Referens för Office-gester

Om du inte har använt Office med Windows 8 på en pekskärm tidigare kan du komma igång genom att lära dig några gester.

Grunderna:

Tryck

Tryckgest

Dra ihop

För ihop fingrarna

Dra isär

Dra isär fingrarna

Dra

Draggest

Svep

Svep över skärmen

Så här fungerar de i Office.

I ett Office-program

Om du vill…

Gör så här…

Växla till helskärm

Tryck på knappen Helskärmsläge i namnlisten.

Du kan också trycka på Visningsalternativ för menyfliksområdet i namnlisten och sedan trycka på Dölj menyfliksområdet automatiskt.

Växla till standardvy

Tryck på de tre punkterna längst upp på skärmen och tryck sedan på Avsluta helskärmsläge.

Du kan också trycka på Visningsalternativ för menyfliksområdet och sedan på Visa flikar och kommandon.

Aktivera Pekläge

Tryck på knappen Pekläge i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Du kan också trycka på handikonen Pek- eller musläge i verktygsfältet Snabbåtkomst och sedan trycka på Beröring.

(Om handikonen Pek- eller musläge inte visas kan du lägga till den i verktygsfältet Snabbåtkomst. Följ anvisningarna för hur du anpassar verktygsfältet Snabbåtkomst.)

Inaktivera pekläge

Tryck på knappen Pekläge i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Du kan också trycka på handikonen Pek- eller musläge i verktygsfältet Snabbåtkomst och sedan trycka på Mus.

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

Tryck, håll ned och släpp sedan en knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst. Välj vad du vill göra från menyn som öppnas.

Använda pektangentbordet

Om du vill…

Gör så här…

Visa pektangentbordet

Tryck på knappen Pektangentbord i aktivitetsfältet.

Dölja pektangentbordet

Tryck på knappen X på pektangentbordet.

Docka pektangentbordet

Tryck på Docka på pektangentbordet så att det håller sig öppet.

Avdocka pektangentbordet

Tryck på Avdocka på pektangentbordet.

Gå runt i en fil

Om du vill…

Gör så här…

Bläddra

Peka på dokumentet och dra det uppåt eller nedåt.

Zooma in

Dra isär två fingrar.

Zooma ut

Dra ihop två fingrar.

Göra en markering

Om du vill…

Gör så här…

Placera markören

Tryck i filen.

Markera text

Tryck i texten och dra markeringshandtaget.

Formatera text

Tryck på den markerade texten och sedan på ett formateringsalternativ i formateringsverktygsfältet.

Arbeta med former och objekt

Om du vill…

Gör så här…

Flytta

Peka på objektet och dra det.

Ändra storlek

Tryck på objektet och tryck sedan och dra objektets storlekshandtag.

Rotera

Tryck på objektet och tryck sedan och dra roteringshandtaget.

I Excel

Om du vill…

Gör så här…

Redigera en cell

Dubbeltryck på cellen.

Markera ett dataområde

Tryck på en cell och dra markeringshandtaget.

Radera en cells innehåll

Tryck på en cell så att den markeras. Tryck på den igen så att formateringsverktygsfältet visas och tryck sedan på Radera.

I PowerPoint

Om du vill…

Gör så här…

Zooma in en bild i bildspelsvyn

Dra isär två fingrar.

Zooma ut en bild i bildspelsvyn

Dra ihop två fingrar.

Visa kontroller i bildspelsvyn

Tryck på en bild.

Gå till nästa eller föregående bild i normalvyn

Gör en snabb vertikal svepning på bilden eller tryck på bildens miniatyr i miniatyrfönstret.

Markera flera bilder

I miniatyrfönstret eller i bildsorteringsvyn gör du en kort, horisontell svepning över varje bild tills färgen på miniatyrbildens kant ändras.

Ordna om bilder

Dra en bild horisontellt ut ur miniatyrfönstret och släpp den på den nya platsen.

Markera flera objekt

Tryck på ett objekt för att markera det och tryck och håll ned det medan du trycker på andra objekt.

Redigera texten i ett objekt

Dubbeltryck på texten.

Ändra visningsinställningen

Till…

Gör…

Göra text och objekt större

Svep, tryck på Start, svep uppåt, tryck på Alla appar, tryck på Kontrollpanelen (under Windows System), tryck på Utseende och anpassning, tryck på Visa och tryck på Medium – 125 %.

Gäller för: Excel 2013, Word 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk