Office
Logga in

Referens: Office 365-IdFix-transaktionslogg

Innehåller ett exempel och beskriver namngivningskonventionen och standardloggnivån för Office 365-IdFix-transaktionsloggen.

IdFix-transaktionsloggens plats

Office 365-IdFix-verktyget skapar en ny transaktionslogg varje gång du gör ändringar i Active Directory-skogen, det vill säga varje gång du klickar på Använd i IdFix. Transaktionsloggen sparas i samma mapp som du installerade IdFix. Som standard är det C:\Deployment Tools\IDFix. Namnet på transaktionsloggfilen använder ett datum- och tidsstämpelformat, Utförlig 6-1-2014 6-17-22 PM anger exempelvis en fil som genererades 1 juni 2014 kl. 18:17:22. Utförlig anger loggningsnivå.

IdFix-transaktionsloggens loggningsnivå

Ordet utförlig i transaktionsloggens filnamn anger loggningsnivån i filen. Utförlig innebär att maximal mängd information registreras i loggen. Det här är standardloggningsnivån. Du kan inte ändra loggningsnivån för närvarande.

IdFix-transaktionsloggens format

IdFix skriver resultaten för varje UPPDATERINGS-åtgärd till en transaktionslogg enligt följande exempel.

5/22/2014 6:36:44 AM Initialized - IdFix version 1.07 - Multi-Tenant
5/22/2014 6:36:47 AM Query AD
5/22/2014 6:36:47 AM FOREST:e2k10.com SERVER:dc1.e2k10.com FILTER:(|(objectCategory=Person)(objectCategory=Group))
5/22/2014 6:36:47 AM Please wait while the LDAP Connection is established.
5/22/2014 6:36:49 AM Query Count: 140  Error Count: 29  Duplicate Check Count: 191
5/22/2014 6:36:49 AM Elapsed Time: AD Query - 00:00:02.3890432
5/22/2014 6:36:49 AM Write split files
5/22/2014 6:36:49 AM Merge split files
5/22/2014 6:36:49 AM Count duplicates
5/22/2014 6:36:49 AM Write filtered duplicate objects
5/22/2014 6:36:49 AM Read filtered duplicate objects
5/22/2014 6:36:49 AM Read error file
5/22/2014 6:36:49 AM Elapsed Time: Duplicate Checks - 00:00:00.0780785
5/22/2014 6:36:49 AM Populating DataGrid
5/22/2014 6:36:50 AM Elapsed Time: Populate DataGridView - 00:00:00.0780785
5/22/2014 6:36:50 AM Query Count: 140  Error Count: 53
5/22/2014 6:37:34 AM Apply Pending
5/22/2014 6:37:34 AM Update: [CN=user000001,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][mailnickname][character][user?^|000001][user000001][EDIT]
5/22/2014 6:37:34 AM Update: [CN=user000008,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][targetAddress][duplicate][smtp:user000008@customer.com][][REMOVE]
5/22/2014 6:37:34 AM COMPLETE
5/22/2014 6:37:40 AM Loading Updates
5/22/2014 6:37:40 AM Action Selection
5/22/2014 6:37:57 AM Apply Pending
5/22/2014 6:37:57 AM Update: [CN=user000001,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][mailnickname][character][user?^|000001][user000001][UNDO]
5/22/2014 6:37:57 AM Update: [CN=user000008,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][targetAddress][duplicate][smtp:user000008@customer.com][][UNDO]
5/22/2014 6:37:57 AM COMPLETE
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×