Rotera sidorienteringen mellan stående och liggande i Word 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan välja stående (lodrät) eller liggande (vågrät) orientering för ett helt dokument eller för delar av ett dokument. Om du ändrar orienteringen, ändras också galleriernas fördefinierade sidor och sidalternativ, enligt den orientering som du har angett.

Artikelinnehåll

Ändra orienteringen för ett helt dokument

Använda stående och liggande orientering i samma dokument

Ändra orienteringen för ett helt dokument

  1. Gå till gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och klicka på Orientering. Bild av menyflikar i Word

  2. Klicka på Stående eller Liggande.

Överst på sidan

Använda stående och liggande orientering i samma dokument

  1. Markera de sidor eller stycken som du vill ändra till stående eller liggande orientering.

    Obs!: Om du inte markerar all text, utan bara en begränsad del, placeras den markerade texten på en egen sida och den omgivande texten på andra sidor.

  2. Gå till gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och klicka på Marginaler. Bild av menyflikar i Word

  3. Klicka på Anpassade marginaler.

  4. Klicka på Stående eller Liggande på fliken Marginaler.

  5. Klicka på Markerad text i listan Använd i.

Obs!: I Microsoft Office Word infogas avsnittsbrytningar automatiskt före och efter texten med den nya orienteringen. Om dokumentet redan är indelat i avsnitt kan du klicka i ett avsnitt (eller markera flera avsnitt) och sedan ändra orienteringen för de valda avsnitten.

Överst på sidan

Om du inte fick svar på dina frågor i den här artikeln kan du få hjälp från en OmniTech-supportrepresentant. Förstagångsanvändare kan under en begränsad tid få upp till 15 minuter kostnadsfri support.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×