Reglera formatering vid inklistring av text

När du klipper ut eller kopierar text som du sedan infogar i ett dokument, vill du då att den inklistrade texten ska vara formaterad som på den ursprungliga platsen eller att den ska anpassas till formateringen på den nya platsen? Det kanske är olika från gång till gång – ibland vill du behålla den ursprungliga formateringen och ibland inte.

Om du kopierar till exempel ett textstycke från en webbsida till ett dokument, kanske du vill behålla det teckensnitt som användes på webbsidan. Om du å andra sidan kopierar text från ett eget dokument till ett annat eget dokument, kanske du vill att den infogade texten ska ha den formatering som används i det dokument där texten infogas.

I Word kan du välja någon av dessa båda möjligheter när du infogar text. Om du oftast vill använda det ena alternativet kan du ange att det ska vara aktiverat som standard för inklistring av text.

Vad vill du göra?

Behålla den ursprungliga textens formatering

Ändra formateringen till den omgivande textens formatering

Klistra in poster från en punktlista eller en numrerad lista

Ange standardalternativ för inklistring av text i Word

Behålla den ursprungliga textens formatering

Den text som du flyttar eller kopierar kanske har ett visst teckensnitt eller andra egenskaper, exempelvis fetformatering eller kursivering, som inte används i det dokument där texten ska klistras in. Du kan till exempel flytta eller kopiera 10-punkterstext som är fetformaterad och av teckensnittet Times New Roman, och klistra in den i ett textstycke där vanlig (inte fetformaterad) 10-punkterstext av teckensnittet Calibri används. Om du vill att den infogade texten ska ha teckensnittet Times New Roman (i stället för Calibri) även på den nya platsen, kan du välja att behålla den ursprungliga formateringen.

 1. Markera den text som ska flyttas eller kopieras och tryck sedan på CTRL+X om du vill flytta texten, eller på CTRL+C om du vill kopiera texten.

 2. Klicka på den plats där du vill infoga texten och tryck sedan på CTRL+V.

 3. Klicka på Inklistringsalternativ Bild av knapp, som visas när du har klistrat in texten.

  Knappen Inklistringsalternativ visas inte när jag klistrar in text.

  Om knappen Inklistringsalternativ inte visas när du klistrar in text aktiverar du alternativet för visning av knappen.

  1. Tryck på CTRL+Z för att ångra inklistringen.

  2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

  3. Klicka på Avancerat och navigera sedan till avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in.

  4. Markera kryssrutan Visa knappar för inklistringsalternativ.

  5. Klicka på OK.

  6. Klistra in texten genom att trycka på CTRL+V.

 4. Klicka på Behåll källformatering.

  Obs!  Om du klistrar in text från en punktlista eller numrerad lista i ett dokument som innehåller en punktlista eller numrerad lista, kanske alternativet Behåll källformatering inte visas när du klickar på knappen Inklistringsalternativ. Mer information om inklistring av listor finns i Klistra in egenskaper från en punktlista eller en numrerad lista i den här artikeln.

Jag följde instruktionerna, men den ursprungliga formateringen används inte.

Om du klistrar in en del av ett stycke från ett annat Word-dokument, och format som Normal, Rubrik 1 och så vidare har olika definitioner i de skilda dokumenten, behålls inte den inklistrade textens ursprungliga formatering, trots att Behåll källformatering har valts för Inklistringsalternativ. Det beror på att formateringen för texten i ursprungsdokumentet bestäms av styckeformatet. Gör så här om du vill behålla den ursprungliga formateringen:

 1. Se till att inkludera stycketecknet (¶) när du klipper ut eller kopierar den ursprungliga texten.

  Obs!  Du visar stycketecknet genom att klicka på Visa/dölj ¶ i gruppen StyckeStart-fliken.

  Menyfliksområdet i Word

 2. Klistra in texten.

 3. Klicka på Inklistringsalternativ Bild av knapp och sedan på Behåll källformatering.

 4. Ta bort text som föregår styckemarkeringen, men som inte ska behållas.

Överst på sidan

Ändra formateringen till den omgivande textens formatering

Den text som du flyttar eller kopierar kanske har ett visst teckensnitt eller andra egenskaper, exempelvis fetformatering eller kursivering, som inte används i det dokument där texten ska klistras in. Du kan till exempel flytta eller kopiera 10-punkterstext som är fetformaterad och av teckensnittet Times New Roman, och klistra in den i text där vanlig (inte fetformaterad) 10-punkterstext av teckensnittet Calibri används. Du kan ange att den infogade texten ska tilldelas samma formatering som den omgivande texten på den nya platsen.

 1. Markera den text som ska flyttas eller kopieras och tryck sedan på CTRL+X om du vill flytta texten, eller på CTRL+C om du vill kopiera texten.

 2. Klicka på den plats där du vill infoga texten och tryck sedan på CTRL+V.

 3. Klicka på Inklistringsalternativ Bild av knapp, som visas när du har klistrat in texten.

  Knappen Inklistringsalternativ visas inte när jag klistrar in text.

  Om knappen Inklistringsalternativ inte visas när du klistrar in text aktiverar du alternativet för visning av knappen.

  1. Tryck på CTRL+Z för att ångra inklistringen.

  2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

  3. Klicka på Avancerat och navigera sedan till avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in.

  4. Markera kryssrutan Visa knappar för inklistringsalternativ.

  5. Klicka på OK.

  6. Klistra in texten genom att trycka på CTRL+V.

 4. Gör något av följande:

  1. Om den text som du klistrar in innehåller formatering som ska behållas, till exempel fetformaterade eller kursiverade ord, klickar du på Matcha målformatering.

  2. Om du vill ta bort all ursprunglig formatering från den text som klistras in klickar du på Bevara endast text.

Obs!  

 • Om markeringen har annat innehåll än text utesluts innehållet eller konverteras till text, om alternativet Behåll endast text har valts. Exempel: Bilder infogas inte och tabeller konverteras till ett antal stycken, om du använder alternativet Behåll endast text för inklistring av bilder och tabeller.

 • Om markeringen innehåller en punktlista eller en numrerad lista kanske listans punkter eller nummer utesluts om du använder Behåll endast text för inklistring, beroende på standardinställningen i Word.

  Om du vill behålla punkterna eller numren från en punktlista eller numrerad lista kan du konvertera listformateringen till stycken som börjar med punkt- eller nummertecknen.

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

  2. Klicka på Avancerat och navigera sedan till avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in.

  3. Markera kryssrutan Behåll punkter och nummer när du klistrar in text med alternativet Behåll endast text.

Överst på sidan

Klistra in poster från en punktlista eller en numrerad lista

Om du infogar poster från en punktlista eller numrerad lista till ett dokument som innehåller en punktlista eller numrerad lista, kan du infoga posterna i en befintlig lista där numreringen fortsätter. Du kan också infoga posterna som en ny lista.

Klistra in numrerade poster och fortsätt numreringen

 1. Markera de listposter som ska flyttas eller kopieras och tryck sedan på CTRL+X om du vill flytta posterna, eller på CTRL+C om du vill kopiera posterna.

 2. Klicka på den plats där du vill infoga posterna och tryck sedan på CTRL+V.

 3. Klicka på Inklistringsalternativ Bild av knapp, som visas när du har klistrat in texten.

  Knappen Inklistringsalternativ visas inte när jag klistrar in text.

  Om knappen Inklistringsalternativ inte visas när du klistrar in text aktiverar du alternativet för visning av knappen.

  1. Tryck på CTRL+Z för att ångra inklistringen.

  2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

  3. Klicka på Avancerat och navigera sedan till avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in.

  4. Markera kryssrutan Visa knappar för inklistringsalternativ.

  5. Klicka på OK.

  6. Klistra in texten genom att trycka på CTRL+V.

 4. Klicka på Sammanfoga med befintlig lista.

Klistra in numrerade poster och behåll posternas ursprungliga numreringssekvens

 1. Markera de listposter som ska flyttas eller kopieras och tryck sedan på CTRL+X om du vill flytta posterna, eller på CTRL+C om du vill kopiera posterna.

 2. Klicka på den plats där du vill infoga posterna och tryck sedan på CTRL+V.

 3. Klicka på Inklistringsalternativ Bild av knapp, som visas när du har klistrat in texten.

  Knappen Inklistringsalternativ visas inte när jag klistrar in text.

  Om knappen Inklistringsalternativ inte visas när du klistrar in text aktiverar du alternativet för visning av knappen.

  1. Tryck på CTRL+Z för att ångra inklistringen.

  2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

  3. Klicka på Avancerat och navigera sedan till avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in.

  4. Markera kryssrutan Visa knappar för inklistringsalternativ.

  5. Klicka på OK.

  6. Klistra in texten genom att trycka på CTRL+V.

 4. Klicka på Klistra in som ny lista eller Klistra in lista utan att sammanfoga.

  Jag vill klistra in numrerade listposter i en numrerad lista, men använda separat numrering för de inklistrade posterna.

  Gör så här om du till exempel vill att de poster som du klistrar in ska numreras från 1 till 3, som underposter till punkt 2 i en befintlig lista:

  1. Klicka framför posten eller stycket efter punkt 2 och tryck sedan på CTRL+V.

  2. Klicka på Inklistringsalternativ Bild av knapp och sedan på Klistra in lista utan att sammanfoga.

   Obs!  Om du använder kommandot Klistra in lista utan att sammanfoga då du klistrar in från en lista till en annan lista i samma dokument, kanske ny numrering måste påbörjas för någon av listorna. Det gör du genom att högerklicka på den post som ska vara först och sedan klicka på Starta om vid 1 på snabbmenyn.

  3. Markera de numrerade poster som du klistrade in och klicka sedan på Öka indragStart-fliken i gruppen Stycke.

   Menyfliksområdet i Word

Klistra in poster från en punktlista till en numrerad lista

 1. Markera de listposter som ska flyttas eller kopieras och tryck sedan på CTRL+X om du vill flytta posterna, eller på CTRL+C om du vill kopiera posterna.

 2. Klicka på den plats där du vill infoga posterna och tryck sedan på CTRL+V.

 3. Klicka på Inklistringsalternativ Bild av knapp, som visas när du har klistrat in texten.

  Knappen Inklistringsalternativ visas inte när jag klistrar in text.

  Om knappen Inklistringsalternativ inte visas när du klistrar in text aktiverar du alternativet för visning av knappen.

  1. Tryck på CTRL+Z för att ångra inklistringen.

  2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

  3. Klicka på Avancerat och navigera sedan till avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in.

  4. Markera kryssrutan Visa knappar för inklistringsalternativ.

  5. Klicka på OK.

  6. Klistra in texten genom att trycka på CTRL+V.

 4. Om punktlisteposterna ska konverteras till numrerade poster i listan klickar du på Sammanfoga med befintlig lista. Om du vill att punktlisteposterna ska bli en punktlista i en numrerad lista klickar du på Klistra in lista utan att sammanfoga.

  Jag vill att de infogade punktlisteposterna ska bli en punktlista som är en del av en post i en numrerad lista.

  Gör så här om du till exempel vill att de poster som du klistrar in ska bli en underordnad punktlista till post nummer 2 i en befintlig lista:

  1. Markera de listposter som ska infogas som underposter i den numrerade listan och tryck på CTRL+X om du vill flytta posterna, eller på CTRL+C om du vill kopiera posterna.

  2. Klicka framför posten eller stycket efter punkt 2 och tryck sedan på CTRL+V.

  3. Klicka på Inklistringsalternativ Bild av knapp och sedan på Klistra in lista utan att sammanfoga.

  4. Om du vill lägga till ett indrag för de infogade punktlisteposterna markerar du dem och klickar sedan på Öka indrag i gruppen StyckeStart-fliken.

   Menyfliksområdet i Word

Klistra in numrerade poster i en punktlista

 1. Markera de listposter som ska flyttas eller kopieras och tryck sedan på CTRL+X om du vill flytta posterna, eller på CTRL+C om du vill kopiera posterna.

 2. Klicka på den plats där du vill infoga posterna och tryck sedan på CTRL+V.

 3. Klicka på Inklistringsalternativ Bild av knapp, som visas när du har klistrat in texten.

  Knappen Inklistringsalternativ visas inte när jag klistrar in text.

  Om knappen Inklistringsalternativ inte visas när du klistrar in text aktiverar du alternativet för visning av knappen.

  1. Tryck på CTRL+Z för att ångra inklistringen.

  2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

  3. Klicka på Avancerat och navigera sedan till avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in.

  4. Markera kryssrutan Visa knappar för inklistringsalternativ.

  5. Klicka på OK.

  6. Klistra in texten genom att trycka på CTRL+V.

 4. Om de numrerade posterna ska konverteras till punktposter i listan klickar du på Sammanfoga med befintlig lista. Om du vill att de numrerade posterna ska bli en numrerad lista i en punktlista klickar du på Klistra in lista utan att sammanfoga.

  Jag vill klistra in numrerade poster som en numrerad lista under en av punkterna i en punktlista.

  Gör så här om du till exempel vill att de poster som du klistrar in ska numreras från 1 till 3, som underposter till en punkt i en befintlig punktlista:

  1. Placera markören framför posten eller stycket efter den post där den nya numrerade listan ska skapas. Tryck sedan på CTRL+V.

  2. Klicka på Inklistringsalternativ Bild av knapp och sedan på Klistra in lista utan att sammanfoga.

  3. Högerklicka på den post som ska vara den första i den nya listan och klicka sedan på Starta om vid 1 på snabbmenyn.

  4. Markera de numrerade poster som du klistrade in och klicka sedan på Öka indrag i gruppen StyckeStart-fliken.

   Menyfliksområdet i Word

Överst på sidan

Ange standardalternativ för inklistring av text i Word

Om du oftast använder ett och samma inklistringsalternativ i Word kan du ange att det alternativet ska vara aktiverat som standard för inklistring. På så sätt slipper du ange inklistringsalternativet varje gång du klistrar in text. När du klistrar in kan du åsidosätta standardalternativet genom att välja ett annat alternativ på Inklistringsalternativ-menyn.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat och navigera sedan till avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in.

 3. Markera följande rutor för de inställningar som ska användas.

 4. Om du vill ange anpassade inställningar för urklipp och inklistring markerar du kryssrutan Anpassa urklipp och inklistring, klickar på Inställningar och anger de inställningar som ska användas. Mer information finns i Alternativet Anpassa urklipp och inklistring i den här artikeln.

 5. Klicka på OK.

Alternativ för inklistring inom och mellan dokument och från andra program

Eftersom det går att lagra formatering i formatdefinitioner för stycken i Word kan du anpassa inklistring av text från olika källor.

Klistra in i samma dokument

Om du klistrar in innehåll i det dokument där du kopierade innehållet, kan du ange följande standardinställningar.

 • Behåll källformatering (standard)      Med det här alternativet behålls teckenformat och direktformatering för den kopierade texten. Med direktformatering avses egenskaper som teckenstorlek, kursivering och annan formatering som inte definieras i styckeformatet.

 • Matcha målformatering     Med det här alternativet inaktiveras de flesta av den kopierade textens direktformateringsegenskaper, men viss betonande formatering, till exempel fetformatering eller kursivering, behålls om den används i bara en del av markeringen. Texten tilldelas de formategenskaper som används i det stycke där texten klistras in. Texten tilldelas också direktformatering eller teckenformategenskaper för den text som föregår den markörposition där texten klistras in.

 • Behåll endast text     Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla objekt som inte är text, exempelvis bilder och tabeller. Texten tilldelas formategenskaperna för det stycke där texten klistras in, och eventuell direktformatering eller teckenformategenskaper för den text som föregår markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element utesluts och tabeller konverteras till ett antal stycken.

Klistra in mellan dokument

När du klistrar in innehåll som du har kopierat från ett annat dokument i Word kan du ange följande standardinställningar.

 • Behåll källformatering (standard)     Med det här alternativet behålls den kopierade textens ursprungliga formatering. Formatdefinitioner som är kopplade till den kopierade texten kopieras till måldokumentet.

 • Matcha målformatering     Med det här alternativet inaktiveras de flesta av den kopierade textens direktformateringsegenskaper, men viss betonande formatering, till exempel fetformatering eller kursivering, behålls om den används i bara en del av markeringen. Texten tilldelas de formategenskaper som används i det stycke där texten klistras in. Texten tilldelas också direktformatering eller teckenformategenskaper för den text som föregår den markörposition där texten klistras in.

 • Behåll endast text     Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla objekt som inte är text, exempelvis bilder och tabeller. Texten tilldelas formategenskaperna för det stycke där texten klistras in, och eventuell direktformatering eller teckenformategenskaper för den text som föregår markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element utesluts och tabeller konverteras till ett antal stycken.

Klistra in mellan dokument när formatmallsdefinitioner är i konflikt

Du kan ange följande standardinställningar om du klistrar in innehåll som du har kopierat från ett annat dokument i Word, och det format som är kopplat till den kopierade texten har en annan definition i det dokument där texten klistras in.

 • Behåll källformatering     Med det här alternativet tilldelas den kopierade texten formatmallen Normal och direktformatering, och på så sätt behålls den kopierade textens ursprungliga utformning. Direktformatering kan vara till exempel teckenstorlek, kursivering och annan formatering som motsvarar den kopierade textens formatdefinition.

 • Använd målformat (standard)     Med det här alternativet behålls det formatmallsnamn som är kopplat till den kopierade texten, men måldokumentets formatdefinition används. Anta att du kopierar Rubrik 1-text från ett dokument till ett annat. I källdokumentet är Rubrik 1 definierad som Arial, Fet, 14 punkter, och i måldokumentet är Rubrik 1 definierad som Cambria, Fet, 16 punkter. Om du använder alternativet Använd målformatmallar tilldelas den inklistrade texten Rubrik 1-formatmallen för Cambria, Fet och 16 punkter.

 • Matcha målformatering     Med det här alternativet inaktiveras formatmallsdefinitionen och de flesta av den kopierade textens direktformateringsegenskaper, men viss betonande formatering, till exempel fetformatering eller kursivering, behålls om den används i bara en del av markeringen. Texten tilldelas den formatmallsdefinition som används i det dokument där texten klistras in.

 • Behåll endast text     Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla objekt som inte är text, exempelvis bilder och tabeller. Texten tilldelas formategenskaperna för det stycke där texten klistras in, och eventuell direktformatering eller teckenformategenskaper för den text som föregår markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element utesluts och tabeller konverteras till ett antal stycken.

Klistra in från andra program

När du klistrar in innehåll som du har kopierat från ett annat program kan du ange följande standardinställningar.

 • Behåll källformatering (standard)     Med det här alternativet behålls den kopierade textens ursprungliga formatering.

 • Matcha målformatering     Med det här alternativet inaktiveras de flesta av den kopierade textens direktformateringsegenskaper, men viss betonande formatering, till exempel fetformatering eller kursivering, behålls om den används i bara en del av markeringen. Texten tilldelas de formategenskaper som används i det stycke där texten klistras in. Texten tilldelas också direktformateringen för den text som föregår den markörposition där texten klistras in.

 • Behåll endast text     Med det här alternativet inaktiveras all formatering och alla objekt som inte är text, exempelvis bilder och tabeller. Texten tilldelas formategenskaperna för det stycke där texten klistras in, och eventuell direktformatering eller teckenformategenskaper för den text som föregår markörpositionen där texten klistras in. Grafiska element utesluts och tabeller konverteras till ett antal stycken.

Tillbaka till Ange standardalternativ för inklistring av text i Word

Alternativet Anpassa urklipp och inklistring

Med alternativet Anpassa urklipp och inklistring kan du ange att formateringen ska anpassas automatiskt när du klistrar in text.

I dialogrutan Inställningar anger du de standardinställningar som ska användas när du sammanfogar, klipper ut och klistrar in text. Du kan åsidosätta standardinställningarna genom att klicka på knappen Inklistringsalternativ, som visas när du klistrar in innehåll från Urklipp till dokumentet. Knappen är bara tillgänglig om alternativet Anpassa urklipp och inklistring har aktiverats.

 • Använd standardalternativ för     Klicka på en post i listan om du vill förvälja en alternativkonfiguration i dialogrutan. Om du vill skapa en egen alternativkonfiguration klickar du på Anpassad i listan.

 • Justera menings- och ordavstånd automatiskt     Välj det här alternativet om du vill ta bort extra blanksteg vid borttagning av text, eller lägga till nödvändiga blanksteg vid inklistring av text från Urklipp.

 • Justera styckeavstånd vid inklistring     Välj det här alternativet om du vill förhindra oregelbundna styckeavstånd och att tomma stycken skapas.

 • Anpassa formatering och justering av tabell vid inklistring     Välj det här alternativet om du vill anpassa formatering och justering av tabeller. Om det här alternativet är aktiverat infogas enstaka celler som text, delar av tabeller infogas som rader i en befintlig tabell (i stället för som en kapslad tabell) och tabeller som läggs till i en befintlig tabell anpassas efter den befintliga tabellen.

 • Smarta formatmallsegenskaper     Det gör ingen skillnad att markera det här alternativet. Använd inklistringsalternativen i avsnittet Klipp ut, kopiera och klistra in i Avancerat om du vill anpassa formatmallsegenskaper för inklistring av innehåll.

 • Koppla formatering vid inklistring från Microsoft Office PowerPoint     Välj det här alternativet om du vill anpassa resultatet vid inklistring av innehåll från en PowerPoint-presentation. Om det här alternativet är aktiverat tilldelas den inklistrade texten den omgivande textens eller tabellens formatering. Det senast använda formatet för punktlistor eller numrerade listor används för en inklistrad lista och den ursprungliga utformningen för exempelvis tabeller, hyperlänkar, bilder och OLE-objekt i PowerPoint bevaras.

 • Justera formatering vid inklistring från Microsoft Office Excel     Välj det här alternativet om du vill anpassa resultatet vid inklistring av data från Excel. Om det här alternativet är aktiverat placeras den inklistrade informationen i en tabell och diagram klistras in som bilder, inte som OLE-objekt.

 • Sammanfoga inklistrade listor med omgivande listor     Välj det här alternativet om listposters formatering ska anpassas efter den omgivande listan när du klistrar in poster i en lista.

Överst på sidan

Gäller för: Word 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk