Referens: Platser för Excel 2003-kommandon i Excel 2007

Den här artikeln innehåller information om de grundläggande elementen i det nya Microsoft Office Fluent-användargränssnittet i Microsoft Office Excel 2007. Det finns också listor med kommandon som du kanske redan känner till från Microsoft Office Excel 2003 och förklaringar till hur du uppnår samma resultat i Office Excel 2007.

Viktigt!  Den här artikeln fungerar som ett snabbt referensverktyg och är inte ämnad som utbildning.

Artikelinnehåll

Presentation av det nya gränssnittet

Lägga till kommandon i verktygsfältet Snabbåtkomst

Nya platser för gamla kommandon

Presentation av det nya gränssnittet

I Office Excel 2007 ersätter det nya Office Fluent-användargränssnittet menyer, verktygsfält och de flesta åtgärdsfönstren från tidigare versioner av Excel med en enda lättanvänd och enkel teknik. Office Fluent-användargränssnittet har utformats för att effektivisera arbetet i Excel, för att göra det lättare för dig att snabbt hitta rätt funktioner för olika åtgärder, upptäcka och använda helt nya funktioner och bli mer produktiv.

Den här artikeln riktar sig till erfarna Excel 2003-användare – till exempel supportpersonal, IT-tekniker och andra som redan är vana att arbeta i Excel 2003-gränssnittet – och som snabbt vill hitta motsvarande kommandon i Office Excel 2007.

Office Fluent-användargränssnittet

Den största skillnaden när det gäller menyer och verktygsfält i Office Excel 2007 är att de har ersatts av menyfliksområdet, som är en del av Office Fluent-användargränssnittet. Menyfliksområdet har utformats för att göra det lätt att bläddra, och består av flikar som är ordnade efter särskilda scenarier eller objekt. Kontrollerna på varje flik har i sin tur ordnats i flera grupper. Menyfliksområdet kan innehålla mer än menyer och verktygsfält, till exempel knappar, gallerier och dialogrutor.

Menyflikar

1. Flikarna är åtgärdsspecifika.

2. Grupperna på samma flik delar upp en åtgärd i underaktiviteter.

3. Kommandoknapparna i varje grupp utför ett kommando eller visar en meny med kommandon.

Flikarna visas endast när du behöver dem

Förutom standarduppsättningen av flikar som visas i Office Fluent-menyfliksområdet när du startar Office Excel 2007 finns det två andra typer av flikar, som endast visas i gränssnittet när de behövs för den typ av åtgärd som du håller på att utföra.

Sammanhangsbaserade verktyg     Sammanhangsbaserade verktyg gör att du kan arbeta med ett objekt som du markerar på en sida, till exempel en tabell, bild eller en teckning. När du klickar på objektet visas den relevanta uppsättningen sammanhangsbaserade verktyg i en utmärkande färg bredvid standardflikarna.

Sammanhangsbaserad uppsättning flikar

1. Markera ett objekt i dokumentet.

2. Namnet på de relevanta sammanhangsbaserade verktygen visas i en utmärkande färg och de sammanhangsbaserade flikarna visas bredvid standarduppsättningen med flikar.

3. De sammanhangsbaserade flikarna tillhandahåller kontroller som används för att arbeta med det markerade objektet.

Programflikar     Programflikarna ersätter standarduppsättningen med flikar när du växlar till vissa redigeringslägen eller -vyer, till exempel förhandsgranskningsvyn.

Förhandsgranskning

Menyer, verktygsfält och andra bekanta element

Förutom flikar, grupper och kommandon använder Office Excel 2007 andra element som också tillhandahåller möjligheter att utföra åtgärder. Följande element liknar de menyer och verktygsfält som du är van vid från tidigare versioner av Excel. Med Mapparbetsbok för menyfliksområdet i Excel kommer du till en arbetsbok som innehåller alla mappade element.

Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen     Den här knappen finns i det övre vänstra hörnet av Excel-fönstret och öppnar menyn som visas här.

Arkiv-menyn

Verktygsfältet Snabbåtkomst     Verktygsfältet Snabbåtkomst finns som standard högst upp i Excel-fönstret och ger dig snabb åtkomst till de verktyg som du använder ofta. Du kan anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst genom att lägga till kommandon i det.

Verktygsfältet Snabbåtkomst

Dialogruteikoner     Dialogruteikoner är små ikoner som visas i vissa grupper. Om du klickar på en dialogruteikon öppnas en dialogruta eller ett åtgärdsfönster med fler alternativ som är relaterade till den gruppen.

Dialogruteikoner

Överst på sidan

Lägga till kommandon i verktygsfältet Snabbåtkomst

Som det framgår av tabellerna i slutet av den här artikeln är vissa av Excel 2003-kommandona bara tillgängliga i Office Excel 2007 i listan med alla kommandon i dialogrutan Excel-alternativ. Om du vill använda kommandona i Office Excel 2007 lägger du först till dem i verktygsfältet Snabbåtkomst på följande sätt:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Anpassa i listan till vänster.

 3. Klicka på Alla kommandon i den nedrullingsbara listrutan Välj kommandon från.

  Excel-alternativ, Anpassa, Alla kommandon

 4. Markera antingen För alla dokument (standard) eller ett visst dokument i rutan Anpassa verktygsfältet snabbåtkomst.

 5. Klicka på kommandot som du vill lägga till och klicka sedan på Lägg till.

  Upprepa proceduren för varje kommando som du vill lägga till.

 6. Klicka på pilknapparna Flytta upp och Flytta ned om du vill ordna kommandona så som du vill att de ska visas i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 7. Klicka på OK.

Överst på sidan

Nya platser för gamla kommandon

Om du vill hitta platsen för meny- och verktygsfältskommandon i Excel 2007 öppnar du Mapparbetsbok för menyfliksområdet i Excel. Instruktionerna på den första fliken i arbetsboken ger tips om hur man anpassar, söker efter och skriver ut data.

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk