Redigera eller göra ändringar i en PDF-fil

Om du vill lägga till text eller ändra en PDF-fil som har skapats med ett Office-program som Excel eller Publisher, börjar du med det ursprungliga Office-dokumentet. Öppna filen i Office-programmet, gör ändringarna och spara filen i PDF-format igen.

Anvisningar för Word 2013 finns i Redigera PDF-innehåll i Word.

Du kan också använda en PDF-konverterare från en annan leverantör, importera PDF-filen till ett Office-filformat, göra ändringarna och spara filen i PDF-format igen. Det finns flera olika PDF-konverterare tillgängliga via Office Store.

Du kan också använda Adobe Acrobat. Mer information finns i Adobe Acrobat.

Mer information

PDF (Portable Document Format) är ett format som ofta används för att dela slutgiltiga versioner av dokument.

Mer information om hur du sparar filer som PDF i Office 2010-program finns i avsnittet Spara som PDF. Mer information om hur du skapar och sparar PDF-filer i de flesta Office 2007-program finns i avsnittet Microsoft Office 2007-tillägg: Spara som PDF eller XPS.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×