Rapporter i Business Contact Manager

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda någon av de mer än 50 rapporterna till Visa status för konton, affärskontakter, leads, affärsmöjligheter, aktiviteter, affärsprojekt och marknadsföringskampanjer i Business Contact Manager för Outlook. Du kan skapa rapporter som hjälper dig att sortera och filtrera data, ordna och spåra affärsverksamhet och definiera dina mål för företag. If Business Contact Manager för Outlook is integrated with an redovisningssystem, you can also run financial reports.

Vad vill du göra?

Köra en Business Contact Manager-rapport

Anpassa en Business Contact Manager-rapport

Exportera en Business Contact Manager-rapport till Microsoft Office Excel * eller andra program för vidare analys

Skicka en Business Contact Manager-rapport som en Excel * bifogad fil i e-postmeddelande

Starta en marknadsföringskampanj från en Business Contact Manager-rapport

Spara, uppdatera och skriva ut en Business Contact Manager-rapport

Köra en Business Contact Manager-rapport

Om du vill köra en rapport pekar du på RapporterBusiness Contact Manager-menyn, pekar på en grupp rapporter, och väljer sedan en rapporttyp eller klickar på Öppna sparad rapport.

Obs!: Om ett användardefinierat fält (som är inkluderat i en rapport) tas bort från den aktuella databasen, visas inte den anpassade informationen i en sparad rapport eftersom rapporterna körs på nytt varje gång de öppnas. Rapporter som har exporterats till Excel* påverkas inte eftersom de sparas i ett annat program.

Klicka på knappen Hjälp om Hjälpikon i verktygsfältet rapporter om du behöver hjälp med att ändra rapporten.

Tips: Konton och affärskontakter tas med i rapporterna Ej underhållna konton eller Ej underhållna affärskontakter om posterna inte har uppdaterats på mer än 90 dagar.

Överst på sidan

Anpassa en Business Contact Manager-rapport

Du kan anpassa rapporter i Business Contact Manager för Outlook på flera sätt.

 • Innan du kör en rapport kan du lägga till användardefinierade fält i formulären, och du kan redigera de tillgängliga värdena i listorna för vissa fält. Dessa listor kallas även listrutor.

 • När du har kört rapporten kan du använda flikarna Enkelt och Avancerat i filter för att ytterligare anpassa vilka fält som tas med i rapporten.

 • Innan du sparar eller skriver ut rapporten kan du använda de tillgängliga kommandona i rutan Ändra rapport för att ändra rapportens format och innehåll samt visa de användardefinierade fält eller anpassade kolumner som du har lagt till i formulären.

I följande tabell visas hur du kan anpassa rapporter. Tabellen innehåller också länkar till motsvarande hjälpavsnitt.

Anpassningsalternativ för rapporter

Anpassning

Hjälpavsnitt

Lägga till användardefinierade fält i ett formulär

Anpassa Business Contact Manager-formulär med egna fält

Redigera en listruta i ett formulär

Anpassa listrutor i Business Contact Manager-formulär

Filtrera poster i en rapport

Filtrera poster i Business Contact Manager-rapporter

Överst på sidan

Exportera en Business Contact Manager-rapport till Microsoft Office Excel* eller något annan program för ytterligare analyser

Rapporter i Business Contact Manager för Outlook sparas som standard i ett Business Contact Manager-rapportfilformat med filtillägget .bcr. Men du kan även exportera rapporten till Excel* och andra program om du vill analysera den ytterligare. Om du vill exportera rapporten till ett annat program, exporterar du först rapporten till Excel*, och kopierar eller sparar sedan rapporten i valfritt filformat.

 1. Peka på RapporterBusiness Contact Manager-menyn, och klicka sedan på Öppna sparad rapport.

 2. Klicka på den rapport du vill öppna.

 3. Klicka på Exportera till ExcelArkiv-menyn.

 4. Spara rapporten i önskat format i Excel*.

Överst på sidan

Skicka en Business Contact Manager-rapport som en bifogad Excel*-fil via e-post

Du kan skicka en rapport för granskning som en Excel*-bilaga i ett e-postmeddelande.

 1. Öppna den rapport du vill skicka.

 2. Klicka på Skicka e-post med bifogad Excel-filArkiv-menyn.

  Ett nytt e-postmeddelande öppnas med rapporten som bifogad fil.

 3. Lägg till den information som behövs för att skicka ett e-postmeddelande och klicka på Skicka.

Obs!: Om du vill öppna en sparad rapport pekar du på RapporterBusiness Contact Manager-menyn och klickar sedan på Öppna sparad rapport. I rapportens filnamn ingår filnamnstillägget .bcr.

Överst på sidan

Starta en marknadsföringskampanj från en Business Contact Manager-rapport

Med Business Contact Manager för Outlook kan du skapa och starta en marknadsföringskampanj från en konto-, affärskontakts- eller leadsrapport.

 1. Köra en rapport

  Gå till Business Contact Manager-menyn. Peka på Rapporter, peka på Konton, Affärskontakter eller Leads och klicka sedan på den rapport du vill skapa, eller klicka på Öppna sparad rapport.

 2. Förfina rapporten med hjälp av filter (valfritt)

  1. Klicka på Filtrerad rapportÅtgärder-menyn om du vill skapa en särskild lista över mottagare för marknadsföringskampanjen.

  2. Använd flikarna Enkelt filter och Avancerat filter i dialogrutan Filtrera och ange vilken information du vill använda.

  3. Klicka på fliken Granska resultat för att visa listan med filtrerade mottagare. Om resultatet inte är det önskade återvänder du till fliken Enkelt filter eller Avancerat filter och fortsätter att specificera filtren tills du uppnår önskat resultat.

  Tips: Om du vill skapa en marknadsföringskampanj som endast riktas till utvalda mottagare trycker du först på CTRL och markerar sedan de mottagare du vill ta med i listan.

 3. Skapa en marknadsföringskampanj från rapporten.

  Peka på Starta marknadsföringskampanjÅtgärder-menyn och gör sedan något av följande:

  1. Klicka på Alla objekt när du vill skapa en ny marknadsföringskampanj som ska innefatta alla mottagare i rapporten.

  2. Klicka på Markerade objekt om du vill skapa en ny marknadsföringskampanj som enbart inkluderar de mottagare du har markerat i rapporten.

 4. Starta marknadsföringskampanj.

  Fyll i formuläret för marknadsföringskampanj, och klicka sedan på Starta.

Överst på sidan

Spara, uppdatera eller skriva ut en Business Contact Manager-rapport

 • Om du vill spara en rapport klickar du på Spara rapport eller Spara rapport somArkiv-menyn.

  Obs!: Om ett användardefinierat fält (som ingår i en rapport) tas bort från den aktuella databasen, efter det att rapporten har sparats, visas det inte i rapporten när den körs på nytt på grund av att rapporterna körs på nytt varje gång de öppnas. Rapporter som har exporterats till Excel* påverkas inte eftersom de sparas i ett annat program.

 • Om du vill uppdatera en rapport klickar du på Uppdatera rapport på menyn Visa.

  Obs!: En rapport kan endast uppdateras om den öppnas i Business Contact Manager för Outlook. Om du vill uppdatera en rapport som redan har sparats i ett annat program öppnar du Business Contact Manager för Outlook. Kör sedan rapporten på nytt, exportera den till programmet och spara den igen.

 • Om du vill skriva ut en rapport klickar du på Skriv utArkiv-menyn.

Fristående version av Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager kan användas med Excel 2007 eller Excel 2003.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×