Riktlinjer för användning av färger, teckensnitt och bilder i formulärmallar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

För en formulärkonstruktör är det viktigt att ta ansvar för formulärmallens utseende, inte bara dess funktion. I Microsoft Office InfoPath kan du använda flera metoder för att väcka intresse och organisera information visuellt, så att formulärmallen blir tilltalande och användarvänlig.

Du behöver inte vara professionell designer för att kunna skapa fina mallar. Tänk bara på att inte överlasta formulärmallen med alltför många designelement, så att det ser plottrigt ut. Välj i stället några få element som passar dina syften, och använd dem konsekvent för att ge formulärmallen ett tilltalande utseende.

Med hjälp av checklistorna i den här artikeln underlättas designarbetet.

Artikelinnehåll

Lista med kryssrutor för med hjälp av färg, kantlinjer och fyllning

Kontrollera listan för att använda teckensnitt och teckenformatering

Lista med kryssrutor för användning av logotyper och andra bilder

Checklista för användning av färger, kantlinjer och fyllningar

Ett av de enklaste sätten att göra formulärmallen visuellt tilltalande är att använda färger. InfoPath har många fördefinierade färgscheman. Med dem kan du kombinera färger för formulärmallens objekt. Du kan också ange en färg för formulärmallens bakgrund.

Dessutom kan du organisera element och skapa en intressant formulärmallsutformning genom att använda kantlinjer och fyllningar. En kantlinje markerar gränsen för en kontroll, tabell eller tabellcell. Kantlinjer är särskilt användbara för avgränsning av sektioner i formulärmallen. Om du avgränsar sektioner blir det enklare för användarna att förstå hur formuläret ska användas. I följande exempel har formulärkonstruktören markerat cellerna i en upprepande tabell genom att använda kantlinjer.

Upprepande tabell med rosa kantlinjer

Om du använder en fyllning i en kontroll eller en tabellcell ändras objektets bakgrundsfärg. I följande bild visas hur utseendet ändras med olika fyllningsalternativ för rutan Ytterligare information i en formulärmall.

Olika fyllningseffekter för tabellceller i ett formulär

Ha följande riktlinjer i åtanke när du använder färger i formulärmallen.

Riktlinje

Information

ikonbild

Förlita dig inte på endast färg när du ska framföra viktig information.

Om formulärmallen till exempel innehåller en färgkodad förklaring, kan du komplettera färgerna med ytterligare tecken, till exempel textmeddelanden. Det kanske finns användare som har aktiverat ett begränsat färgschema eller som arbetar på en handdator med svartvit skärm. En del användare kanske använder skärmgranskningsverktyg, som vanligtvis inte har stöd för återgivning av enbart färgbaserad information. Dessutom har ca 10 % av alla människor försämrad förmåga att särskilja eller urskilja vissa färger.

ikonbild

Ta hänsyn till färgkontrast och bakgrund.

Använd hög färgkontrast mellan formulärmallens bakgrund och förgrund. Använd till exempel en vit eller grå bakgrund med kontrollfärger, eller en vit eller grå tabellcellfärg med en teckenfärg.

ikonbild

Kontrollera att alternativet Skriv ut bakgrundsfärger och bilder är inaktiverat om du använder färger i formulärmallens bakgrund.

Bakgrunder kan skapa kontrast och väcka intresse då formuläret visas på datorskärmen. För utskrift kan det dock vara mindre lämpligt med bakgrundsfärger, eftersom det kanske finns användare som inte har tillgång till färgskrivare. Svartvita utskrifter eller gråskaleutskrifter av formulär med bakgrundsfärger kan ge otydliga utskriftsresultat. Det kan också ta lång tid att skriva ut bakgrunder, samtidigt som det kan gå åt onödigt mycket toner eller bläck. Därför skrivs inte bakgrundsfärger eller bilder ut, enligt standardalternativet i InfoPath.

ikonbild

Använd fyllningar och kantlinjer med omdöme.

Med hjälp av kantlinjer kan du gruppera liknande objekt, men med för många sektioner kan formulärmallen se rörig ut. Koncentrera dig på vad du vill uppnå med kantlinjerna och fyllningarna, och välj sedan en effekt som uppfyller din målsättning. Du kan till exempel välja att bara använda kantlinjer för den viktigaste informationen, eller för att strukturera hela formuläret.

ikonbild

Kontrollera färgvisningen på olika skärmar.

Du bör kontrollera hur formulärmallens färger visas på olika skärmar. Du kan till exempel låta dina medarbetare granska formulärmallen på sina skärmar, granska färgerna i olika belysning eller experimentera med olika skärm- eller skrivarinställningar.

ikonbild

Kom ihåg att färger kan ha olika betydelser i olika länder eller områden.

I vissa länder och områden förknippas röd färg med död.

Överst på sidan

Checklista för användning av teckensnitt och teckenformatering

Genom att ändra textens utseende kan du betona viktig information eller ändra hela formulärmallen. Genom att anpassa färg och storlek för vissa ord kan du till exempel skapa rubriker som ordnar informationen i logiska avsnitt.

I följande exempel använder formulärkonstruktören två olika teckensnitt: ett för rubriker och ett annat för den text som visas i kontrollerna på formulärmallen. Vanligtvis bör du undvika att understryka text genom att bara använda versaler. Det kan dock vara en lämplig metod om den används med måtta, till exempel bara för rubriker eller kortare stycken, som i följande exempel.

Exempel där olika teckensnitt används för rubriker och text i en textruta

1. För rubriktexten används teckensnittet Arial i 9 punkter.

2. För kontrolltexten används 10 punkters Verdana.

Ha följande riktlinjer i åtanke när du använder olika teckensnitt och teckenformatering i mallen.

Riktlinje

Information

ikonbild

Kontrollera att texten visas tydligt mot bakgrundsfärger eller fyllda områden.

Text blir tydligast om det är hög kontrast mellan texten och bakgrunden. Svart text på vit bakgrund ger högst kontrast. Ljus text på mörk bakgrund ger också hög kontrast.

ikonbild

Kontrollera att texten inte är för liten på formuläret.

Ibland kan det vara nödvändigt att använda liten text, till exempel om du infogar finstilt information eller om du använder etiketter för kontroller i formulärmallen. För vanlig information tycker dock de flesta att det är enklast att läsa större text.

ikonbild

Använd teckensnitt och teckeneffekter med omdöme.

Undvik att använda för många olika teckensnitt i en och samma formulärmall. Det kan ge ett rörigt och förvirrande intryck. En bra tumregel är att använda högst tre olika teckensnitt. Undvik också att använda teckensnitt av serieteckningskaraktär, eftersom det kan ge formuläret ett oprofessionellt utseende för användning i affärssammanhang.

ikonbild

Kontrollera att det går att läsa texten när den visas i färgscheman med stora kontraster.

Personer med synskador väljer ofta högkontrastfärgscheman, som ger högre färgkontrast för text och bilder som visas på skärmen. Därmed kan det bli lättare att urskilja texten och bilderna. Säkerställ att formulärmallen är läsbar i högkontrastscheman genom att granska mallen i sådana färgscheman. Information om hur du aktiverar eller inaktiverar ett högkontrastfärgschema finns i hjälpinformationen för operativsystemet.

ikonbild

Gör texten överskådlig.

Om formulärmallen innehåller stora mängder text kan du underlätta för användarna genom att säkerställa att texten är överskådlig. Om du till exempel infogar utförliga hjälpinstruktioner i mallen, kan du använda numrerade listor eller punktlistor i stället för långa textstycken, så att det blir enklare att tillgodogöra sig instruktionerna.

ikonbild

Var sparsam med teckensnittseffekter.

Var sparsam med användning av fet och kursiv text eller andra texteffekter. Det är ofta svårt att läsa kursiv text på skärmen, särskilt för vissa teckensnitt. För mycket fetformaterad text distraherar och drar uppmärksamheten från textens egentliga innebörd.

Överst på sidan

Checklista för användning av logotyper och bilder

Genom att använda bilder kan du anpassa formulärmallen ytterligare. Du kan till exempel anpassa formuläret till företagets grafiska profil genom att infoga företagslogotypen.

Ha följande riktlinjer i åtanke när du använder bilder i mallen.

Riktlinje

Information

ikonbild

Säkerställ att bilderna motsvarar företagets profil eller formulärmallens syfte.

Säkerställ att bildens syfte är tydligt för användarna, oavsett om bilden är en enkel visuell symbol (till exempel en företagslogotyp) eller används för förmedling av viktig information (till exempel ett datadiagram).

ikonbild

Kontrollera att bilderna har rätt storlek och position.

Säkerställ att bildens storlek och position i formuläret inte hindrar användarna då de fyller i formuläret.

ikonbild

Använd bilder som är lämpliga för olika kulturer.

Foton av till exempel handrörelser kan vara förolämpande eller stötande i vissa kulturer. Kartor eller flaggor kan också vara laddade bilder. I bilder av människor bör personerna vara av båda könen och ha skilda etniska bakgrunder.

ikonbild

Använd bilder med omdöme.

Med för många bilder, eller med onödiga bilder, kan formulärmallen se rörig och oorganiserad ut, vilket i slutänden ger ett sämre helhetsintryck och en mindre effektiv mall.

ikonbild

Kontrollera att en bild har alternativ text och att den alternativa texten har ett budskap som är begripligt då texten läses högt.

Alternativ text underlättar för personer som inte kan se bilden på skärmen. Alternativ text är särskilt viktig för personer som använder skärmläsningshjälpmedel för högläsning av informationen på skärmen, och för personer som använder textbaserade webbläsare för visning av webbläsaraktiverad formulärmall.

ikonbild

Spara bilder i rätt filformat.

Stora bildfiler kan öka den tid det tar att öppna formuläret. Vissa filformat spannmål filer som är mycket större än andra. Till exempel en fil sparas som en bitmapp (.bmp) eller Tagged Image File Format (TIFF) filen är betydligt större än samma filen sparas som en JPEG, GIF eller PNG-fil. JPEG-formatet är vanligtvis bäst för foton eller andra komplexa bilder. GIF- eller PNG-format är ofta idealisk för raden ritningar, logotyper, bilder, diagram och diagram.

ikonbild

Kontrollera att bilderna inte är upphovsrättsskyddade.

Eftersom så många bilder är lättillgängliga på Internet, kanske du är frestande att använda en bild som visas. Tyvärr många av de här bilderna skyddas av upphovsrätt och du måste ha behörighet innan du kan använda dem i din formulärmallar. Det finns flera platser, till exempel Bing-bildsökning, att när du använder copyright licensfiltretdu kan använda sina klipp och bilder så länge samtycker till att deras användningsvillkor.

ikonbild

Förlita dig inte på enbart bilder för framförande av viktig information.

Användning av enbart färger är inget tillförligt sätt att framföra viktig information, och detsamma gäller för bilder. Användarna kanske inte ser bilderna i formulärmallen. Vissa användare väljer att höja webbläsarens prestanda genom att inaktivera bildvisning. Det kan också finnas användare med synskador, som gör att de inte ser bilder som visas på skärmen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×