Referens: sökväg för Outlook 2003-kommandon i Outlook 2007

I den här artikeln introduceras grundläggande element i det nya gränssnittet i Microsoft Office Fluent-användargränssnittet i Microsoft Office Outlook 2007, som du ser när du läser eller skapar meddelanden, uppgifter, kontakter eller kalenderobjekt. Här finns även en lista över kommandon som du kanske redan känner igen från Office Outlook 2003, och du får veta hur du ska göra för att uppnå samma resultat i Office Outlook 2007.

Viktigt!: Artikeln är utformad för att fungera som ett snabbt referensverktyg, och är inte avsedd att användas i utbildningssyfte. Vissa författarkommandon i Office Outlook 2007 är endast tillgängliga om Microsoft Office Word 2007 är installerat.

Artikelinnehåll

Introduktion av det nya gränssnittet

Lägga till kommandon i verktygsfältet Snabbåtkomst

Ny placering av välkända kommandon

Introduktion av det nya gränssnittet

I Office Outlook 2007 i öppna artiklar ersätter nya Office Fluent-användargränssnittet vissa av menyerna och verktygsfälten från tidigare versioner av Outlook med en enkel metod som är lätt att använda och att hitta.Office Fluent-användargränssnittet är utformat för att hjälpa dig att bli mer produktiv i Outlook och göra det lättare att hitta de olika funktionerna för olika uppgifter.

Den här artikeln är skriven för erfarna Outlook 2003-användare, personer som till exempel arbetar med teknisk support eller IT och som redan väl känner till gränssnittet i Outlook 2003, och som nu snabbt vill hitta motsvarande kommandon i Office Outlook 2007.

Office Fluent-användargränssnittet

Menyer och verktygsfält har i stor utsträckning ersatts med menyfliksområden för nya och öppna objekt i Office Outlook 2007. Menyfliksområdena är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. De har utformats för att det ska vara enkelt att hitta kommandon, och de består av flikar som ordnats runt särskilda scenarier och objekt. Kontrollerna på varje flik är ordnade i olika grupper. Menyfliksområdena har plats för mer innehåll än menyerna och verktygsfälten, till exempel knappar, gallerier och innehåll i dialogrutor.

Flikarna visas endast när du behöver dem

Förutom de standardflikar som visas i Office Fluent-menyfliksområdet när du startar Office Outlook 2007, finns det en annan typ av kontextberoende flik som endast visas när du utför vissa aktiviteter.

Sammanhangsberoende verktyg     De sammanhangsbaserade verktygen gör det möjligt att arbeta med objekt som du markerat i ett större objekt, till exempel en tabell eller bild i ett öppet e-postmeddelande. När du klickar på objektet visas en uppsättning med färgmarkerade sammanhangsbaserade flikar bredvid standardflikarna.

Menyer, verktygsfält och andra välbekanta element

Förutom flikar, grupper och kommandon finns det andra element i Office Outlook 2007 som hjälper dig att utföra vissa aktiviteter. Följande element påminner om de menyer och verktygsfält som du känner igen från i tidigare versioner av Outlook. Arbetsboken Översikt över menyflikar i Outlook innehåller alla mappade element.

Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen      Den här knappen sitter överst till vänster i ett öppet objekt.

Verktygsfältet Snabbåtkomst     Verktygsfältet Snabbåtkomst är som standard placerat överst i fönstret med det öppna objektet och ger snabb åtkomst till de verktyg som du använder ofta. Du kan anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst genom att lägga till kommandon.

Dialogruteikoner     Dialogruteikoner är små ikoner som visas i vissa grupper. När du klickar på en dialogruteikon öppnas en relaterad dialogruta eller ett åtgärdsfönster, där det finns fler relevanta alternativ.

Överst på sidan

Lägga till kommandon i verktygsfältet Snabbåtkomst

Vissa Outlook 2003-kommandon är även tillgängliga i Office Outlook 2007, men de finns endast i kommandolistan i dialogrutan Redigeringsalternativ. Om du vill använda dessa kommandon i Office Outlook 2007 måste du först lägga till dem i verktygsfältet Snabbåtkomst. Gör så här:

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Redigeringsalternativ.

  2. Klicka på Anpassa.

  3. Klicka på Alla kommandon i den nedrullningsbara listrutan Välj kommandon från.

  4. Klicka på det kommando som du vill lägga till och klicka sedan på Lägg till.

    Upprepa proceduren för varje enskilt kommando som du vill lägga till.

  5. Klicka på pilknapparna Flytta upp och Flytta ned för att ordna knapparna i den ordning som du vill att de ska visas i verktygsfältet Snabbåtkomst.

  6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ny placering av välkända kommandon

Om du vill veta var menyer och knappar är placerade i Office Outlook 2007 öppnar du arbetsboken Översikt över menyflikar i Outlook. På första fliken i arbetsboken hittar du tips om hur du anpassar, hittar och skriver ut data.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×