Rapportera aktivitetsstatus

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Office Project Web Access kan aktivitets status vara numeriskt i timmar eller procenttal och delas i stycken. I den här artikeln beskrivs hur du anger statusen för dina uppgifter numeriskt. Information om hur du kommunicerar aktivitets status som en beskrivning finns i skicka en status rapport.

Vad vill du göra?

Skicka in status för uppgifter

Uppdatera min status med hjälp av tid rapport data

Lägga till en anteckning om min aktivitets status

Ta bort en uppgift från min aktivitets status

Skicka in status för uppgifter

Aktivitets status skickas separat från din tid rapport. Aktivitets status skickas till projektledaren och det rapporterar om dina framsteg mot slutförandet av dina uppgifter. Tid rapporter skickas till god kännare för tid rapporter och rapporterar de timmar som du har arbetat med olika artiklar under den aktuella rapporterings perioden.

 1. Klicka på Mina uppgifterunder mitt arbetei snabb start.

  Beroende på organisationens inställningar kan du se en kombination av enskilda aktiviteter under deras överordnade projekt, eller så kan enskilda projekt visas utan detaljerade aktiviteter.

 2. I kolumnen status anger du statusen för varje aktivitet eller projekt.

  Tips: Om du har flera uppgifter med samma namn kan det vara bra att visa en aktivitets sökväg i projektet för att kontrol lera att du anger statusinformation för den korrekta uppgiften. Markera den aktuella uppgiften och klicka sedan på den nedrullningsbara pilen som visas till höger om uppgiften. Klicka på aktivitets Sök väg för att visa ett fönster som visar aktivitetens plats i projektets hierarki. Den här funktionen är tillgänglig i infrastruktur uppdateringen för Microsoft Office-servrar. Kontakta administratör om du vill ha mer information.

  Beroende på kraven i din organisation och dess projektledare kan du behöva ange status för en aktivitet på ett av tre sätt:

  • Antal timmar utfört arbete per dag [exempel: 1d-5D (20%)]     Klicka på kolumnen status för den aktivitet som du vill uppdatera. I det rutnät som visas skriver du antalet timmar per dag som du arbetade med det här projektet eller aktiviteten sedan du senast skickade dess status, inklusive övertids data om det behövs. Klicka utanför rutnätet för att uppdatera kolumnen Progress med dina data.

  • Verkligt arbete och återstående arbete [exempel: 5D]     Ange den totala tiden du arbetade med den här aktiviteten hittills. Ange tiden som ett tal följt av h för timmar, d för dagar, w för veckor eller mo för månader.

  • Procent färdigt arbete [exempel: 20%]     Skriv in den procent andel av uppgiften som du tror har slutförts.

   Du kan visa aktivitets status rutnätet i en tidsfördelad vy genom att klicka på kryss rutan tidfasad vy längst upp på sidan Mina uppgifter och sedan klicka på Använd. I den tidfasade vyn visas sju dagar med detaljerad information, och du kan använda knapparna föregående och Nästa för att bläddra igenom veckorna. Den här funktionen är tillgänglig i infrastruktur uppdateringen för Microsoft Office-servrar. Kontakta administratören för mer information.

   Tips: Klicka på Beräkna om för att se effekten av de uppgifter som du har angett. Om du är osäker på vilken uppgift och kolumn du har markerat när du anger data i status tabellen visas den valda aktiviteten och kolumnen under tabellen, precis ovanför knapparna på sidan Mina uppgifter . Den här funktionen är tillgänglig i infrastruktur uppdateringen för Microsoft Office-servrar. Kontakta administratören för mer information.

 3. Markera kryss rutan Skicka kommentar om du vill skicka en kommentar om din status till status hanteraren.

 4. Markera kryss rutan i den vänstra kolumnen för varje aktivitet som du vill skicka och klicka sedan på Skicka markerat. Om du vill skicka alla uppgifter till status Manager och din Project Web Access-Server kör infrastruktur uppdateringen för Microsoft Office-servrarklickar du på skicka alla.

  Om du väljer att inkludera en kommentar till din status administratör visas ett fönster. Skriv dina kommentarer om din status i rutan i det här fönstret och klicka sedan på OK. Din status skickas.

  Meddelanden: 

  • Kontakta administratören om du behöver mer information om infrastruktur uppdateringen för Microsoft Office-servrar.

  • Om värdet för återstående arbete måste uppdateras klickar du på aktivitetens namn i kolumnen aktivitets namn . Uppdatera rutan återstående arbete på sidan tilldelnings information med en aktuell uppskattning av tid till slut för ande.

  • Om du vill spara din status utan att skicka den till status hanteraren klickar du på Spara alla i stället för Skicka. När du gör det sparas inte de data som din chef eller grupp medlem ser.

  • Datum formaten i fälten Start och slut kan ändras om du vill ta med en tid eller om du vill använda ett längre eller kortare format. Du kan redigera sidan och sedan ändra webb delen för att ändra datum formatet för Project Web Access-delen. Mer information om hur du ändrar webb delar finns i hjälp för Microsoft Windows SharePoint Services.

Överst på sidan

Uppdatera min status med hjälp av tid rapport data

Om du redan har börjat ange timmar i din tid rapport kan du fylla i aktivitets statusen med dina sparade tid rapport data.

Obs!: Det här alternativet ersätter eventuell aktivitets status som du redan har angett för de dagar som omfattas av tid rapporten du importerar.

 1. Klicka på Mina uppgifterunder mitt arbetei snabb start.

 2. Klicka på Importera tid rapport.

 3. Välj den tid rapport som du importerar i listan tid rapport på sidan Importera tid rapport .

  Tid rapports data visas i avsnittet Förhandsgranska .

 4. Klicka på Importera om du vill importera data från markerad tid rapport till kolumnen status på sidan Mina uppgifter .

 5. Om det behövs kan du ändra status data på sidan Mina uppgifter och sedan klicka på Skicka markerat för att skicka in din aktivitets status till din status administratör.

Överst på sidan

Lägga till en anteckning om min aktivitets status

Om du har kommentarer om de numeriska data som du har angett för en aktivitet på sidan Mina uppgifter kan du lägga till en anteckning till uppgiften för granskning av projektledaren. Anteckningar som lagts till i specifika uppgifter är åtskilda från de kommentarer som du anger när du skickar aktivitets statusen. Dessa anteckningar skiljer sig också från den beställnings status som du anger på sidan status rapport .

 1. Klicka på Mina uppgifterunder mitt arbetei snabb start.

 2. Peka på den aktivitet som du vill lägga till en anteckning för, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Lägg till/Redigera anteckning.

  Dialog rutan tilldelnings anteckningar i Project Web Access öppnas med en lista över befintliga anteckningar och en ny anteckning.

 3. Skriv texten i den nedre rutan och klicka sedan på OK.

 4. Spara anteckningen genom att klicka på Spara allt .

  Meddelanden: 

  • När du har lagt till en anteckning måste du spara aktivitets statusen för att spara anteckningen. Om du stänger webbläsarfönstret eller navigerar från sidan Mina uppgifter innan du sparar aktivitets statusen går anteckningen förlorad.

  • Anteckningar som läggs till i dialog rutan tilldelnings anteckningar i Project Web Access är inte tillgängliga för visning av andra resurser i projektet. Dessa anteckningar kommer endast att vara tillgängliga för din status administratör.

Överst på sidan

Ta bort en uppgift från min aktivitets status

Ibland måste du göra uppgifter i aktivitets status "OK." Du kan skicka en begäran om att ta bort en uppgift från aktivitets statusen. Din begäran måste emellertid godkännas av status hanteraren innan uppgiften tas bort.

Obs!: Om du tar bort en aktivitet från aktivitets statusen tas den inte bort från din tid rapport eller från projektet.

 1. Klicka på Mina uppgifterunder mitt arbetei snabb start.

 2. Markera kryss rutan bredvid den uppgift som du vill ta bort från aktivitets statusen.

 3. Klicka på Ta bort.

 4. Klicka på OK i meddelandet som visas. I det här meddelandet får du ett meddelande om att en begäran om borttagning skickas till uppgifts ägaren.

  Uppgiften du tar bort visas i genomstruken text på sidan Mina uppgifter .

 5. På sidan Mina uppgifter klickar du på Skicka markerat för att skicka en begäran om borttagning.

  När din status chef godkänner din begäran om borttagning visas en indikator bredvid den borttagna aktiviteten på sidan Mina uppgifter .

 6. När din begäran om borttagning har godkänts markerar du kryss rutan bredvid uppgiften på sidan Mina uppgifter .

 7. Klicka på ta bort för att ta bort uppgiften från aktivitets statusen.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörigheter du använde när du loggade in i Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det som visas på vissa sidor kan dessutom skilja sig från vad som är dokumenterat om din Server administratör har anpassat Project Web Access och inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×