Räkna antalet ord i ett dokument

Delar av innehållet i det här avsnittet kanske inte gäller alla språk.

I Microsoft Word räknas antalet ord i ett dokument medan du skriver. I Word kan du också räkna följande:

 • sidor

 • stycken

 • rader

 • tecken, med eller utan blanksteg

Vad vill du göra?

Räkna antalet ord

Infoga antalet ord i dokumentet

Räkna antalet sidor, tecken, stycken och rader

Räkna antalet ord

Räkna antalet ord medan du skriver

När du skriver i ett dokument räknas dokumentets sidantal och ordantal automatiskt i Word. Antalen visas i statusfältet längst ned i arbetsytan .

Statusfältet med antal ord

Om antal ord inte visas i statusfältet högerklickar du på det och klickar sedan på Räkna ord.

Räkna antalet ord i en eller flera markeringar

I stället för att räkna antalet ord i ett helt dokument kan du räkna antalet ord i en eller flera markeringar i dokumentet. Markeringar som du vill räkna ord i måste inte vara placerade bredvid varandra.

 • Markera den text som du vill räkna antalet ord i.

  Markeringens ordantal visas i statusfältet. Exempel: 100/1440 innebär att markeringen innehåller 100 ord av totalt 1 440 i dokumentet.

  Tips: Om du vill markera flera textområden som inte finns intill varandra markerar du det första området, håller ned CTRL och markerar sedan övriga områden.

Räkna antalet ord i en textruta

 • Markera texten i textrutan.

  Textrutans ordantal visas i statusfältet. Exempel: 100/1440 innebär att textrutan innehåller 100 ord av totalt 1 440 ord i textrutan.

Obs!: Om du vill räkna antalet ord i flera textrutor håller du ned CTRL medan du markerar texten i varje ruta som ska ingå i beräkningen. Det totala antalet ord i all markerad text i textrutorna ingår nu i ordantalet.

Ta med text i fotnoter, slutkommentarer och textrutor i ordantalet

 1. Klicka på Räkna ord i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  Menyfliksområdet i O14

 2. Markera kryssrutan Inkludera textrutor, fotnoter och slutkommentarer i dialogrutan Räkna ord.

Överst på sidan

Infoga antalet ord i dokumentet

 1. Klicka där du vill lägga till antalet ord som finns i dokumentet.

 2. Klicka på Snabbdelar i gruppen Text på fliken Infoga.

  textgruppen

 3. Klicka på Fält.

 4. Klicka på NumWords i listan Fältnamn och klicka sedan på OK.

  Obs!: Du kan också lägga till antalet sidor eller tecken genom att klicka på NumPages eller NumChars i listan Fältnamn.

Överst på sidan

Räkna antalet sidor, tecken, stycken och rader

I dialogrutan Räkna ord visas antalet sidor, stycken, rader och antalet tecken, med eller utan blanksteg, i dokumentet.

 • Klicka på Räkna ord i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  Menyfliksområdet i O14

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×