Ringa och ta emot röstsamtal

I det här avsnittet beskrivs hur du kan använda Microsoft Office Communicator 2007 för att ringa och ta emot röstsamtal.

Vad vill du göra?Ringa ett samtal

Ringa ett samtal med en enda musklickning

Ringa en kontakt på ett alternativt nummer

Ange ett nytt nummer som ska ringas upp

Ringa ett konferenssamtal

Lägga till ett ämne eller en prioritetsflagga till ett samtal

Ta emot ett samtal

Omdirigera ett samtal till ett annat nummer eller till röstbrevlådan

Svara med ett snabbmeddelande

Ställ in din status till Stör ej när du får ett samtal

Avvisa ett samtal

Ringa ett samtal med en enda musklickning

Alla kontakter i kontaktlistan har ett standardnummer som du kan ringa genom att trycka på knappen Ring upp till höger om kontakten. Vilket som är standardnummer för kontakten avgörs på ett av två sätt:

 • Om du har ringt kontakten förut är standardnumret det nummer du senast använt

 • Om du inte har ringt kontakten förut bestäms standardnumret av ditt företags telefonkonfiguration. Oftast är standardinställningen antingen en kontakts nummer, eller ett (VoIP)-samtal.

Så här ringer du ett samtal med en enda musklickning

 • Klicka på knappen Ring upp i kontaktlistan, till höger om den kontakt du vill ringa. Om du vill veta vilket som är standardnumret kan du peka på knappen Ring upp och vänta tills knappbeskrivningen visas.

Överst på sidan

Ringa en kontakt på ett alternativt nummer

Communicator-användare kan föra in alternativa telefonnummer och ange åtkomstnivån, Team eller Personlig, som krävs för att kunna se numren.

Ringa till ett alternativt nummer eller en alternativ enhet

 1. Klicka på pilen vid knappen Ring upp till höger om kontakten du vill ringa till.

 2. Klicka på det namn eller det nummer du vill ha, eller ange ett nytt nummer.

Överst på sidan

Ange ett nytt nummer som ska ringas upp

Förutom att ringa upp med en klickning eller pilen vid knappen Ring upp kan du ange det nummer du vill ringa till i sökrutan.

Så här ringer du upp ett nytt nummer

 1. I sökrutan i huvudfönstret i Office Communicator anger du det telefonnummer du vill ringa till. Riktlinjer om vilket format som ska användas för nya telefonnummer finns i Redigera telefonnummer.

 2. Klicka på knappen Ring upp i rutan Sökresultat, till höger om telefonnumret du angett.

Överst på sidan

Ringa ett konferenssamtal

Det går att använda Communicator för att ringa konferenssamtal utan att ha en leverantör av telefonkonferenstjänster.

 1. Håll ned CTRL i kontaktlistan och välj sedan de kontakter som du vill bjuda in till röstsamtalet.

 2. När du kommer till den sista kontakten som du vill bjuda in till samtalet högerklickar du på kontakten, klickar på Starta ett konferenssamtal och väljer sedan det nummer som du vill starta konferenssamtalet med. När du valt nummer eller enhet för att starta konferensen påbörjas samtalet och deltagarna får en inbjudan till samtalet. Då öppnas konversationsfönstret där du syns som ledare för konferensen och status visas för samtliga deltagare.

Överst på sidan

Lägga till ett ämne eller en prioritetsflagga till ett samtal

Så här lägger du till ett ämne eller en prioritetsflagga till ett samtal

 1. Klicka på pilen vid knappen Ring upp till höger om kontakten du vill ringa till.

 2. Ange ämne i rutan konversationsämne.

 3. Om du vill markera samtalet som viktigt klickar du på knappen Hög prioritet till höger om konversationsämnet.

Så här lägger du till ett ämne eller en prioritetsflagga till ett pågående samtal

 • Klicka på pilen Visa fler alternativ till höger om knappen Skicka en fil i Konversationsfönstret och sedan antingen på Ändra konversationsämne eller Hög prioritet.

Obs!: Konversationsämnet och prioritetsflaggan är bara synliga för kontakter som kör Office Communicator 2007.

Överst på sidan

Ta emot ett samtal

 • Om du vill svara på ett inkommande samtal klickar du på kontaktens namn i samtalsaviseringen som visas i det nedre högra hörnet på skärmen.

Överst på sidan

Omdirigera ett samtal till ett annat nummer eller till röstbrevlådan

 • Om du vill omdirigera samtalet klickar du på pilen Omdirigera i samtalsmeddelandet, och väljer sedan ett alternativt nummer eller Röstbrevlåda

Överst på sidan

Svara med ett snabbmeddelande

Ibland passar det inte att svara på ett röstsamtal, även om du vill tala med den som ringer. Du kanske är mitt i ett möte som inte var planerat eller i ett viktigt samtal med någon på kontoret. I sådana fall kan du svara den som ringer med ett snabbmeddelande, kanske för att säga att du ringer upp senare eller att du är tillgänglig senare under dagen.

 • Om du vill svara på ett röstsamtal med ett snabbmeddelande klickar du på pilen Omdirigera, klickar på Skicka ett snabbmeddelande, skriver in meddelandet och klickar på knappen Skicka eller trycker på RETUR.

Överst på sidan

Ställ in din status till Stör ej när du får ett samtal

Ibland kan din status vara Online trots att du är upptagen – du kanske deltar i ett möte som inte är schemalagt eller i en viktig konversation med en medarbetare. I sådana fall, när du inte vill bli störd, kan du ställa in din status till Stör ej när du får ett samtalsmeddelande.

 • I samtalsmeddelandet trycker du på knappen Stör ej och klickar sedan på Ange status till Stör ej. Din nya närvarostatus varar till dess nästa timme börjar.

Överst på sidan

Avvisa ett samtal

 • Om du vill avvisa ett röstsamtal klickar du på knappen Stäng i samtalsmeddelandet. Om röstbrevlådan är aktiverad vidarekopplas samtalet dit.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×