Redigera cellinnehåll

Du kan redigera innehållet i en cell direkt i cellen. Du kan också redigera innehållet i en cell i formelfältet.

Obs!: När du är i redigeringsläge kommer många kommandon i menyfliksområdet att vara inaktiverade och du kommer inte att kunna använda dem.

 1. Gör något av följande för att aktivera redigeringsläget för innehållet i en cell:

  • Dubbelklicka på cellen som innehåller den information som du vill redigera.

  • Klicka på cellen som innehåller den information som du vill redigera och klicka sedan i formelfältet.

   Insättningspunkten placeras i cellen eller i formelfältet.

 2. Tips!    Du kan flytta insättningspunkten till slutet av cellinnehållet genom att klicka på cellen och trycka på F2.

 3. Gör något av följande om du vill redigera cellinnehållet:

  • Om du vill ta bort tecken klickar du där du vill ta bort dem och trycker på BACKSTEG eller markerar tecknen och trycker på DEL.

  • Om du vill infoga tecken klickar du där du vill infoga dem och skriver tecknen.

  • Om du vill ersätta vissa tecken markerar du dem och skriver sedan de nya tecknen.

  • Om du vill aktivera överskrivningsläget så att befintliga tecken ersätts med nya tecken när du skriver, trycker du på INSERT.

   Obs!: Överskrivningsläget kan bara aktiveras eller inaktiveras när redigeringsläget är aktiverat. När överskrivningsläget är aktiverat markeras tecknet till höger om insättningspunkten i formelfältet och skrivs över när du skriver.

  • Om du vill börja en ny textrad vid en viss punkt i en cell klickar du där du vill infoga radbrytningen och trycker sedan på ALT+RETUR.

 4. Tillämpa ändringarna genom att trycka på RETUR.

  Tips!    Innan du trycker på RETUR kan du avbryta eventuella ändringar du gjort genom att trycka på ESC. När du har tryckt på RETUR kan du ångra ändringar du gjort genom att klicka på Ångra Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Obs!: 

 • Om en cell innehåller data med ett talformat som är bredare än kolumnens bredd kan det hända att ##### visas i cellen. Du måste öka bredden på kolumnen för att kunna se all text.

  Så här ändrar du bredden på en kolumn

  1. Klicka på den cell som du vill ändra kolumnbredden för.

  2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  3. Gör något av följande under Cellstorlek:

   • Om du vill att all text ska få plats i cellen klickar du på Autopassa kolumnbredd.

   • Om du vill öka kolumnens bredd klickar du på Kolumnbredd och skriver önskad bredd i rutan Kolumnbredd.

 • Du kan visa flera rader med text i en cell genom att radbryta texten.

  Så här radbryter du text i en cell

  1. Klicka på den cell som du vill radbryta text i.

  2. Klicka på Radbyte i gruppen Justering på fliken Start.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

   Obs!: Om texten är ett enda långt ord radbryts inte tecknen. Du kan öka kolumnbredden eller minska teckenstorleken så att all text visas. Om all text inte syns efter en radbrytning kan du behöva justera radens höjd. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start och klicka sedan på Autoanpassa rader under Cellstorlek.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×