Reserverade ord och symboler i Access 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

"Reserverade ord" är ord och symboler som har en specifik betydelse till Microsoft Office Access 2007 eller till Access-databasmotorn. Om du använder ett reserverat ord eller en symbol för att namnge ett fält i en tabell får du en varning att ordet reserverad och att du kan stöta på fel när du refererar till fältet.

Ett fel kan också uppstå om du använder ett reserverat ord som namn på en kontroll, ett objekt eller en variabel. Det felmeddelande som visas anger inte nödvändigtvis att ett reserverat ord har orsakat problemet. Därför kan det vara svårt att identifiera vad som behöver ändras. Ett felmeddelande som det här kan visas:

Det gick det inte att förhandsgranska rapporten, eventuellt eftersom en tabell genom att rapporten är exklusivt låst.

Om ett reserverat ord används kan du undvika felmeddelanden genom att omge varje förekomst av ordet med hakparenteser ([]). Den bästa lösningen är emellertid att byta namn på ett nonreserved ord.

Obs!: Det är inte praktiskt möjligt att visa en lista med alla reserverade ord, som namn på inbyggda funktioner och användardefinierade namn. Om du anger en referens till ett typbibliotek, ett objektbibliotek eller en ActiveX-kontroll, blir det bibliotekets reserverade ord också reserverade ord i databasen.

Tips: I Access 2010 ingår IntelliSense i uttrycksverktyget, så att du kan se vilka argument som krävs för uttrycket. 

I den här artikeln

Access reserverade ord

Access reserverad symboler

Access-databas-tal-motor reserverade ord

Reserverade ord i Access

-A

ADD

ALL

Alfanumeriska tecken

ALTER

OCH

ANY

Program

AS

ASC

Assistent

AUTOINCREMENT

Avg

-B

MELLAN

BINARY

BIT

BOOLESK

BY

BYTE

-C

TECKENKOD, TECKEN

KOLUMN

CompactDatabase

CONSTRAINT

Behållare

Antal

COUNTER

CREATE

CreateDatabase

CreateField

CreateGroup

CreateIndex

CreateObject

CreateProperty

CreateRelation

CreateTableDef

Organisationens

CreateWorkspace

VALUTA

CurrentUser

-D

DATABASE

DATE

DATETIME

DEL

DESC

Beskrivning

DISALLOW

DISTINCT

DISTINCTROW

Dokument

DOUBLE

DROP

-E

Echo

Annan

Slut

Ekv

Fel

EXISTS

Avsluta

-F

FALSKT

Fält, fält

FillCache

FLYTANDE, FLOAT4, FLOAT8

FOREIGN

Formulär, formulär

FROM

Fullständig

FUNKTIONEN

-G

ALLMÄNT

GetObject

GetOption

GåTillSida

GROUP

GROUP BY

GUID

-H

HAVING

-Jag

Inaktiv

IEEEDOUBLE, IEEESINGLE

Om

Ignorera

Imp

IN

INDEX

Index, index

INNER

INSERT

InsertText

INT, HELTAL, INTEGER1, INTEGER2, INTEGER4

INTO

ÄR

-J

JOIN

-K

KEY

-L

Senast ändrad

LEFT

Nivå

Like

LOGISKA, LOGISK1

LONG, LONGBINARY, LONGTEXT

-M

Makro

Matcha

Max, Min, REST

PM

Modul

MONEY

Flytta

-N

NAME (namn)

Nytt lösenord

Nej

Icke

Obs!

NULL

TAL, NUMERISKA

-O

Objekt

OLEOBJECT

AV

OpenRecordset

OPTION

ELLER

ORDER

Orientering

Yttre

OWNERACCESS

-P

Parameter

PARAMETERS

Delvis

PERCENT

PIVOT

PRIMARY

PROCEDUR

Egenskap

-Q

Frågor

Fråga

Quit

-R

REELLT

Omberäkning

Recordset

REFERENCES

Uppdatera

RefreshLink

RegisterDatabase

Relation

Uppdatera skärmen

RepairDatabase

Rapport

Rapporter

Requery

RIGHT

-S

SKÄRMEN

AVSNITT

SELECT

SET

SetFocus

SetOption

SHORT

SINGLE

SMALLINT

SOME

SQL

Funktionerna StDev och StDevP

STRÄNG

Summa

-T

TABLE

TableDef, TableDefs

Tabell-ID

TEXT

TID, TIDSSTÄMPEL

TOP

TRANSFORM

SANT

Typ

-U

UNION

UNIQUE

UPDATE

USER

-V

VALUE

VALUES

Var och VarP

VARBINARY, VARCHAR

-W

WHERE

WITH

Arbetsyta

-X

Exeller

-Y

År

Ja

YESNO

Överst på sidan

Reserverade symboler i Access

Följande symboler får inte användas som en del av ett fältnamn eller som en del av ett objektnamn:

.

/

*

;

:

!

#

&

-

?

"

'

$

%

Överst på sidan

Reserverade ord för databasmotorn i Access

Databasmotorn i Access körs i olika lägen, beroende på om den anropas från Access, dataåtkomstobjekt, Microsoft OLE-providern för Access-databasmotorn eller Microsoft Access ODBC-drivrutinen. Den kan köras i antingen ANSI-läge eller annat läge än ANSI (traditionellt).

Eftersom dessa två lägen kan leda till två något olika uppsättningar med reserverade ord, kan en fråga som använder ett reserverat ord fungera i ett läge men misslyckas i ett annat.

Nedan finns en lista med reserverade ord som du bör undvika när du väljer namn på identifierare.

-A

ABSOLUTE

ÅTGÄRD

ADD

ADMINDB

ALL

TILLDELA

ALFANUMERISKA

ALTER

OCH

ANY

ARE

AS

ASC

ASSERTION

AT

AUTHORIZATION

AUTOINCREMENT

AVG

-B

BAND

BEGIN

MELLAN

BINARY

BIT

BIT_LENGTH

BINTE

KANTLINJER

BOTH

BXOR

BY

BYTE

-C

CASCADE

ÖVERLAPPANDE

ÄRENDE

CAST

CATALOG

TECKENKOD

CHARACTER

CHAR_LENGTH

CHARACTER_LENGTH

CHECK

CLOSE

COALESCE

COLLATE

COLLATION

KOLUMN

COMMIT

KOMPOSITION

KOMPRIMERING

CONNECT

CONNECTION

CONSTRAINT

VILLKOR

CONTAINER

FORTSÄTT

KONVERTERA

MOTSVARANDE

ANTAL

COUNTER

CREATE

CREATEDB

CROSS

VALUTA

AKTUELLA

CURRENT_DATE

CURRENT_TIME

CURRENT_TIMESTAMP

CURRENT_USER

CURSOR

-D

DATABASE

DATE

DATETIME

DAY

FRIGÖRA

DEC

DECIMAL

DECLARE

STANDARD

DEFERRABLE

UPPSKJUTEN

DEL

DESC

BESKRIVER

BESKRIVNING

DIAGNOSTIK

DISALLOW

DISCONNECT

DISTINCT

DOMAIN

DOUBLE

DROP

-E

ANNAN

END

AVSLUTA EXEC

ESCAPE

FÖRUTOM

UNDANTAG

EXCLUSIVECONNECT

EXEC

UTFÖRA

EXISTS

EXTERNT

EXTRACT

-F

FALSKT

FETCH

FIRST

FLOAT

FLOAT4

FLOAT8

FÖR

FOREIGN

HITTA

FROM

FULLSTÄNDIG

-G

ALLMÄNT

HÄMTA

GLOBAL

GÅ TILL

GRANT

GROUP

GUID

-H

HAVING

HOUR

-Jag

IDENTITY

IEEEDOUBLE

IEEESINGLE

Ignorera

BILD

OMEDELBAR

ININDEX

INDIKATOR

KAN ÄRVAS

FRÅN BÖRJAN

INNER

INPUT

INSENSITIVE

INSERT

INT

HELTAL

INTEGER1

INTEGER2

INTEGER4

KORSAR VARANDRA

INTERVAL

INTO

ÄR

ISOLATION

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LANGUAGE

LAST

INLEDANDE

LEFT

NIVÅ

GILLA

LOKALA

LOGISKA

LOGISK1

LONG

LONGBINARY

LONGCHAR

LONGTEXT

LOWER

-M

PASSA

MAX

PM

MIN

MINUTE

MODUL

MONEY

MONTH

-N

NAMN

NATIONAL

NATURLIGA

NCHAR

NÄSTA

Nej

ICKE

OBS!

NULL

NULLIF

NUMBER

NUMERIC

-O

OBJEKT

OCTET_LENGTH

OFOLEOBJECT

ONONLY

OPEN

OPTION

ORORDER

YTTRE

OUTPUT

ÖVERLAPPAR

OWNERACCESS

-P

PAD

PARAMETERS

PARTIAL

PASSWORD

PERCENT

PIVOT

POSITION

PRECISION

PREPARE

BEVARA

PRIMARY

FÖREGÅENDE

PRIVILEGES

PROCEDUR

PROCEDUR

PUBLIC

-Q

-R

LÄS

REELLT

REFERENCES

RELATIVA

RESTRICT

REVOKE

RIGHT

ROLLBACK

RADER

-S

SCHEMA

RULLNINGSLIST

SECOND

AVSNITT

SELECT

SELECTSCHEMA

SELECTSECURITY

SESSION

SESSION_USER

SET

SHORT

SINGLE

SIZE

SMALLINT

SOME

SPACE

SQL

SQLCODE

SQLERROR

SQLSTATE

STRÄNG

SUBSTRING

SUMMA

SYSTEM_USER

-T

TABLE

TABELL-ID

TEMPORARY

TEXT

SEDAN

TIME

TIMESTAMP

TIMEZONE_HOUR

TIMEZONE_MINUTE

TO

TOP

TRAILING

TRANSACTION

TRANSFORM

TRANSLATE

TRANSLATION

TRIM

SANT

-U

UNION

UNIQUE

UNIQUEIDENTIFIER

UNKNOWN

UPDATE

UPDATEIDENTITY

UPDATEOWNER

UPDATESECURITY

UPPER

USAGE

USER

USING

-V

VALUE

VALUES

VARBINARY

VARCHAR

VARYING

VIEW

-W

WHEN

WHENEVER

WHERE

WITH

WORK

SKRIVA

-X

-Y

YEAR

YESNO

-Z

ZONE

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×