Säkerhetskopiera anteckningar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Dina anteckningar sparas automatiskt i OneNote när du arbetar, men du bör alltid säkerhetskopiera dina anteckningsböcker, precis som alla andra filer och data på datorn. En hårddiskkrasch kan drabba vem som helst och när som helst och dina anteckningar försvinner för alltid. Om du säkerhetskopierar dina anteckningsböcker kan du återställa anteckningar från en säkerhetskopia om du skulle behöva.

Obs!: Automatisk säkerhetskopiering är bara tillgängligt i skrivbordsversionen av OneNote för Windows. Om du använder OneNote Online eller OneNote på en annan plattform går du till www.onenote.com för att ladda ned OneNote 2016 för Windows utan kostnad.

Ställ in automatisk säkerhetskopiering genom att välja en plats där det går att lagra filerna. Ange en plats som inte finns på datorns hårddisk.

 1. Välj Arkiv > Alternativ.

 2. Välj Spara och säkerhetskopiera i dialogrutan OneNote-alternativ.

 3. Under Spara till höger väljer du Mapp för säkerhetskopia > Ändra.

  Skärmbild av dialogrutan OneNote-alternativ i OneNote 2016.

 4. Gå till mappen för säkerhetskopior i dialogrutan Välj mapp. Du kan till exempel använda en privat mapp i nätverket eller en USB-enhet.

 5. Välj Välj för att bekräfta den nya platsen och klicka sedan på OK.

Dina anteckningsbokfiler säkerhetskopieras automatiskt varje vecka i OneNote. Om du ofta gör viktiga anteckningar går det att säkerhetskopiera oftare genom att ändra de andra inställningarna för Spara och säkerhetskopiera i dialogrutan OneNote-alternativ .

Tips: Om du någon gång vill ändra platsen för säkerhetskopior upprepar du proceduren som beskrivs ovan.

Överst på sidan

Säkerhetskopiera dina anteckningar manuellt

När du lägger till eller ändrar stora mängder information i dina anteckningsböcker som inte får gå förlorade kan du skapa en manuell säkerhetskopia.

 1. Välj Arkiv > Alternativ.

 2. Välj Spara och säkerhetskopiera i dialogrutan OneNote-alternativ.

 3. Under Spara till höger väljer du Säkerhetskopiera alla anteckningsböcker nu.

  Skärmbild av dialogrutan OneNote-alternativ i OneNote 2016.

 4. Klicka på OK när du ser meddelandet om att säkerhetskopieringen är slutförd.

För de flesta, kommer den mest aktuella uppsättningen anteckningar antagligen alltid vara det viktigaste. Men om du vill använda säkerhetskopiering funktioner för att arkivera viktiga anteckningar över tiden kontrollerar du att nyare säkerhetskopior inte skriver över äldre säkerhetskopior. Du kan ange dessa alternativ genom att justera antalet säkerhetskopior ska behållas i Spara & säkerhetskopiera inställningar i dialogrutan OneNote-alternativ .

Överst på sidan

Microsoft Office OneNote 2007 skapar automatiskt säkerhetskopior av dina anteckningar. Bara delar som ändrats sedan den senaste säkerhetskopian säkerhetskopieras igen. Du kan ställa in hur många säkerhetskopior som sparas, hur ofta de sparas och var de sparas. Du kan också när som helst själv säkerhetskopiera anteckningarna och använda säkerhetskopior för att återställa anteckningar.

Obs!: Som standard sparas OneNote-säkerhetskopior på samma dator och hårddisk där den ursprungliga filen finns. Om du ofta arbetar med viktig eller verksamhetskritisk information, är det en bra idé att ändra platsen för säkerhetskopiorna till en separat hårddisk eller till en privat mapp i ett nätverk.

Vad vill du göra?

Aktivera och inaktivera automatisk säkerhetskopiering av anteckningar

Ändra antalet säkerhetskopior som sparas

Ändra standardplats för säkerhetskopior

Manuellt säkerhetskopiera alla ändrade filer

Manuellt säkerhetskopiera alla anteckningsböcker

Aktivera och inaktivera automatisk säkerhetskopiering av anteckningar

Som standard säkerhetskopierar OneNote regelbundet dina anteckningar. Du kan ändra hur ofta automatiska säkerhetskopior skapas och när som helst aktivera eller inaktivera automatisk säkerhetskopiering.

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Säkerhetskopiera i listan Kategori i dialogrutan Alternativ.

 3. Gör något av följande under Säkerhetskopiera:

  • För att aktivera automatisk säkerhetskopiering, markerar du kryssrutan Säkerhetskopiera min anteckningsbok automatiskt efter och väljer hur ofta OneNote ska säkerhetskopiera dina anteckningar.

  • För att stänga av automatisk säkerhetskopiering avmarkerar du kryssrutan Säkerhetskopiera min anteckningsbok automatiskt efter.

Obs!: Säkerhetskopiornas filnamn innehåller datumet då de skapades. En säkerhetskopia av en anteckningsbok som heter Möten och som skapas den 1 december 2007, får automatiskt namnet ”Möten.one (2007-12-01).one”.

Överst på sidan

Ändra antalet säkerhetskopior som sparas

Som standard behåller OneNote två säkerhetskopior av anteckningsböcker – den senaste säkerhetskopian och den näst senaste. Du kan välja att spara fler eller färre säkerhetskopior.

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Säkerhetskopiera i listan Kategori i dialogrutan Alternativ.

 3. Under Säkerhetskopiera, i rutan Antal säkerhetskopior som ska behållas, anger du antalet kopior av dina anteckningar som OneNote ska spara.

Överst på sidan

Ändra standardplats för säkerhetskopior

Att spara säkerhetskopior av anteckningar på samma hårddisk som den ursprungliga filen ger skydd om dina anteckningar ändras oavsiktligen, raderas eller det uppstår ett filfel. Det gör det också snabbt och enkelt att återställa anteckningar. För att förbättra skyddet för viktiga anteckningar bör du dock ändra standardplatsen för säkerhetskopior i OneNote. Lämpliga förvaringsplatser är en mapp på en separat hårddisk, en borttagbar hårddisk eller en privat mapp i nätverket.

Beroende på datorns operativsystem sparas säkerhetskopior på en av följande standardplatser:

 • I Microsoft Windows XP är mappen för säkerhetskopior av anteckningsböcker C:\Documents and Settings\användarnamn\Local Settings\Application Data\Microsoft\OneNote\Backup.

 • I Windows Vista är mappen för säkerhetskopior av anteckningsböcker C:\Users\användarnamn\AppData\Microsoft\OneNote\12.0\Backup.

Gör så här för att ändra standardplatsen för säkerhetskopior:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Spara i listan Kategori i dialogrutan Alternativ.

 3. Under Spara, i listan Sökvägar, klickar du på Mapp för säkerhetskopia och sedan på Ändra.

 4. I dialogrutan Välj mapp går du till mappen där du vill att OneNote ska spara säkerhetskopior och klickar på Välj.

Överst på sidan

Manuellt säkerhetskopiera alla ändrade filer

Obs!: För att visa eller ändra var OneNote sparar säkerhetskopior följer du stegen i Ändra standardplats för säkerhetskopior.

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Säkerhetskopiera i listan Kategori i dialogrutan Alternativ.

 3. Under Säkerhetskopiera, klickar du på Säkerhetskopiera ändrade filer nu.

Överst på sidan

Manuellt säkerhetskopiera alla anteckningar

Obs!: För att visa eller ändra var OneNote sparar säkerhetskopior följer du stegen i Ändra standardplats för säkerhetskopior.

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Säkerhetskopiera i listan Kategori i dialogrutan Alternativ.

 3. Under Säkerhetskopiera, klickar du på Säkerhetskopiera alla anteckningsböcker nu.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×