Office
Logga in

Redigera en wiki

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ofta skapas wiki-webbplatser för samägande av en grupp med användare. Därför redigeras wiki-webbplatser vanligtvis kontinuerligt av flera personer, och betraktas som ett fortlöpande arbete.

Vad vill du göra?

Redigera en wiki-sida

Redigera en wiki-länk eller visningstexten

Visa alla sidor i en Wiki-sida

Checka ut en wiki-sida för redigering

Ta bort en wiki-sida

Redigera en wiki-sida

För att redigera wiki-sidor behöver användaren motsvarande behörighet till wiki-webbplatsen. Länkar till mer information om hur du hanterar åtkomsten till en wiki-webbplats finns i avsnittet Se även.

 1. Klicka på Redigera överst på den wiki-sida som du vill redigera.

 2. Gör önskade ändringar.

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Redigera en wiki-länk eller visningstexten

En wiki-länk är en länk till en annan sida på wiki-webbplatsen. Du kan enkelt använda wiki-länkar för att länka samman sidor genom att bara ange sidans namn inom dubbla hakparenteser. Anvisningarna nedan beskriver hur du redigerar wiki-länkar och visningstexten som visas när någon klickar på länken.

Wiki-länkar skiljer sig från hyperlänkar till sidor eller webbplatser utanför wikin. Om du vill redigera eller ändra hyperlänkar, använder du hyperlänk knappen Bild av knapp i verktygsfältet wiki i stället.

Du kanske behöver ändra visningstexten om namnet på sidan som du vill länka till inte tydligt beskriver dess syfte på sidan som du infogar länken på. Om en sida för idéer om det första kapitlet i en bok har namnet Kap1, kan du exempelvis ändra visningstexten för länken till "Idéer om kapitel ett" så att sidans syfte är tydligare.

 1. Klicka på Redigera överst på wiki-sidan som innehåller den länk som du vill redigera.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill redigera sökvägen för länken så att den pekar på en annan sida klickar du mellan de två uppsättningarna hakparenteser ([[ och ]]) och ersätter sedan den aktuella länken med namnet på sidan som du vill länka till.

  • Ändra visningen av tecken text till något annat än det exakta namnet på sidan, skriver du ett lodrätt streck (|) efter namnet på sidan (SKIFT + \) och skriv sedan den text som du vill ska visas:

[[Name of Page|Text that Displays]]

Om du till exempel vill använda en annan visningstext för sidan Kap1 skriver du:

[[CH1|Chapter One Ideas]]

Överst på sidan

Visa alla sidor på en wiki-webbplats

Du kan visa alla sidorna på en wiki-webbplats på samma ställe, i stället för att navigera till de enskilda sidorna i en wiki-struktur. Wiki-sidorna lagras i ett wiki-sidbibliotek, där du kan redigera dem på samma sätt som du ändrar dokument i ett vanligt dokumentbibliotek.

Klicka på Wiki-sidor i navigeringssökvägen längst upp på valfri wiki-sida.

Obs!: Om du vill gå tillbaka till wiki-webbplatsens startsida klickar du på namnet på wiki-sidan i navigeringssökvägen.

Tips: Om wiki-webbplatsen har ett Snabbstart-fält kan du också klicka på länken Wiki-sidor om du vill visa alla wiki-sidor, och på länken Startsida om du vill gå tillbaka till startsidan.

Överst på sidan

Checka ut en wiki-sida för redigering

När du checkar ut en wiki-sida försäkrar du dig om att andra inte kan göra ändringar på sidan medan du redigerar den. När sidan är utcheckad kan du redigera, spara, stänga och öppna den igen. Andra användare kan inte ändra sidan eller se dina ändringar förrän du checkar in den.

 1. Klicka på Wiki-sidor i navigeringssökvägen längst upp på valfri wiki-sida.

 2. Peka på namnet på den wiki-sida som du vill redigera, klicka på pilen som visas och sedan på Checka ut.

Överst på sidan

Ta bort en wiki-sida

 1. Klicka på Wiki-sidor i navigeringssökvägen längst upp på valfri wiki-sida.

 2. Peka på namnet på den wiki-sida som du vill ta bort, klicka på pilen som visas och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×