Reparera Outlook-datafiler (.pst och .ost)

Om du inte kan öppna Outlook-datafilen (.pst) eller misstänker att datafilen är skadad kan du använda reparationsverktyget för Inkorgen (scanpst.exe) för att identifiera och reparera fel i filen. Reparationsverktyget för Inkorgen söker bara igenom Outlook-datafiler (.pst eller .ost) på datorn och analyserar filstrukturens integritet.

Om du använder ett Microsoft Exchange-konto och ditt offline-Outlook-datafil (.ost) saknar objekt eller inte är synkroniserat med Exchange-postlådan kan du återskapa filen.

Reparationsverktyg för Inkorgen (scanpst.exe)

Scanpst.exe installeras på datorn när du installerar Microsoft Outlook 2010. Reparationsverktyget för Inkorgen försöker åtgärda problem genom att återställa datafilens struktur och återskapa rubrikerna för Outlook-objekt. Om du använder ett Exchange-konto ansluter inte verktyget till och analyserar inte data som sparas på Exchange-servern.

   Du måste avsluta Outlook innan du använder reparationsverktyget för Inkorgen. Det är inte tillgängligt i Outlook.

 1. Öppna Utforskaren och välj mappen enhet:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE14.

 2. Dubbelklicka på Scanpst.exe.

 3. Skriv namnet på den .pst- eller .ost-fil som du vill kontrollera i rutan Ange namnet på filen som du vill söka igenom eller klicka på Bläddra och markera filen.

 4. Om du vill ange alternativ för loggningen klickar du på Alternativ och gör inställningarna.

 5. Klicka på Start.

 6. Om du hittar några fel uppmanas du att starta reparationsprocessen för att fixa felen.

  En säkerhetskopia skapas under reparationen. Om du vill ändra standardnamnet eller standardplatsen för säkerhetskopian skriver du ett nytt filnamn i rutan Ange namnet på säkerhetskopian eller klickar på Bläddra och väljer en fil.

 7. Klicka på Reparera.

 8. Starta Outlook med den profil som innehåller den .pst-fil som du försökte reparera.

 9. I Navigeringsfönstret klickar du på Mapplista.

  Tangentbordsgenväg  Om du vill växla till mapplistan trycker du på CTRL+6.

  I Mapplista visas antingen mappen Återskapade personliga mappar som innehåller standardmapparna i Outlook eller mappen Borttappat och upphittat. De återskapade mapparna är oftast tomma eftersom detta är en återskapad .pst-fil. Mappen Borttappat och upphittat innehåller de mappar och objekt som reparationsverktyget för Inkorgen har återskapat.

  Du kan skapa en Outlook-datafil (.pst) och dra objekten i mappen Borttappat och upphittat till den nya datafilen. När du har flyttat alla objekt kan du ta bort filen Återskapade personliga mappar (.pst), inklusive mappen Borttappat och upphittat, från din profil.

Obs!   

 • Om du kan öppna den ursprungliga Outlook-datafil (.pst) kan du eventuellt rädda vissa objekt från den skadade .pst-filen. Standardinställningen är att reparationsverktyget för Inkorgen skapar en fil med samma namn men med filnamnstillägget .bak. .bak-filen finns i samma mapp som den ursprungliga .pst-filen. Om det inte gick att återskapa alla objekt med reparationsverktyget kan dessa objekt eventuellt kopieras från .bak-filen. Kopiera .bak-filen och ge filen filnamnstillägget .pst, till exempel bak.pst. Importera bak.pst-filen och flytta eventuella andra objekt som återskapats till den nya .pst-fil som du skapat.

 • En kopia av loggfilen sparas i samma mapp som PST-filen.

Överst på sidan

Återskapa en Outlook-datafil (.ost) som är offline

Outlook-datafiler offline (.ost) är kopior av din Exchange-information. Du behöver inte säkerhetskopiera den här filen. Du kan när som helst skapa en ny kopia.

 1. Avsluta Outlook.

 2. Öppna Kontrollpanelen och klicka eller dubbelklicka på E-post.

  Var finns E-post på Kontrollpanelen?

  E-post kan visas på olika platser på Kontrollpanelen beroende på vilken version av operativsystemet Microsoft Windows du använder, vilken kontrollpanelsvy du valt, om du har ett operativsystem med 32 eller 64 bitar och om du har en version av Outlook 2010.

  Det enklaste sättet att hitta E-post är att öppna Kontrollpanelen i Windows och skriva E-post i rutan Sök överst i fönstret. I Kontrollpanelen för Windows XP skriver du E-post i rutan Adress.

  Obs!   Ikonen E-post visas när Outlook startas för första gången.

  På namnlisten i dialogrutan Konfigurera e-post står namnet på den aktuella profilen. Klicka på Visa profiler om du vill välja en annan profil, markera sedan profilnamnet och klicka på Egenskaper.

 3. Markera Exchange-kontot på fliken E-post och klicka sedan på Ändra.

 4. Avmarkera kryssrutan Använd cachelagrat Exchange-läge.

 5. Klicka på Fler inställningar.

 6. Klicka på Inställningar för offlinemappfil på fliken Avancerat.

 7. Klicka på Inaktivera offlineanvändning och klicka sedan på Ja i dialogrutan som visas.

  Obs!    Om du inte kan klicka på Inaktivera offlineanvändning betyder det att kryssrutan Använd cachelagrat Exchange-läge inte avmarkerats i steg 4. Den här kryssrutan måste vara avmarkerad.

 8. Klicka på Inställningar för offlinemappfil.

 9. Klicka på OK.

 10. Klicka på Ja i dialogrutan som visas.

 11. Markera kryssrutan Använd cachelagrat Exchange-läge under Inställningar för cachelagrat Exchange-läge.

 12. Klicka på OK, klicka på Nästa och sedan på Slutför.

 13. Klicka på Stäng i dialogrutorna Kontoinställningar och Konfigurera e-post.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk