Redigera OpenDocument .odp- och PowerPoint .pptx-filer i PowerPoint Online

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

PowerPoint Online kan du redigera filer i både PowerPoint-Presentation (.pptx) och OpenDocument-Presentation (ODP). När du öppnar en fil med pptx-format eller ODP i PowerPoint Online behålls det innehåll som du inte kan ändra i web app. Om du vill göra ändringar i innehållet, öppna och redigera filen i PowerPoint 2013 eller 2016-programmet.

Spara

Letar du efter information om hur du sparar till PDF eller ODP? Klicka på knappen Hämta som på Arkiv-menyn. Mer information finns i den sista delen av Spara presentationer som PDF-filer.

Vad händer om jag redigerar en presentation i OpenDocument-format (.odp)?

I PowerPoint Online kan du redigera filer i både filformatet PowerPoint-presentation (.pptx) och filformatet OpenDocument-presentation (.odp), men vissa funktioner kanske inte är tillgängliga när du redigerar OpenDocument-presentationer.

I tabellen nedan ser du vilka PowerPoint Online-funktioner som stöds helt, delvis eller inte alls i formatet OpenDocument-presentation (.odp).

  • Stöds     Både formatet PowerPoint-presentation och formatet OpenDocument-presentation har stöd för den här funktionen. Innehåll, formatering och användbarhet påverkas inte.

  • Stöds delvis     Både formatet Powerpoint-presentation och formatet OpenDocument-presentation har stöd för den här funktionen, men formatering och användbarhet kan påverkas. Ingen text eller information försvinner, men formatering och hur du arbetar med text och bilder kan skilja sig åt.

  • Stöds inte     Funktionen i PowerPoint stöds inte i formatet OpenDocument-presentation. Om du vill spara ett PowerPoint-dokument i formatet OpenDocument-presentation bör du inte använda den här funktionen, eftersom du då riskerar att innehåll försvinner eller att formatering och användbarhet i den delen av dokumentet påverkas.

Information om grafikfunktioner finns i tabellen Grafikelement i slutet av den här artikeln.

Yta

Delområde

Support

Kommentarer

Animeringar

Ingångs- och utgångs-

Stöds delvis

De ingångs- och utgångsanimeringar som inte stöds i odp-format ändras till en 'visas'- eller 'försvinner'-animering.

Innehåll

Dölj bild

Stöds

Samarbete

Kommentarer

Stöds inte

Presentationsformgivning

Layouter

Stöds delvis

När du öppnar en (.pptx)-presentation och sedan sparar den i filformatet odp, visas det ursprungliga temat som det var avsett. Det vill säga tills du lägger till mer innehåll eller gör ändringar i odp-filen. De ändringarna kommer inte att följa det ursprungliga temat. Till exempel: formatering såsom teckensnitt, färger eller effekter på nyligen tillagda former kommer inte att grundas på det tema som ursprungligen använts i .pptx-filen.

Presentationsformgivning

Platshållare

Stöds delvis

Temafärger, -teckensnitt och -effekter försvinner från alla platshållare.

Presentationsformgivning

Anteckningar

Stöds

Text

Internationell text-formatering

Stöds delvis

Text

Vågrät justering

Stöds delvis

Text

Hyperlänkar

Stöds delvis

Vanliga hyperlänkar stöds, men hyperlänkar vid hovring stöds inte.

Text

Listor

Stöds

Numrering/punktindelning kan ändras i andra ODF-program, eller så stöds listor inte alls.

Text

Enkel formatering

Stöds

Kursivering, fetstil, understrykning och genomstrykning stöds i ODF-program. Olika teckenstorlekar stöds också.

Grafikelement

I tabellen nedan ser du vilka grafikfunktioner i PowerPoint Online som stöds helt, delvis eller inte alls i OpenDocument-formatet (.odp).

  • Stöds    PowerPoint-formatet och OpenDocument-formatet stöder den här funktionen. Grafik som använder den här funktionen visas och fungerar på samma sätt i båda formaten.

  • Stöds delvis    PowerPoint-formatet och OpenDocument-formatet stöder den här funktionen, men grafik kanske visas på olika sätt i respektive format. Inga data försvinner mellan formaten, men formateringen och hur du arbetar med grafiken kan skilja sig från det ena formatet till det andra.

  • Stöds inte     På grund av skillnaderna i funktioner och implementering mellan PowerPoint-formatet och OpenDocument-formatet stöds inte den här funktionen i OpenDocument-formatet. Om du vill spara din presentation i OpenDocument-format bör du inte använda de här funktionerna.

Yta

Support

Kommentarer

Former

Stöds

WordArt

Stöds delvis

ODP-formatet (.odp) stöder inte WordArt-alternativen i PowerPoint. WordArt konverteras därför till en textruta när du sparar. Texten och textens grundfärg bevaras, men WordArt-effekter och formatering försvinner.

Bilder

Stöds

Stöds förutom infognings- och länkalternativen, som inte stöds i ODP-formatet (.odp).

SmartArt-grafik

Stöds

Konverteras till en grupp med former.

Objektkantlinjer

Stöds

Alla kantlinjeformat stöds inte. Kantlinjeformat som inte stöds sparas som standardformatet (svart heldragen linje).

Objektfyllningar

Stöds

Linjeformatering

Stöds

Inte alla format för linjer och linjeslut stöds i ODP-formatet (.odp). Format som inte stöds sparas som svart, heldragen linje respektive öppen pil (standard).

Bildbeskärning

Stöds

Vanlig beskärning av en bild stöds, men inte beskärning av en bild med en form.

Alternativ för 3D-bild

Stöds inte

Bildformat

Stöds delvis

Kantlinjer har delvis stöd, men visas kanske inte på samma sätt.

Teman

Stöds inte

Se även

Använd PowerPoint (skrivbordsversion) för att öppna eller spara en presentation i formatet OpenDocument-Presentation (ODP)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×