Radklassificeringar

Rad klassificeringar för tid rapporten används för att rapportera olika typer av tid mot samma aktivitets tilldelning i Microsoft Project Web App. Din organisation kan till exempel ha olika klassificeringar för resor, utbildning och standard arbete (standard). Genom att använda klassificeringar kan tid rapports användaren lägga till samma aktivitets tilldelning en gång per klassificerings typ.

Obs!: Standard rad klassificering är obligatoriskt även om allt arbete i aktivitets tilldelningen rapporteras mot tid rapports rader med andra klassificeringar.

Som standard använder alla rad klassificeringen standard (eller standard). Resurserna kan manuellt ändra en tid rapport rad för att använda någon av de ytterligare rad klassifikationer som du har konfigurerat.

Så här skapar du en ny rad klassificering för tid rapporten:

  1. I snabb start klickar du på Server inställningari avsnittet Inställningar .

  2. Klicka på rad klassificeringari avsnittet tids-och uppgifts hantering på sidan Server inställningar .

  3. Gå till avsnittet Redigera och ange rad klassificering och klicka på ny klassificering.

  4. I rutnätet skriver du ett nytt namn och en beskrivning som identifierar tid rapports rad klassificeringen för grupp medlemmar.

  5. Klicka på Spara.

Om en klassificering har använts i tidigare tid rapporter, men du inte längre vill att resurser ska kunna använda en klassificering i tid rapporter, kan du göra klassificeringen inaktiv. Detta underhåller klassificeringen i tidigare tid rapporter, för historisk rapportering, men förhindrar att den blir tillgänglig i framtida tid rapporter.

Så här inaktiverar du en befintlig rad klassificering för tid rapporten:

  1. I snabb start klickar du på Server inställningarunder Inställningar.

  2. Klicka på rad klassificeringunder tid och aktivitetpå sidan Server inställningar .

  3. I avsnittet Redigera, ange rad klassificering väljer du inaktiv i kolumnen status för den rad klassificering du inte längre vill ska vara tillgänglig för resurser.

  4. Klicka på Spara.

En rad klassificering kan bara tas bort om den inte har sparats.  När en rad klassificering har sparats är det bara att byta namn på det eller markera raden som inaktiv.  Mer information om hur du redigerar en rad klassificering finns i tid rapport klassificeringar.


Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×