Resultat av Microsoft Office-diagnostik

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Office-diagnostik Den här sidan beskrivs resultaten av Microsoft Office-diagnostik du körde. Du kan också se förslag på hur du kan förbättra din dator och din installation av Microsoft Office 2007-systemet hälsa. Innehållet i den här artikeln gäller endast för de resultat som visas när du kör Microsoft Office-diagnostik. Om du ännu inte har körts Microsoft Office-diagnostik, följer du instruktionerna i diagnostisera och reparera Office-program kraschar med hjälp av Office-diagnostik. Om problemet kvarstår genom att följa stegen som beskrivs nedan, hittar du i avsnittet fler resurser längst ned i den här artikeln och pekar på andra resurser som kan hjälpa.

Obs!: Det kan vara praktiskt att skriva ut eller förse den här sidan med ett bokmärke så att du lätt kan ta fram den när du behöver den.

Diagnostikresultat

Inga problem upptäcktes vid testen som ingår i Microsoft Office-diagnostik.

Fler resurser

Installationsdiagnostik – Skadad eller ändrad fil

Under det här testet reparerades vissa problem i installationen av Microsoft Office. Microsoft Office-programmen fungerar nu korrekt.

Om programmen fortsätter att krascha kan det bero på ett maskinvarufel eller ett problem i maskinvarukonfigurationen. Granska resultatet av disk- och minnestestet för att se om det är ett maskinvarufel som påverkar installationen av Office-version 2007.

Fler resurser

Installationsdiagnostik – Media saknas

Testet slutfördes inte eftersom ingen giltig källa hittades. Antingen saknas den lokala installationskällan eller så är den ursprungliga källa som användes vid installationen av Microsoft Office inte tillgänglig vid reparationsprocessen. Ta fram den ursprungliga källan så att testet kan köras. Följande är giltiga källor för Office-version 2007:

 • Din installations-CD för Office-version 2007

 • En installationsdisk eller reparations-CD från datorleverantören

 • En anslutning till en nätverksinstallation av Office-version 2007

Kör testet på nytt när du har tillgång till en giltig källa.

Fler resurser

Diskdiagnostik – Hårddiskfel kan inträffa

Funktionen SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) för hårddisken har funnit fel som kan göra att hårddisken kraschar. SMART är en funktion som vissa tillverkare tillhandahåller för att i förväg varna användarna om möjliga hårddiskproblem som kan orsaka instabilitet i Microsoft Office-programmen.

Obs!: Det här resultatet kan tyda på ett allvarligt fel men det kan också bero på att resultatet inte rapporteras på rätt sätt från vissa hårddiskar.

Vi rekommenderar att du gör följande:

 1. Säkerhetskopiera omedelbart viktiga data.

 2. Kontrollera resultatet av andra tester och följ instruktionerna om hur du löser de problem som rapporteras vid dessa tester. Kör därefter Microsoft Office-diagnostik på nytt för att se om även det här diskproblemet har lösts.

 3. Om resultatet fortfarande är detsamma bör du kontakta exempelvis leverantören av datorn eller hårddisken.

Fler resurser

Diskdiagnostik – Fel i systemets händelselogg

Under det här testet upptäcktes tecken på maskinvarufel som kan orsaka instabilitet i Microsoft Office-programmen.

Det här resultatet visas om något av följande nyligen har inträffat:

 • Hårddiskens SMART-funktion (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) har upptäckt ett fel. SMART är en funktion som vissa tillverkare tillhandahåller för att i förväg varna användarna om möjliga hårddiskproblem.

 • När Microsoft Office-diagnostik kördes upptäcktes blockerade sektorer på hårddisken.

 • Microsoft Office har haft problem med att nå filer på hårddisken som krävs för att programmen ska fungera korrekt.

Vi rekommenderar att du gör följande:

 1. Kontrollera resultatet av andra tester och följ instruktionerna om hur du löser de problem som rapporteras vid dessa tester. Kör därefter Microsoft Office-diagnostik på nytt för att se om även det här diskproblemet har lösts.

 2. Om resultatet fortfarande är detsamma bör du kontakta exempelvis leverantören av datorn eller hårddisken.

Fler resurser

Minnesdiagnostik – RAM-fel

Vid minnestestet hittades tecken på fel i RAM-minnet (random access memory).

Vi rekommenderar att du gör följande:

 1. Kontrollera resultatet av andra tester och följ instruktionerna om hur du löser de problem som rapporteras vid dessa tester. Kör sedan minnestestet på nytt för att se om även det här diskproblemet har lösts.

 2. Om du fortsätter att få den här kör du en diagnostisk minne för Microsoft Windows. Mer information finns i Microsoft TechNet-artikel Kör diagnostik för att kontrollera System för minnesproblem. Eller kontakta någon, till exempel leverantör av datorn eller RAM.

Fler resurser

Minnesdiagnostik – Användaren är inte administratör

Det här testet kunde inte köras eftersom du inte har administratörsbehörighet för den här datorn. Den som ska köra minnestestet måste logga in som administratör på datorn och sedan köra Microsoft Office-diagnostik.

Fler resurser

Uppdateringsdiagnostik – Installationen är för gammal

Update-diagnostisk fastställts att Microsoft Office-installationen inte har de senaste servicepack installerat. Installera servicepack förbättrar stabilitets. Vi rekommenderar att du besöker Hämta de senaste uppdateringarna för Office 2007.

Fler resurser

Kompatibilitetsdiagnostik – Olika versioner av Outlook orsakar konflikt

Under det här testet identifierades olika versioner av Microsoft Office Outlook som står i konflikt med varandra. Gör på följande sätt för att ta bort en version av Outlook från datorn:

 • Microsoft Windows Vista   

  1. Klicka på knappen Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på Avinstallera ett program.

   Obs!: I klassiskt läge dubbelklickar du på Program och funktioner.

  3. Markera den version av Outlook som du vill ta bort och klicka sedan på Avinstallera.

 • Microsoft Windows XP   

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.

  3. Markera den version av Outlook som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Fler resurser

Installationsdiagnostik – Testet har avbrutits

Testet avbröts innan det hade slutförts. Om du vill slutföra testet kör du Microsoft Office-diagnostik på nytt.

Obs!: Testet kan under vissa förhållanden ta mer än 15 minuter.

Fler resurser

Installationsdiagnostik – Inga problem hittades

Vid det här testet påträffades inga problem i din Microsoft Office-installation.

Fler resurser

Diskdiagnostik – Inga problem hittades

Vid det här testet upptäcktes inga hårddiskproblem.

Fler resurser

Diskdiagnostik – Testet har avbrutits

Testet avbröts innan det hade slutförts. Om du vill slutföra testet kör du Microsoft Office-diagnostik på nytt.

Fler resurser

Diskdiagnostik – Inaktiverat av systemadministratören

Det här testet har inaktiverats av systemadministratören. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer information.

Fler resurser

Installationsdiagnostik – Inaktiverat av systemadministratören

Det här testet har inaktiverats av systemadministratören. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer information.

Fler resurser

Minnesdiagnostik – Inga problem hittades

Under minnestestet upptäcktes inga problem i datorns RAM-minne.

Fler resurser

Minnesdiagnostik – För många program används

Minnestestet kunde inte genomföras eftersom alltför många andra program förbrukade systemresurser som krävs för att testet ska kunna köras. Stäng alla andra program och försök köra Microsoft Office-diagnostik på nytt.

Fler resurser

Minnesdiagnostik – Inaktiverat på serversystem

Av säkerhetsskäl är minnestestet som standard inaktiverat på serverversioner av Microsoft Windows. Gör något av följande om du vill ha mer information:

Fler resurser

Minnesdiagnostik – Testet har avbrutits

Testet avbröts innan det hade slutförts. Om du vill slutföra testet kör du Microsoft Office-diagnostik på nytt.

Fler resurser

Minnesdiagnostik – Inaktiverat av systemadministratören

Testet har inaktiverats av systemadministratören. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer information.

Fler resurser

Uppdateringsdiagnostik – Inga problem hittades

Det här testet kontrollerade att alla de senaste uppdateringarna för Microsoft Office hade installerats.

Fler resurser

Uppdateringsdiagnostik – Testet har avbrutits

Testet avbröts innan det hade slutförts. Om du vill slutföra testet kör du Microsoft Office-diagnostik på nytt.

Fler resurser

Uppdateringsdiagnostik – Inaktiverat av systemadministratören

Testet har inaktiverats av systemadministratören. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer information.

Fler resurser

Uppdateringsdiagnostik – Det gick inte att komma åt en nödvändig fil

Det här testet kunde inte köras eftersom du har valt att inte hämta en nödvändig fil. Om du vill tillåta att Microsoft Office hämtar filen gör du något av följande i ett av följande Office-version 2007-program:

 • Access, Excel, PowerPoint eller Word

  1. Klicka på Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Access-alternativ, Excel-alternativ, PowerPoint-alternativ eller Word-alternativ.

  2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och klicka sedan på Sekretessalternativ.

  3. Markera kryssrutan Hämta med jämna mellanrum en fil som hjälper till att identifiera systemproblem.

  4. Vänta ungefär en vecka för att ge tid åt filhämtningen och kör sedan Microsoft Office-diagnostik igen.

 • Visio, Outlook, Publisher eller InfoPath

  1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn och klicka sedan på Sekretessalternativ.

  2. Markera kryssrutan Hämta med jämna mellanrum en fil som hjälper till att identifiera systemproblem.

  3. Vänta ungefär en vecka för att ge tid åt filhämtningen och kör sedan Microsoft Office-diagnostik igen.

Fler resurser

Uppdateringsdiagnostik – Microsoft Office har uppdaterats

Det här testet fastställde att din installation av Office-version 2007 nyligen har uppdaterats med den senaste Service Pack-versionen. Din installation av Office-version 2007 är nu uppdaterad.

Fler resurser

Kompatibilitetsdiagnostik – Inga problem hittades

Under det här testet hittades inga kompatibilitetsproblem.

Fler resurser

Kompatibilitetsdiagnostik – Inaktiverat av systemadministratören

Testet har inaktiverats av systemadministratören. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer information.

Fler resurser

Leta efter kända lösningar – Testet har avbrutits

Testet avbröts innan det hade slutförts. Om du vill slutföra testet kör du Microsoft Office-diagnostik på nytt.

Fler resurser

Leta efter kända lösningar – Inaktiverat av systemadministratören

Testet Leta efter kända lösningar har inaktiverats av systemadministratören. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer information.

Fler resurser

Leta efter kända lösningar – Det gick inte att ansluta till servern

Det gick inte att ansluta till servern för att söka efter kända lösningar under det här testet.

Fler resurser

Leta efter kända lösningar – Inga problem hittades

Det här testet söker efter eventuella problem i systemet och kända lösningar på dessa problem, men inga problem som kräver åtgärder upptäcktes.

Fler resurser

Uppdateringsdiagnostik – Betainstallationen är för gammal

Det här testet fastställde att din installation av Office-version 2007 (Beta) inte är den senaste versionen. Vi rekommenderar att du skaffar en nyare version.

Fler resurser

Installationsdiagnostik – Blockerat av andra program

Det här testet kunde inte köras eftersom Microsoft Windows Installer användes av ett annat program. Om du vill köra testet bör du prova något av följande:

 1. Stäng alla andra program och kör Microsoft Office-diagnostik på nytt.

 2. Om testet fortfarande inte fungerar som det ska startar du om Windows och kör därefter Office-diagnostik på nytt.

Fler resurser

Installationsdiagnostik – Användaren är inte administratör

Det här testet kunde inte köras eftersom du inte har administratörsbehörighet för den här datorn. Den som ska köra testet måste logga in som administratör på datorn för att kunna köra Microsoft Office-diagnostik.

Fler resurser

Fler resurser

Om inga problem påträffades eller om ingen av lösningarna ovan löste dina problem bör du prova någon av följande resurser.

Microsoft Office-diagnostik

Mer information om hur Microsoft Office-diagnostik fungerar finns i artikeln om hur du diagnostiserar och reparerar kraschade Office-program med hjälp av Office-diagnostik.

Säkerhet

System kan fungera om de skadas av virus, spionprogram och annan skadlig programvara (kallas även skadlig programvara). Verktyg som du kan använda för att skydda din dator och information på webbplatsen Microsoft säker .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×