RBS (fält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Fälten RBS anger resursstrukturkoden, som också kallas användarstrukturkoden. Fältet innehåller en alfanumerisk kod som representerar en hierarki- eller organisationsstruktur av resurser i ett projekt. Det här fältet är en dispositionskod för företagsresurs som används specifikt för RBS.

Det finns två kategorier av fälten RBS.

Datatyp    Dispositionskod

RBS (resursfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    RBS-koder definieras av projektadministratören eller en annan användare med administratörsbehörighet, och företagsresurser tilldelas olika RBS-värden. Sedan kan alla användare i hela företaget visa RBS-fältet och de värden som hör ihop med det.

Rekommenderad användning    Som projektadministratör kan du med hjälp av RBS-fältet ge projektledare behörighet till de projekt som deras personal arbetar med och till information om själva resurserna

Som projektledare eller resursansvarig kan du använda RBS-fältet med Resursersättningsguiden och Portföljutformaren, där du kan begära resurser på eller under en viss RBS-nivå. På så sätt definieras en pool av resurser som finns tillgängliga för aktiviteter i projektet. Du kan lägga in fältet RBS i en resursvy, och du kan gruppera resurser enligt RBS om du vill se deras organisationshierarki.

Exempel    Du är projektadministratör och ditt företag har beslutat att använda RBS-koder som avspeglar organisationsstrukturen för alla resurser. Du checkar ut företagets globala mall och definierar en uppslagstabell med samtliga värden för RBS-dispositionskoden. En personaladministratör tilldelar sedan alla resurser RBS-värden. Efter det checkar du in företagets globala mall igen så att fältet RBS och dess värden blir tillgängliga för alla användare.

Du är projektledare och du ser att det finns ett nytt RBS-fält tillgängligt. Du lägger in fältet i resurslistan för att visa resurser grupperade enligt organisationsstrukturen och sammanfattad information som baseras på strukturen. Du använder också RBS när du ersätter generiska resurser i ditt projekt med faktiska resurser och när du arbetar med Portföljutformaren.

Obs!    Bara en person med behörighet att spara företagets globala mall (t ex projektadministratören) kan checka ut och ändra RBS-fältet eller andra delar av den globala mallen. När RBS-fältet har definierats och checkats in kan alla användare i hela företaget visa det.

RBS (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    RBS-koder definieras av projektadministratören eller en annan användare med administratörsbehörighet, och företagsresurser tilldelas olika RBS-värden. Sedan kan alla användare i hela organisationen visa RBS-fältet och de värden som hör ihop med det.

Rekommenderad användning    Som projektadministratör kan du med hjälp av RBS-fältet ge projektledare behörighet till de projekt som deras personal arbetar med och till information om själva resurserna

Som projektledare eller resursansvarig kan du använda RBS-fältet med Resursersättningsguiden och Portföljutformaren, där du kan begära resursbeläggningar på eller under en viss RBS-nivå. På så sätt definieras en pool av resurser som finns tillgängliga för aktiviteter i projektet. Du kan lägga in fältet RBS i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, och du kan gruppera tilldelningar efter RBS-kod om du vill se deras resurshierarki.

Exempel    Du är projektadministratör och ditt företag har beslutat att använda RBS-koder som avspeglar organisationsstrukturen för alla resurser. Du checkar ut företagets globala mall och definierar en uppslagstabell med samtliga värden för RBS-dispositionskoden. En personaladministratör tilldelar sedan alla resurser RBS-värden. Efter det checkar du in företagets globala mall igen så att fältet RBS och dess värden blir tillgängliga för alla användare.

Du är projektledare och du ser att det finns ett nytt RBS-fält tillgängligt. Du lägger in fältet i aktivitetslistvyn för att visa resurser grupperade enligt organisationsstrukturen och sammanfattad information som baseras på strukturen. Du använder också RBS när du ersätter generiska resurser i ditt projekt med faktiska resurser och när du arbetar med Portföljutformaren.

Obs!    Bara en person med behörighet att spara företagets globala mall (t ex projektadministratören) kan checka ut och ändra RBS-fältet eller andra delar av den globala mallen. När RBS-fältet har definierats och checkats in kan alla användare i hela organisationen visa det.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×