RBETALNING (funktionen RBETALNING)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar ränteinbetalningen för en investering och vald period, baserat på periodiska, konstanta betalningar och en konstant ränta. En mer ingående beskrivning av argumenten i RBETALNING och mer information om annuitetsfunktioner finns i NUVÄRDE.

Syntax

RBETALNING(ränta;period;periodantal;nuvärde;slutvärde;typ)

Ränta     är räntan per period.

Period     är den period som räntan ska betalas för. Den måste ligga i intervallet 1 till periodantal.

Periodantal     är det totala antalet betalningsperioder i en annuitet.

Nuvärde     är det nuvarande värdet eller det nuvarande värdet av summan av ett antal framtida betalningar.

Slutvärde     är det värde eller saldo som önskas när den sista betalningen har gjorts. Om slutvärde utelämnas antas argumentet vara 0 (det framtida värdet för ett lån är t ex 0).

Typ     är värdet 0 eller 1 och anger förfallodagar. Om typ utelämnas antas det vara 0.

Typ är

Om betalning ska göras

0

I slutet av perioden

1

I början av perioden

Kommentarer

  • Kontrollera att du är konsekvent med enheterna du använder för att ange ränta och periodantal. Om du gör månadsbetalningar på ett fyraårigt lån med 12 % årlig ränta använder du 12%/12 för ränta och 4*12 för periodantal. Om du på samma lån gör årliga betalningar använder du 12 % för ränta och 4 för periodantal.

  • Utbetalningar du gör, till exempel insättningar på sparkonto, representeras med negativa tal. Betalningar du tar emot, till exempel giroutbetalningar, representeras med positiva tal. Detta gäller för alla argument.

Exempel

I det första exemplet är räntesatsen dividerad med 12 för att ge månadsräntan. Lånets löptid (antal år) är multiplicerad med 12 för att ge antalet betalningar.

Ränta

Period

Periodantal

Nuvärde

Formel

Beskrivning (resultat)

10 %

1

3

8000

=RBETALNING([Ränta]/12; [Period]; [Periodantal]; [NUVÄRDE])

Räntan för den första månaden för ett lån med angivna argument (-22,41)

10%

1

3

8000

=RBETALNING([Ränta]; 3; Periodantal; [NUVÄRDE])

Räntan under det sista året för ett lån med angivna argument, där betalningarna görs årsvis (-292,45)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×