Rita upp dataserier från rader eller kolumner i ett kalkylblad

När du skapar ett diagram fastställs dataserie orientering baserat på antalet kalkylbladsrader och -kolumner i diagrammet. När du har skapat ett diagram kan du emellertid ändra hur kalkylbladsraderna och -kolumnerna ritas i diagrammet genom att växla från rader till kolumner eller tvärtom.

Om du exempelvis skapar ett diagram för två rader och kolumner med kalkylbladsdata ritas informationen radvis, men du kanske föredrar att rita informationen kolumnvis.

Diagram som ritas upp efter rader och kolumner med kalkylbladsdata

Viktigt!: Du måste skapa ett diagram för att kunna följa stegen nedan.

Mer information om hur du skapar ett diagram finns i avsnittet Skapa ett diagram.

  1. Klicka på det diagram som innehåller den information som du vill rita ut på ett annat sätt.

    Tips: Diagramverktygen och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på Växla rad/kolumn i gruppen Data på fliken Design.

    Bild av menyfliksområdet i Excel

    När du klickar på knappen Växla rad/kolumn ritas informationen i diagrammet om på motsvarande sätt.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×