utforskaren eller Synkronisera OneDrive för företag-filer lokalt, och ladda sedan upp dem till OneDrive för företag eller din gruppwebbplats.

Spara Yammer-information

Administratörer kan exportera alla meddelanden, anteckningar, filer, ämnen, användare och grupper till en .zip-fil. Mer information finns i Exportera data. Utvecklare kan även använda Yammer-API:t till att göra det här.

Spara SharePoint-information

Om en användare byter från en prenumeration som har SharePoint Online till en prenumeration som inte har det visas inte längre panelen Webbplatser i deras Office 365-meny.

Panelen Webbplatser för åtkomst till SharePoint-webbplatser i Office 365 för företag.

Så länge den nya prenumerationen är inom samma organisation som de har bytt från kan användaren fortfarande se SharePoint-gruppwebbplatsen. De kan visa och uppdatera anteckningsböcker, dokument, uppgifter och kalendrar med hjälp av direktlänkarna på gruppwebbplatsen.

Tips: Vi rekommenderar att sådana användare går till gruppwebbplatsen innan prenumerationen byts ut och sparar webbadressen som en favorit eller ett bokmärke i webbläsaren.

Som standard har webbadressen till gruppwebbplatser följande format:

https://<orgDomain>/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx

där <orgDomain> är organisationens URL-adress.

Om domänen för organisationen till exempel är contoso.onmicrosoft.com så skulle direktadressen till gruppwebbplatsen vara https://contoso.onmicrosoft.com/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx.

Användare kan förstås också ladda ned SharePoint Online-dokument från SharePoint-gruppwebbplatsen till en lokal dator eller annan plats när som helst.

Lämna en kommentar

Hade du hjälp av dessa steg? I så fall får du gärna meddela oss längst ned i det här avsnittet. Om du inte tyckte att de hjälpte och fortfarande har problem, berätta för oss vad du försökte göra och vilka problem du stötte på.

Behöver du mer hjälp? Kontakta supporten.

Som administratör för Office 365 för företag får du fri tillgång till vår kunniga supportpersonal för support före försäljning, kontosupport och faktureringssupport samt för hjälp med att lösa tekniska problem. Du kan även kontakta supporten med ärenden gällande Office 365-användare inom organisationen.

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Obs!: Om du använder Office 365 med 21Vianet i Kina kan du kontakta 21Vianets supportteam.

Mer information finns i

Installera Office på din PC eller Mac

Fakturering i Office 365 för företag – hjälp för administratörer

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×