Redigera en listvy i SharePoint Online

Redigera en listvy i SharePoint Online

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns många sätt att redigera en listvy. Du kan presentera data med olika stilar, undergrupper, kolumner, sorteringar och filter. Du behöver behörigheten nivå eller högre redigera en vy.

Redigera en vy

Obs!: Skärmen ser annorlunda ut än det här exemplen? Administratören kan ha klassisk annons i listan eller du använder en tidigare version. I så fall finns i Skapa, ändra eller ta bort en vy av en lista eller ett bibliotek. Om du är en lista ägare, webbplatsägare eller administratör finns i Växla förfarandet standard för listor eller dokumentbibliotek från nya eller klassisk instruktioner till Ange standard-upplevelse.

 1. I app launcher Office 365-startprogramsikon , klicka på SharePoint, leta reda på och gå till webbplatsen och öppna listan. Om du inte kan hitta i listan, klicka på Inställningar Ikon för Inställningar Webbplatsinnehåll, och öppna sedan listan.

 2. Välj den vy du vill redigera på i listan kommandofältet Visningsalternativ Visa alternativ-ikonen i listor .

  Klicka på Visa alternativ Visa alternativ-ikonen i listor igen och klicka sedan på Redigera aktuell vy. Välj Hantera vyer eller skapa vyer i klassisk upplevelse.

  Kontrollera att du inte redigerar en lista eller inte har markerat en eller flera objekt om Visningsalternativ Visa alternativ-ikonen i listor inte visas. Dessutom kan kanske du inte behörighet. I så fall kan kontakta Office 365-administratör eller webbplatsens eller listans ägare.

 3. Gör ändringarna och klicka sedan på OK längst ned på sidan. Mer information finns i Inställningar för vyer.

Inställningar för vyer

Vyer har många inställningar för att göra det enklare för dig att snabbt hitta den information du behöver i en lista. Här följer inställningarna för SharePoint-vyer. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla typer av vyer, till exempel inställningarna för kalendervyer. Följande inställningar som stöds i den klassiska versionen, men endast en delmängd som stöds i SharePoint Online eller SharePoint Server 2019 listor. Klicka på Gå tillbaka till klassisk SharePoint längst ned på sidan om du vill växla till klassiskt upplevelse.

Standardvy   

Du kan ändra standardvyn till en offentlig vy för listan. Men du kan inte ange en personlig vy som standardvy. Om du vill ta bort en vy som är standardvyn, måste du först göra en annan offentlig vy standard för listan. Om du gör detta i standardvyn visas inte på sidan Skapa eller redigera visa sidor, du har inte behörighet att skapa en offentlig vy eller vyn är en personlig vy.

Målgrupp   

När du skapar en vy kan ange du målgrupp för vyn ska vara Personlig eller Offentlig vy. En personlig vy är en vy som bara du ser.. En offentlig vy är en vy som alla kan se.

Du kan inte ändra en personlig vy till en offentlig vy eller en offentlig vy till en personlig vy. Du kan använda en offentlig vy som startpunkt för personliga eller offentliga vyer. Du kan använda en personlig vy som startpunkt endast för personliga vyer.

Om Skapa vy är inaktiverat när du försöker skapa en vy, du behöver inte behörigheten eller högre. Om Skapa vy är tillgängligt, men alternativet Skapa en offentlig vy är inaktiverat du har inte behörighet. Med Skapa en personlig vy, du behöver Redigera behörighetsnivå eller högre.

Kolumner   

Kolumner i en vy innehåller den information som du behöver se för listobjekt. Med hjälp av kolumner, tillsammans med andra funktioner i vyer, till exempel filter, kan du bara visa den information som är viktigast i ditt arbete. Det här är särskilt användbart om listan innehåller många objekt. Mer information om hur du arbetar med kolumner för att skapa anpassade vyer finns i Redigera en kolumn i SharePoint Online.

Gantt-kolumner   

Komma åt i klassisk upplevelse under Skapa vy. Markera de kolumner som ska ingå i vyn Gantt-schema. Rubrik är ett obligatoriskt textfält. Startdatum och förfallodatum är obligatoriska datumfält. När du väljer en kolumn, till exempel rubrik, om alternativet Ingen visas i den nedrullningsbara listrutan, måste du skapa kolumn för vyn.

Sortera   

Ange ordningen för hur objekt visas i vyn. Du kan ha upp till två villkor. Till exempel visa objekten i en uppgiftslista sorteras efter prioritet och sedan efter förfallodatum datum.

Filter   

Konfigurera en vy om du vill visa en delmängd av posterna i en lista genom att filtrera dem med informationen i kolumner i listan. En vy kan till exempel visa objekten i en lista som är för ett visst projekt.

Du kan använda beräknade kolumner eller filter som innehåller beräkningar, som [I dag], om du vill visa objekt vars datum matchar dagens datum eller [Jag] om du vill visa objekt som hör till användaren av vyn. Du kan också kombinera enkla ekvationer med funktioner. Om du till exempel vill visa objekt som skapats de senaste sju dagarna filtrerar du baserat på kolumnen Skapat den, väljer operatorn är mindre än och tilldelar värdet [I dag]-7 (utan blanksteg). Mer information finns i Exempel på vanliga formler i SharePoint-listor.

Tabellvy   

Innehåller kryssrutorna för varje objekt så att användare kan välja flera listobjekt och utföra massåtgärder. Detta kan spara mycket tid om många objekt i en lista måste ändras. En användare kan till exempel markera och checka ut flera dokument.

Gruppera efter   

Gruppera objekt efter information i kolumnerna. Till exempel gruppera objekt i en aktivitetslista efter prioritet och sedan procent färdigt. Observera att du inte kan använda Snabbstartsguide redigera i vyer där objekt grupperas.

Summor   

Visar sammanfattande beräkningar för kolumner i vyn, till exempel: antal, medel, högsta, lägsta. Genom att ställa in kolumnen antal i en lista, till exempel visas vyn antalet listor i vyn och i grupperna i vyn. De kolumner som är tillgängliga för summor och inställningarna som är tillgängliga för varje kolumn som skiljer sig åt beroende på vilken typ av kolumn, till exempel tal och vilken typ av lista vyn skapas för.

Format   

Bestämmer layouten för vyn, till exempel nyhetsbrev. Alla format är inte tillgängliga för alla vytyper.

 • Inramat    Visar objekten i listan med en layout som påminner om visitkort. Det här formatet är bara tillgängligt för listor.
  Formatet Inramat

 • Inramat utan etiketter    Liknar det inramade formatet, men etiketterna för kolumnerna finns inte med i vyn. Det här formatet är bara tillgängligt för listor.

 • Som standard    I standardvyn varierar beroende på typen och konfigurationen av listan.

 • Dokumentinformation    Visar filerna i ett bibliotek med en layout som påminner om visitkort. Det här formatet är tillgängligt för de flesta bibliotek, men inte för listor.
  Vyformatet Dokumentinformation

 • Nyhetsbrev    Visar objekten i rader med linjer mellan raderna.
  Vyformatet Nyhetsbrev

 • Nyhetsbrev, inga rader    Visar objekten i rader utan linjer mellan raderna. Varannan rad är skuggad.
  Vyformatet Nyhetsbrev utan rader

 • Förhandsgranskningsfönster    Visar namnen på objekten till vänster på sidan. Om du pekar på namnet på ett objekt visas de kolumner som är valda för vyn till höger på sidan.
  Vyformatet Förhandsgranskningsfönster

 • Skuggad    Visar objekten i rader där varannan rad är skuggad.
  Vyformatet Skuggad

Mappar   

Markera Visa objekt i mappar visa listan mapparna i vyn med objekten. Välj Visa alla objekt utan mappar för att visa endast listobjekt i vyn kallas även en platt vy. Du kanske även välja om vyn som du skapar är tillämpligt i alla mappar, endast den översta mappen eller mappar på en specifik innehållstyp.

Objektgräns   

Du kan ange hur många objekt visas på samma gång (grupper) i varje vy eller det totala antalet objekt som visas i vyn. Ju större batch objekt i en vy, desto längre tid tar det för att hämta i webbläsaren.

Mobil   

Du kan ange att den här vyn är för mobila enheter, den mobila standardvyn för mobila enheter och hur många objekt som ska visas i listan Visa webbdelen för den här vyn. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla listor. Vyn måste vara en offentlig vy.

Lämna en kommentar

Uppdaterade oktober 8, 2018

Var den här artikeln till hjälp? Berätta det i så fall för oss längst ned på den här sidan. Om den inte var till hjälp, låt oss veta vad som är förvillande eller saknas. Vi använder din feedback för att dubbelkolla uppgifter, lägga till info och uppdatera artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×