Referensinformation: Var Access 2003-kommandon finns i Access 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln presenteras i menyfliksområdet och andra komponenter i Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Den innehåller en lista med vissa Office Access 2003-kommandon och visar var de kommandona som finns i Microsoft Office Access 2007.

Viktigt!: Artikeln är bara tänkt som en snabbreferens, inte att användas för utbildning.

Artikelinnehåll

Introduktion till det nya gränssnittet

Lägga till kommandon i verktygsfältet Snabbåtkomst

Kända kommandon på nya platser

Introduktion till det nya användargränssnittet

I Office Access 2007 finns det nya Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Menyerna, verktygsfälten, de flesta åtgärdsfönstren och databasfönstret i tidigare versioner av Access har ersatts med en enda förenklad mekanism som gör kommandona lättare att hitta. Med det nya användargränssnittet i Access kan du arbeta mer effektivt. Det är enkelt att hitta rätt funktioner för olika åtgärder och det finns nya funktioner som ökar din produktivitet.

I den här artikeln är avsedd för erfarna Office Access 2007 användare – hjälp supportavdelningen, IT-proffs och andra som redan är vana vid Access 2003-gränssnitt – som snabbt vill hitta välbekanta kommandon i Office Access 2007.

Office Fluent-användargränssnittet

Menyerna och verktygsfälten har i Office Access 2007 till stor del bytts ut mot menyfliksområdet, som är en del av det nya Office Fluent-användargränssnittet. Menyfliksområdet består av flikar som är strukturerade efter olika scenarier eller objekt, så att du lätt hittar det som du behöver. Kontrollerna på respektive flik har sedan strukturerats i flera grupper. Menyfliksområdet kan innehålla mer än menyer och verktygsfält, bland annat knappar, gallerier och innehåll i dialogrutor.

Fliken Start i Access 2007

1. Flikar är uppgiftsorienterade.

2. Grupper där en åtgärd delas upp i underåtgärder på respektive flik.

3. Kommandoknapparna i varje grupp utför ett kommando eller visar en meny med kommandon.

Flikar som bara visas är du behöver dem

Förutom standarduppsättningen med flikar som visas i menyfliksområdet när du startar Office Access 2007, visas två andra typer av flikar i gränssnittet enbart när du utför en viss typ av åtgärd.

Sammanhangsberoende verktyg    Sammanhangsberoende verktyg gör det möjligt att arbeta med ett objekt som du väljer på sidan, till exempel en formulärkontroll. När du klickar på objektet, visas de viktigaste flikarna med en dekorfärg bredvid standardflikarna.

En sammanhangsberoende flik i menyfliksområdet i Access

1. Markera ett objekt i dokumentet.

2. Namnet på de relevanta sammanhangsbaserade verktygen visas i en utmärkande färg och de sammanhangsbaserade flikarna visas bredvid standarduppsättningen med flikar.

3. De sammanhangsbaserade flikarna ger bättre kontroll när du arbetar med det markerade objektet.

Programflikar    Programflikarna ersätter standardflikarna när du växlar till vissa redigeringslägen eller vyer, bland annat Förhandsgranska.

En programflik i menyfliksområdet i Access 2007

Menyer, verktygsfält och andra bekanta element

Förutom flikar, grupper och kommandon använder Office Access 2007 andra element som också ger sökvägar för dina aktiviteter. Följande element är mer likt menyerna och verktygsfälten som du redan är bekant med från tidigare versioner av Access.

Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen      Den här knappen finns i det övre vänstra hörnet i Access-fönstret och öppnar menyn som visas här.

Arkiv-menyn i Access 2007

Verktygsfältet Snabbåtkomst    Verktygsfältet Snabbåtkomst finns som standard högst upp i Access-fönstret och där får du snabbt tag på de verktyg som du använder oftast. Du kan anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst genom att lägga till kommandon i det.

Verktygsfältet Snabbåtkomst

Dialogruteikoner    Dialogruteikoner är små ikoner som visas i vissa grupper. När du klickar på en dialogruteikon öppnas en relaterad dialogruta eller ett åtgärdsfönster, där det finns fler relevanta alternativ för gruppen.

Klicka på en dialogruteikon

Överst på sidan

Lägga till kommandon i verktygsfältet Snabbåtkomst

Så som anges i tabellerna i slutet av den här artikeln, kan vissa Access 2003-kommandon bara nås i Office Access 2007 från listan med alla kommandon i dialogrutan Access-alternativ. För att kunna använda dessa kommandon i Office Access 2007, måste du först lägga till dem i verktygsfältet Snabbåtkomst så här:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Anpassning i listan till vänster.

 3. Markera Alla kommandon i den nedrullningsbara listan Välj kommandon från.

  Skärmen Anpassning i dialogrutan Access-alternativ

 4. Markera För alla dokument (standard) eller den aktuella databasen i listan Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst.

 5. Klicka på önskat kommando i listan Välj kommandon från och klicka sedan på Lägg till.

  Upprepa detta för alla kommandon som du vill lägga till.

 6. Placera kommandona i önskad visningsordning i verktygsfältet Snabbåtkomst. Det gör du genom att klicka på pilarna Flytta upp och Flytta ned.

 7. Klicka på OK.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×