Rapport om peer-to-peer-aktivitet i Skype för företag

På den nya instrumentpanelen Rapporter i Office 365 ser du aktivitetsöversikten för Office 365-produkterna i organisationen. Där kan du granska enskilda produktnivårapporter och få mer detaljerad information om aktiviteterna i varje produkt. Du kan till exempel använda rapporten Peer-to-peer-aktivitet i Skype för företag om du vill se hur mycket användarna utnyttjar snabbmeddelanden, ljud, video, programdelning och överföring av filer. Läs mer i Rapportöversikt

Den här rapporten innehåller tillsammans med de andra Skype för företag-rapporterna information om aktivitet på företaget. Den informationen är till stor hjälp när du undersöker, planerar och fattar andra affärsbeslut för organisationen.

Obs!: När du loggar in som administratör i administrationscentret för Office 365 kan du se alla Skype för företag-rapporterna.

Hämta rapporten om peer-to-peer-aktivitet i Skype för företag

 1. Gå till administrationscentret för Office 365 > Rapporter

 2. Välj Rapporter i vänstermenyn eller klicka på widgeten Rapporter.

 3. Klicka på widgeten Aktivitet i Skype för företag på instrumentpanelen och välj sedan Peer-to-peer-aktivitet i Skype för företag eller välj det i listan Välj en rapport på sidan Användning för rapporter.

  Viktigt!: Beroende på vilken Office 365-prenumeration du har kan du kanske inte se alla produkter och aktivitetsrapporter som visas här.

Tolka rapporten om peer-to-peer-aktivitet i Skype för företag

Du kan se peer-to-peer-aktivitet i Skype för företag med hjälp av diagrammen Aktivitet, Användare och Minuter.

1

I rapporten Peer-to-peer-aktivitet i Skype för företag kan du se trender under de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna.

2

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

3

Använd interaktiva diagramdata i diagrammet Aktivitet för att förstå användningstrender och för att se det totala antalet sessioner per sessionstyp i organisationen. Där visas totalt antal och typer av sessioner för Snabbmeddelanden, Ljud, Video, Programdelning och Filöverföringar i organisationen.

4

Använd interaktiva diagramdata i diagrammet Användare för att förstå användningstrender och för att se antalet unika användare som deltar i peer-to-peer-aktiviteter i organisationen. Där visas totalt antal användare samt typer av peer-to-peer-sessioner för Snabbmeddelanden, Ljud, Video, Programdelning och Filöverföringar.

5

Använd interaktiva diagramdata i diagrammet Minuter för att förstå användningstrender och för att se antal minuter som utnyttjas av användare i peer-to-peer-aktiviteter med ljud och video. Där visas totalt antal minuter Ljud och Video som används i peer-to-peer-sessioner.

6

Varje diagram har en X-axel (vågrät) och en Y-axel (lodrät).

 • I aktivitetsdiagrammet Aktivitet är Y-axeln totalt antal sessioner med snabbmeddelanden, ljud, video, programdelning och filöverföringar som användare anordnat i organisationen.

 • I aktivitetsdiagrammet Användare är Y-axeln totalt antal användare som anordnat sessioner med snabbmeddelanden, ljud, video, programdelning och filöverföringar.

 • I aktivitetsdiagrammet Minuter är Y-axeln totalt antal minuter som användare i organisationen lagt på peer-to-peer-sessioner med ljud och video.

 • X-axeln i båda diagrammen är det valda datumintervallet för den här specifika rapporten.

7

Du kan filtrera serierna du ser i diagrammet genom att klicka på ett objekt i förklaringen. Exempel: I diagrammet Aktivitet klickar eller trycker du på Snabbmeddelanden, Ljud, Video, Programdelning och Filöverföringar om du bara vill se den specifika informationen. När du ändrar det här valet ändras inte informationen i rutnätstabellen.

8

Tabellen visar peer-to-peer-aktiviteterna per användare på detaljnivå. Den visar alla användare som har Skype för företag tilldelat till sig och deras peer-to-peer-aktiviteter. Du kan lägga till ytterligare kolumner i tabellen.

 • Användarnamn är användarens namn.

 • Borttaget visar att användarens licens har tagits bort.

  Obs!: Aktivitet för en borttagen användare visas fortsatt i rapporter om personen hade licens någon gång under den valda tidsperioden. Kolumnen Borttaget hjälper dig att märka om en användare inte längre är aktiv men har bidragit till rapportens data.

 • Borttaget datum är det datum som användarens licens togs bort.

 • Senaste aktivitetsdatum (UTC) är senaste aktivitetsdatum (UTC) för användaren.

 • Snabbmeddelanden visar totalt antal peer-to-peer-sessioner som användaren deltagit i.

 • Ljud visar totalt antal peer-to-peer-sessioner som använt ljud.

 • Video visar totalt antal peer-to-peer-sessioner som använt video.

 • Programdelning visar totalt antal peer-to-peer-sessioner med programdelning.

 • Filöverföringar visar totalt antal peer-to-peer-sessioner med filöverföringar.

 • Ljudminuter visar totalt antal ljudminuter som har använts i organisationen.

 • Videominuter visar totalt antal videominuter som har använts i organisationen.

Om organisationens principer förhindrar att du visar rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Titta i avsnittet Hur döljer jag information på användarnivå? i Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365.

9

Du kan även exportera rapportdata till en CSV-fil i Excel genom att klicka eller trycka på knappen Exportera.

Knappen Exportera i Skype för företag-rapportering.

Då exporteras data för alla användare och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys. Om du har färre än 2 000 användare kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten. Om du har fler än 2 000 användare måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.

10

Knappen Hantera i Skype för företag – Online-rapportering.

Klicka eller tryck på Kolumner om du vill lägga till eller ta bort kolumner i rapporten.

Vill du se andra Skype för företag-rapporter?

 1. Obs!: Om du använder rapporterna i det gamla administrationscentret för Office 365 kan vissa data vara felaktiga eller saknas. Använd de nya rapporterna i stället!

  Logga in på Office 365 med ditt skol- eller arbetskonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Rapporter.

 3. Office 365-instrumentpanelen klickar du på rapportens namn under Skype för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×