Rapport om aktivitet i Skype för företag

På den nya instrumentpanelen Rapporter i Office 365 ser du aktivitetsöversikten för Office 365-produkterna i organisationen. Där kan du granska enskilda produktnivårapporter och få mer detaljerad information om aktiviteterna i varje produkt. Du kan till exempel använda rapporten Aktivitet i Skype för företag om du vill se hur mycket användarna utnyttjar peer-to-peer-konferenssessioner, organiserade sessioner och sessioner med deltagande. Läs mer i Rapportöversikt.

Den här rapporten innehåller tillsammans med de andra Skype för företag-rapporterna information om aktivitet på företaget. Den informationen är till stor hjälp när du undersöker, planerar och fattar andra affärsbeslut för organisationen.

Obs!: När du loggar in som administratör i administrationscentret för Office 365 kan du se alla Skype för företag-rapporterna.

Öppna rapporten om aktivitet i Skype för företag

 1. Gå till administrationscentret för Office 365 > Rapporter

 2. Välj Rapporter i vänstermenyn eller klicka på widgeten Rapporter.

 3. Klicka på widgeten Aktivitet i Skype för företag på instrumentpanelen och välj sedan Aktivitet i Skype för företag eller välj den i listan Välj en rapport på sidan Användning för rapporter.

  Instrumentpanelswidget i Skype för företag.

  Viktigt!: Beroende på vilken Office 365-prenumeration du har kan du nu kanske se alla produkter och rapporter som visas här.

Tolka rapporten om aktivitet i Skype för företag

Du kan se användarnas aktivitet i Skype för företag med hjälp av diagrammen Aktivitet och Användare.

Rapport om aktivitet i Skype för företag – Online

1

I rapporten Aktivitet i Skype för företag kan du se trender under de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna.

2

Varje rapport har ett datum för när rapporten skapades. Rapporterna visar normalt 24 till 48 timmars fördröjning från aktivitetstiden.

3

Använd interaktiva diagramdata i diagrammet Aktivitet för att förstå användningstrender och för att se antalet konferensaktiviteter som hålls i organisationen. Där visas totalt antal och typer av Peer-to-peer-sessioner, Organiserat och Deltagande i konferenssessioner i organisationen.

4

Använd interaktiva diagramdata i diagrammet Användare för att förstå användningstrender och för att se antalet unika användare som deltar i konferensaktiviteter som hålls i organisationen. Där visas totalt antal användare samt typer av Peer-to-peer-sessioner, Organiserat och Deltagande i konferenssessioner.

5

Du kan filtrera serierna du ser i diagrammet genom att klicka på ett objekt i förklaringen. Exempel: I diagrammet Aktivitet klickar eller trycker du på Peer-to-peer-sessioner, Organiserat eller Deltagande om du bara vill se den specifika informationen. När du ändrar det här valet ändras inte informationen i rutnätstabellen.

6

Varje diagram har en X-axel (vågrät) och en Y-axel (lodrät).

 • I diagrammet Aktivitet är Y-axeln det totala antalet peer-to-peer-konferenssessioner, organiserade sessioner och sessioner med deltagande som hålls.

 • I aktivitetsdiagrammet Användare är Y-axeln antalet unika användare som deltar i varje typ av peer-to-peer-konferens, organiserad konferens och konferens med deltagande.

 • X-axeln i båda diagrammen är det valda datumintervallet för den här specifika rapporten.

7

Tabellen visar alla konferensaktiviteter per användare på detaljnivå. Den visar alla användare som har Skype för företag tilldelat till sig och deras konferensaktiviteter. Du kan lägga till ytterligare kolumner i tabellen.

 • Användarnamn är användarens namn.

 • Borttaget visar att användarens licens har tagits bort.

  Obs!: Aktivitet för en borttagen användare visas fortsatt i rapporter om personen hade licens någon gång under den valda tidsperioden. Kolumnen Borttaget hjälper dig att märka om en användare inte längre är aktiv men har bidragit till rapportens data.

 • Borttaget datum är det datum som användarens licens togs bort.

 • Senaste aktivitetsdatum (UTC) visar senaste tillfället användaren deltog i en peer-to-peer-session eller anordnade en konferens eller deltog i en konferens.

 • Peer-to-peer-sessioner visar totalt antal peer-to-peer-konferenssessioner som användaren deltagit i.

 • Organiserade konferenser visar totalt antal konferenser som har organiserats av användaren.

 • Konferenser med deltagande visar totalt antal konferenser som användaren har deltagit i.

 • Tilldelad produkt är de Office 365-produkter som har tilldelats till användaren.

Om organisationens principer förhindrar att du visar rapporter där användarinformationen är identifierbar kan du ändra sekretessinställningen för alla de här rapporterna. Titta i avsnittet Hur döljer jag information på användarnivå? i Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365.

8

Klicka eller tryck på Kolumner om du vill lägga till eller ta bort kolumner i rapporten.

Knappen Hantera i Skype för företag – Online-rapportering.

9

Du kan även exportera rapportdata till en CSV-fil i Excel genom att klicka eller trycka på knappen Exportera.

Knappen Exportera i Skype för företag-rapportering.

Då exporteras data för alla användare och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys. Om du har färre än 2 000 användare kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten. Om du har fler än 2 000 användare måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.

Vill du se andra Skype för företag-rapporter?

 1. Obs!: Om du använder rapporterna i det klassiska administrationscentret för Office 365 kan vissa data vara felaktiga eller saknas. Använd de nya rapporterna i stället!

  Logga in på Office 365 med ditt skol- eller arbetskonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Rapporter.

 3. Office 365-instrumentpanelen klickar du på rapportens namn under Skype för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×