Referens: PowerPoint 2003-kommandonas placering i PowerPoint 2007

Den här artikeln innehåller information om de grundläggande elementen i det nya Microsoft Office Fluent-användargränssnittet i Microsoft Office PowerPoint 2007. Det finns också listor med kommandon som du kanske redan känner till från PowerPoint 2003 och förklaringar till hur du uppnår samma resultat i Office PowerPoint 2007.

Viktigt!  Den här artikeln är endast avsedd som en snabbreferens, och har inte utformats för utbildningsändamål.

Artikelinnehåll

Det nya gränssnittet

Lägga till kommandon i verktygsfältet Snabbåtkomst

Gamla kommandon på nya platser

Det nya gränssnittet

I Office PowerPoint 2007 ersätter det nya Office Fluent-användargränssnittet menyer, verktygsfält och de flesta åtgärdsfönstren från tidigare versioner av PowerPoint med en enda lättanvänd och enkel teknik. Det nya användargränssnittet har utformats för att effektivisera arbetet i PowerPoint, för att göra det lättare för dig att snabbt hitta rätt funktioner för olika åtgärder, upptäcka och använda helt nya funktioner och bli mer produktiv.

Den här artikeln riktar sig till erfarna PowerPoint 2003-användare – till exempel supportpersonal, IT-tekniker och andra som redan är vana att arbeta i PowerPoint 2003-gränssnittet – och som snabbt vill hitta motsvarande kommandon i Office PowerPoint 2007.

Office Fluent-användargränssnittet

Den största skillnaden när det gäller menyer och verktygsfält i Office PowerPoint 2007 är att de har ersatts av menyfliksområdet, som är en del av Office Fluent-användargränssnittet. Menyfliksområdet har utformats för att göra det lätt att bläddra, och består av flikar som är ordnade efter särskilda scenarier eller objekt. Kontrollerna på varje flik har i sin tur ordnats i flera grupper. Menyfliksområdet kan innehålla mer än menyer och verktygsfält, till exempel knappar, gallerier och dialogrutor.

Menyflikar

1. Flikarna har utformats för att vara åtgärdsspecifika.

2. Grupperna på samma flik delar upp en åtgärd i underaktiviteter.

3. Kommandoknapparna i respektive grupp utför ett kommando eller visar en meny med kommandon.

Flikar som bara visas när du behöver dem

Förutom standarduppsättningen med flikar som visas i menyfliksområdet när du startar Office PowerPoint 2007 finns det två andra typer av flikar, som bara visas i gränssnittet när de behövs, beroende på vilken typ av åtgärd du utför.

Sammanhangsbaserade verktyg     Sammanhangsbaserade verktyg gör det lättare för dig att arbeta med det objekt som du markerar på sidan, till exempel en tabell, en bild eller en ritning. När du klickar på objektet visas lämplig uppsättning med sammanhangsbaserade verktyg i en utmärkande färg bredvid standardflikarna.

Sammanhangsbaserade flikar

1. Markera ett objekt i presentationen.

2. Namnet på de sammanhangsbaserade verktygen visas i en utmärkande färg och de sammanhangsbaserade flikarna visas bredvid standardflikuppsättningen.

3. De sammanhangsbaserade flikarna ger bättre kontroll när du arbetar med det markerade objektet.

4. En standardflik i menyfliksområdet.

Programflikar     Programflikar ersätter standarduppsättningen med flikar som visas när du växlar till vissa redigeringslägen eller vyer, till exempel Bildbakgrund, Åhörarkopiebakgrund, Anteckningsbakgrund och, i exemplet nedan, Förhandsgranska.

Programflik i PowerPoint

Menyer, verktygsfält och andra bekanta element

Förutom flikar, grupper och kommandon finns det flera andra element i Office PowerPoint 2007 som gör det lättare för dig att arbeta i programmet. Dessa element påminner om menyerna och verktygsfälten i tidigare versioner av PowerPoint. Tabellerna i slutet av den här artikeln illustrerar hur du kommer till dessa element (se kolumnen Sökväg).

Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen     Den här knappen är placerad längst upp till vänster i PowerPoint-fönstret och öppnar menyn nedan.

Arkiv-menyn i PowerPoint

Verktygsfältet Snabbåtkomst     Verktygsfältet Snabbåtkomst är som standard placerat längst upp i PowerPoint-fönstret och ger snabb åtkomst till verktyg som ofta används. Du kan anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst genom att lägga till kommandon i det.

Verktygsfältet Snabbåtkomst

Dialogruteikoner     Dialogruteikoner är små ikoner som visas i vissa grupper. När du klickar på en dialogruteikon öppnas tillhörande dialogruta eller åtgärdsfönster, som innehåller fler alternativ som associeras med gruppen.

Dialogruteikon

Överst på sidan

Lägga till kommandon i verktygsfältet Snabbåtkomst

Som du ser i tabellerna i slutet av den här artikeln är vissa PowerPoint 2003-kommandon bara tillgängliga i Office PowerPoint 2007 från listan med alla kommandon i dialogrutan PowerPoint-alternativ. För att kunna använda dessa kommandon i Office PowerPoint 2007 måste du först lägga till dem i verktygsfältet Snabbåtkomst. Så här gör du:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på PowerPoint-alternativ.

 2. Klicka på Anpassa i listan till vänster.

 3. Klicka på Alla kommandon i listrutan Välj kommandon från.

  PowerPoint-alternativ, Anpassa, Alla kommandon

 4. Välj För alla dokument (standard) eller ett särskilt dokument i rutan Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst.

 5. Klicka på det kommando som du vill lägga till och klicka på Lägg till.

  Upprepa stegen för alla kommandon som du vill lägga till.

 6. Klicka på pilknapparna Flytta upp och Flytta ned för att placera kommandona i den ordning som de ska visas i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 7. Klicka på OK.

Gamla kommandon på nya platser

Om du vill veta mer om var de olika verktygsfälts- och menykommandona finns i Office PowerPoint 2007, öppnar du Office PowerPoint 2007arbetsboken för menyfliksmappning. På arbetsbokens första flik hittar du tips om hur du kan anpassa, söka och skriva ut data.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk