Rapport om aktivitet relaterad till deltagare i konferens i Skype för företag

Som Office 365-administratör ser du på den nya instrumentpanelen Rapporter data om användning av Office 365-produkterna i organisationen. Du kan använda rapporten Aktivitet relaterad till deltagare i konferens i Skype för företag om du vill se hur många konferenser med snabbmeddelanden, ljud/video, programdelning, webb och upp-/utringning användarna i organisationen deltar i.

Den här rapporten innehåller tillsammans med de andra Skype för företag-rapporterna information om konferensaktivitet på företaget. Den informationen är till stor hjälp när du undersöker, planerar och fattar andra affärsbeslut för organisationen.

Obs!: När du loggar in som administratör i administrationscentret för Office 365 kan du se alla Skype för företag-rapporterna.

Öppna rapporten om deltagare i konferens i Skype för företag

 1. Gå till administrationscentret för Office 365 > Rapporter

 2. Välj Rapporter i vänstermenyn eller klicka på widgeten Rapporter.

 3. Klicka på widgeten Aktivitet i Skype för företag på instrumentpanelen och välj sedan Aktivitet relaterad till deltagare i konferens i Skype för företag i listan eller välj den i listan Välj en rapport på sidan Användning.

  Viktigt!: Beroende på vilken Office 365-prenumeration du har kan du kanske inte se alla produkter och aktivitetsrapporter som visas här.

Tolka rapporten om aktivitet relaterad till deltagare i konferens i Skype för företag

1

I rapporten Aktivitet relaterad till deltagare i konferens i Skype för företag kan du se trender under de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna.

2

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

3

Använd interaktiva diagramdata i diagrammet Aktivitet för att förstå användningstrender och för att se det totala antalet konferenser som användarna har deltagit i och vilka typer av konferenser som hålls i organisationen. Där visas totalt antal och typer av konferenser med Snabbmeddelanden, Ljud/video, Programdelning, Webb och Upp-/utringning – tredje part som användarna i organisationen har deltagit i.

4

Använd interaktiva diagramdata i diagrammet Användare för att förstå användningstrender och för att se antalet unika användare som har deltagit i konferenser som hålls i organisationen. Där visas totalt antal användare samt de typer av konferenser med Snabbmeddelanden, Ljud/video, Programdelning, Webb och Upp-/utringning – tredje part som har organiserats.

5

Använd interaktiva diagramdata i diagrammet Minuter för att förstå användningstrender och för att se antalet minuter som används av användare när de organiserar en konferens med ljud/video och uppringning och utringning – Microsoft som konferensleverantör. Där visas det totala antalet minuter med Ljud/video som används under konferenser som användarna har deltagit i.

6

Du kan filtrera serierna du ser i diagrammet genom att klicka på ett objekt i förklaringen. Exempel: I diagrammet Aktivitet klickar eller trycker du på Snabbmeddelanden, Ljud/video, Programdelning, Webb och Upp-/utringning – tredje part om du bara vill se den specifika informationen. När du ändrar det här valet ändras inte informationen i rutnätstabellen.

7

Varje diagram har en X-axel (vågrät) och en Y-axel (lodrät).

 • I aktivitetsdiagrammet Aktivitet är Y-axeln det totala antalet konferenser med snabbmeddelanden, ljud/video, programdelning, webb och upp-/utringning – tredje part som användarna i organisationen har deltagit i.

 • I aktivitetsdiagrammet Användare är Y-axeln det totala antalet användare som har anordnat konferenser med snabbmeddelanden, ljud/video, programdelning, webb och upp-/utringning – tredje part som användarna i organisationen har deltagit i.

 • I aktivitetsdiagrammet Minuter är Y-axeln det totala antalet minuter som ljud/video har använts för konferenser som användarna i organisationen har deltagit i.

 • X-axeln i båda diagrammen är det valda datumintervallet för den här specifika rapporten.

8

I tabellen visas på detaljnivå de konferensaktiviteter som användarna har deltagit i per användare. Du ser alla användare som har tilldelats Skype för företag och konferenser som de har deltagit i. Du kan lägga till fler kolumner i tabellen.

 • Användarnamn är användarens namn.

 • Borttaget visar att användarens licens har tagits bort.

  Obs!: Aktivitet för en borttagen användare visas fortsatt i rapporter om personen hade licens någon gång under den valda tidsperioden. Kolumnen Borttaget hjälper dig att märka om en användare inte längre är aktiv men har bidragit till rapportens data.

 • Borttaget datum är det datum som användarens licens togs bort.

 • Senaste aktivitetsdatum (UTC) är senaste aktivitetsdatum (UTC) för användaren.

 • Snabbmeddelanden visar totalt antal konferenser med snabbmeddelanden som användarna har deltagit i.

 • Ljud/video visar totalt antal konferenser med ljud/video som användarna har deltagit i.

 • Programdelning visar totalt antal konferenser med programdelning som användarna har deltagit i.

 • Webb visar totalt antal konferenser med webb som användarna har deltagit i.

 • Upp-/utringning – tredje part visar totalt antal upp-/utringningskonferenser som har organiserats med en tredje parts ljudkonferensleverantör.

 • Ljud-/videominuter visar totalt antal minuter som har använts när användare har deltagit i konferenser med ljud/video.

Om organisationens principer förhindrar att du visar rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Titta i avsnittet Hur döljer jag information på användarnivå? i Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365.

9

Du kan även exportera rapportdata till en CSV-fil i Excel genom att klicka eller trycka på knappen Exportera.

Knappen Exportera i Skype för företag-rapportering.

Då exporteras data för alla användare och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys. Om du har färre än 2 000 användare kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten. Om du har fler än 2 000 användare måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.

10

Klicka eller tryck på Kolumner om du vill lägga till eller ta bort kolumner i rapporten.

Knappen Hantera i Skype för företag – Online-rapportering.

Vill du se andra Skype för företag-rapporter?

 1. Obs!: Om du använder rapporterna i det klassiska administrationscentret för Office 365 kan vissa data vara felaktiga eller saknas. Använd de nya rapporterna i stället!

  Logga in på Office 365 med ditt skol- eller arbetskonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Rapporter.

 3. Office 365-instrumentpanelen klickar du på rapportens namn under Skype för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×