Referens för Office-gester

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du är nybörjare inom Office med Windows på en pekskärm hjälper lära dig några gester dig komma igång.

Grunderna:

Tryck

Tryckgest

Dra ihop

För ihop fingrarna

dra ut

Dra isär fingrarna

Dra

Draggest

Svep

Svep över skärmen

Så här fungerar de i Office.

I ett Office-program

Om du vill…

Gör…

Växla till helskärm

Tryck på knappen Helskärmsläge i namnlisten.

Du kan också trycka på Visningsalternativ för menyfliksområdet i namnlisten och sedan trycka på Dölj menyfliksområdet automatiskt.

Växla till standardvy

Tryck på de tre punkterna längst upp på skärmen och tryck sedan på Avsluta helskärmsläge.

Du kan också trycka på Visningsalternativ för menyfliksområdet och sedan på Visa flikar och kommandon.

Aktivera Pekläge

Tryck på knappen Pekläge i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Du kan också trycka på handikonen Pek- eller musläge i verktygsfältet Snabbåtkomst och sedan trycka på Beröring.

(Om handikonen Pek- eller musläge inte visas kan du lägga till den i verktygsfältet Snabbåtkomst. Följ anvisningarna för hur du anpassar verktygsfältet Snabbåtkomst.)

Inaktivera pekläge

Tryck på knappen Pekläge i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Du kan också trycka på handikonen Pek- eller musläge i verktygsfältet Snabbåtkomst och sedan trycka på Mus.

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

Tryck, håll ned och släpp sedan en knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst. Välj vad du vill göra från menyn som öppnas.

Använda pektangentbordet

Om du vill…

Gör…

Visa pektangentbordet

Tryck på knappen Pektangentbord i aktivitetsfältet.

Dölja pektangentbordet

Tryck på knappen X på pektangentbordet.

Docka pektangentbordet

Tryck på Docka på pektangentbordet så att det håller sig öppet.

Avdocka pektangentbordet

Tryck på Avdocka på pektangentbordet.

Gå runt i en fil

Om du vill…

Gör…

Bläddra

Peka på dokumentet och dra det uppåt eller nedåt.

Zooma in

Dra isär två fingrar.

Zooma ut

Dra ihop två fingrar.

Göra en markering

Om du vill…

Gör…

Placera markören

Tryck i filen.

Markera text

Tryck i texten och dra markeringshandtaget.

Formatera text

Tryck på den markerade texten och sedan på ett formateringsalternativ i formateringsverktygsfältet.

Arbeta med former och objekt

Om du vill…

Gör…

Flytta

Peka på objektet och dra det.

Ändra storlek

Tryck på objektet och tryck sedan och dra objektets storlekshandtag.

Rotera

Tryck på objektet och tryck sedan och dra roteringshandtaget.

I Excel

Om du vill…

Gör…

Redigera en cell

Dubbeltryck på cellen.

Markera ett dataområde

Tryck på en cell och dra markeringshandtaget.

Radera en cells innehåll

Tryck på en cell så att den markeras. Tryck på den igen så att formateringsverktygsfältet visas och tryck sedan på Radera.

I PowerPoint

Om du vill…

Gör…

Zooma in en bild i bildspelsvyn

Dra isär två fingrar.

Zooma ut en bild i bildspelsvyn

Dra ihop två fingrar.

Visa kontroller i bildspelsvyn

Tryck på en bild.

Gå till nästa eller föregående bild i normalvyn

Gör en snabb vertikal svepning på bilden eller tryck på bildens miniatyr i miniatyrfönstret.

Markera flera bilder

I miniatyrfönstret eller i bildsorteringsvyn gör du en kort, horisontell svepning över varje bild tills färgen på miniatyrbildens kant ändras.

Ordna om bilder

Dra en bild horisontellt ut ur miniatyrfönstret och släpp den på den nya platsen.

Markera flera objekt

Tryck på ett objekt för att markera det och tryck och håll ned det medan du trycker på andra objekt.

Redigera texten i ett objekt

Dubbeltryck på texten.

Ändra visningsinställningen

Om du vill…

Gör…

Göra text och objekt större

Svep, tryck på Start, svep uppåt, tryck på Alla appar, tryck på Kontrollpanelen (under Windows System), tryck på Utseende och anpassning, tryck på Visa och tryck på Medium – 125 %.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×