Rapport om aktivitet relaterad till organiserad konferens i Skype för företag

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

På den nya instrumentpanelen Rapporter i Office 365 ser du aktivitetsöversikten för Office 365-produkterna i organisationen. Där kan du granska enskilda produktnivårapporter och få mer detaljerad information om aktiviteterna i varje produkt. Du kan till exempel använda rapporten Aktivitet relaterad till organiserad konferens i Skype för företag om du vill se hur många konferenser med snabbmeddelanden, ljud/video, programdelning, webb, upp-/utringning – tredje part och upp-/utringning – Microsoft användarna organiserar. Läs mer i Rapportöversikt.

Den här rapporten innehåller tillsammans med de andra Skype för företag-rapporterna information om organiserad konferensaktivitet inom organisationen. Den informationen är till stor hjälp när du undersöker, planerar och fattar andra affärsbeslut för organisationen.

Obs!: När du loggar in som administratör i administrationscentret för Office 365 kan du se alla Skype för företag-rapporterna.

Öppna rapporten om organiserad konferens i Skype för företag

 1. Gå till Office 365 Administrationscenter > rapporter > användningen.

 2. Klicka på Skype för företag konferens organisera aktiviteter på den väljer du en rapport till vänster på sidan användning. Eller, klicka på widgeten Skype för företag aktiviteten och sedan på Skype för företag konferens organizer aktivitet i listan med Skype för företag aktivitet.

  Meny för Skype-rapporter med hjälp av konferensen organizer affärsverksamhet markerat

  Viktigt!: Beroende på vilken Office 365-prenumeration du har kan du kanske inte se alla produkter och aktivitetsrapporter som visas här.

Tolka rapporten om organiserad konferens i Skype för företag

Du kan få en vy i Skype för företag-konferenser som var ordnad genom att titta på de aktiviteter, användare och minuter diagrammen.

Skype för företag organiserad rapport

1

I rapporten Aktivitet relaterad till organiserad konferens i Skype för företag kan du se trender under de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna.

2

Varje rapporten innehåller ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna återspeglar vanligtvis en 24 till 48 timmar svarstid från tidpunkten för aktiviteten.

3

Använd interaktiva diagram- och realtidsdata i diagrammet Aktivitet för att förstå användningstrender och för att se det totala antalet konferenser som har organiserats och vilka typer av konferenser som hålls i organisationen. Där visas totalt antal och typer av konferenser med Snabbmeddelanden, Ljud/video, Programdelning, Webb, Upp-/utringning – tredje part och Upp-/utringning – Microsoft som har organiserats i organisationen.

4

Använd interaktiva diagram- och realtidsdata i diagrammet Användare för att förstå användningstrender och för att se antalet unika användare som har organiserat konferenser som hålls i organisationen. Där visas totalt antal användare samt de typer av konferenser med Snabbmeddelanden, Ljud/video, Programdelning, Webb, Upp-/utringning – tredje part och Upp-/utringning – Microsoft som har organiserats.

5

Använd interaktiva diagram- och realtidsdata i diagrammet Minuter för att förstå användningstrender och för att se antalet minuter som används av användare när de organiserar en konferens med ljud/video och uppringning och utringning – Microsoft som konferensleverantör. Där visas det totala antalet minuter med Ljud/video och Uppringningsminuter – Microsoft och Utringningsminuter – Microsoft som används under konferenser som har organiserats.

6

Varje diagram har en X-axel (vågrät) och en Y-axel (lodrät).

 • I aktivitetsdiagrammet Aktivitet är Y-axeln det totala antalet konferenser med snabbmeddelanden, ljud/video, programdelning, webb, upp-/utringning – tredje part och upp-/utringning – Microsoft som användarna har organiserat i organisationen.

 • I aktivitetsdiagrammet Användare är Y-axeln det totala antalet användare som har anordnat konferenser med snabbmeddelanden, ljud/video, programdelning, webb, upp-/utringning – tredje part och upp-/utringning – Microsoft som användarna har organiserat i organisationen.

 • I aktivitetsdiagrammet Minuter är Y-axeln det totala antalet minuter med ljud/video, uppringningsminuter – Microsoft och utringningsminuter – Microsoft för konferenser som användarna har organiserat i organisationen.

 • X-axeln i båda diagrammen är det valda datumintervallet för den här specifika rapporten.

7

Du kan filtrera serierna du ser i diagrammet genom att klicka på ett objekt i förklaringen. Exempel: I diagrammet Aktivitet klickar eller trycker du på Snabbmeddelanden, Ljud/video, Programdelning, Webb, Upp-/utringning – tredje part och Upp-/utringning – Microsoft om du bara vill se den specifika informationen. När du ändrar det här valet ändras inte informationen i rutnätstabellen.

8

Tabellen visar organiserade konferensaktiviteter per användare på detaljnivå. Du ser alla användare som har tilldelats Skype för företag och konferenser som de har organiserat. Du kan lägga till fler kolumner i tabellen.

 • Användarnamn är användarens namn.

 • Borttaget visar att användarens licens har tagits bort.

  Obs!: Aktivitet för en borttagen användare visas fortsatt i rapporter om personen hade licens någon gång under den valda tidsperioden. Kolumnen Borttaget hjälper dig att märka om en användare inte längre är aktiv men har bidragit till rapportens data.

 • Borttaget datum är det datum som användarens licens togs bort.

 • Senaste aktivitetsdatum (UTC) är senaste aktivitetsdatum (UTC) för användaren.

 • Snabbmeddelanden visar totalt antal konferenser med snabbmeddelanden som har organiserats.

 • Ljud/video visar totalt antal konferenser med ljud/video som har organiserats.

 • Programdelning visar totalt antal konferenser med programdelning som har organiserats.

 • Webb visar totalt antal konferenser med webb som har organiserats.

 • I/uppringning - 3 part visas det totala antalet uppringning i/ljudkonferenser som var ordnad som använder en 3 ljudkonferens-leverantören.

 • Uppringning i/Microsoft visas det totala antalet uppringning i/ljud konferenser som var ordnad.

 • Ljud-/videominuter visar totalt antal minuter som har använts i organiserade konferenser med ljud/video.

 • Uppringda Microsoft minuter visas det totala antalet används i möten som var ordnad som använder Microsoft som ljud konferensleverantör minuter.

 • Ringa ut från Microsoft minuter visas det totala antalet ringa ut från minuter används i möten som var ordnad som använder Microsoft som ljud-konferensleverantör.

Om organisationens principer förhindrar att du visar rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Titta i avsnittet Hur döljer jag information på användarnivå? i Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365.

9

Du kan även exportera rapportdata till en CSV-fil i Excel genom att klicka eller trycka på knappen Exportera.

Knappen Exportera i Skype för företag-rapportering.

Då exporteras data för alla användare och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys. Om du har färre än 2 000 användare kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten. Om du har fler än 2 000 användare måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.

10

Klicka eller tryck på ikonen kolumner i någon av kolumnerna du vill lägga till eller ta bort kolumner från rapporten.

Knappen Hantera i Skype för företag – Online-rapportering.

Vill du se andra Skype för företag-rapporter?

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×