Räkna antalet ord i ett dokument

Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

I Microsoft Word räknas antalet ord i ett dokument medan du skriver. Det går också att räkna följande:

 • sidor

 • stycken

 • rader

 • tecken, med eller utan blanksteg

Vad vill du göra?

Räkna antalet ord

Infoga antalet ord i dokumentet

Räkna antalet sidor, tecken, stycken och rader

Räkna antalet ord

Räkna antalet ord medan du skriver

När du skriver ett dokument räknas antal sidor och ord i dokumentet automatiskt. Antalet visas i statusfältet längst ned i arbetsytan.

Statusfältet med antal ord

Om antal ord inte visas i statusfältet högerklickar du på det och klickar sedan på Räkna ord.

Räkna antalet ord i en eller flera markeringar

I stället för att räkna antalet ord i ett helt dokument kan du räkna antalet ord i en eller flera markeringar i dokumentet. Markeringar som du vill räkna ord i måste inte vara placerade bredvid varandra.

 • Markera den text som du vill räkna antalet ord i.

  Markeringens ordantal visas i statusfältet. Exempel: 100/1 440 innebär att markeringen innehåller 100 ord av totalt 1 440 ord i dokumentet.

  Tips  Om du vill markera textområden som inte finns intill varandra markerar du det första området, håller ned CTRL och markerar sedan nästa område.

Räkna antalet ord i en textruta

 • Markera texten i textrutan.

  Textrutans ordantal visas i statusfältet. Exempel: 100/1440 innebär att textrutan innehåller 100 ord av totalt 1 440 ord i textrutan.

Obs!  Om du vill räkna antalet ord i flera textrutor håller du ned CTRL medan du markerar texten i varje ruta som ska ingå i beräkningen. Det totala antalet ord i all markerad text i textrutorna ingår nu i ordantalet.

Ta med text i fotnoter, slutkommentarer och textrutor i ordantalet

 1. Klicka på Räkna ord i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  Menyfliksområdet i O14

 2. Markera kryssrutan Ta med textrutor, fotnoter och slutkommentarer i dialogrutan Räkna ord.

Överst på sidan

Infoga antalet ord i dokumentet

 1. Klicka där du vill lägga till antalet ord som finns i dokumentet.

 2. Klicka på Snabbdelar i gruppen Text på fliken Infoga.

  Gruppen Text

 3. Klicka på Fält.

 4. Klicka på NumWords i listan Fältnamn och klicka sedan på OK.

  Obs!  Du kan också lägga till antalet sidor eller tecken genom att klicka på NumPages eller NumChars i listan Fältnamn.

Överst på sidan

Räkna antalet sidor, tecken, stycken och rader

I dialogrutan Räkna ord visas antalet sidor, stycken, rader och antalet tecken, med eller utan blanksteg, i dokumentet.

 • Klicka på Räkna ord i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  Menyfliksområdet i O14

Överst på sidan

Gäller för: Word Starter, Word 2010, Word 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk