Röst- och videosamtalens kvalitet

Röst- och videosamtalens kvalitet i Office Communicator 2007 R2 och Office Live Meeting 2007 påverkas av nätverkets kvalitet. Office Communicator 2007 R2 och Live Meeting Console 2007 har utformats för att klara av att hantera olika typer av nätverkskvalitet samtidigt som röst- och videosamtalens kvalitet bibehålls. Under svåra förhållanden kan du dock uppleva en eller flera av följande effekter:

 • Burkigt ljud     Ljudet för personen du talar med låter onaturligt och kan ha en högre tonhöjd än förväntat.

 • Ord försvinner     Vissa delar av konversationen försvinner.

 • Hackig bild     Bilden är ostadig.

 • Lång fördröjning     En lång fördröjning mellan när en person talar och den andra personen hör ljudet.

Vanliga orsaker till dålig nätverkskvalitet

Vanliga orsaker till dålig nätverkskvalitet kan vara följande:

 • Överbelastning av lokalt nätverk    Routrar eller annan nätverksutrustning överbelastas på grund av för mycket trafik. Det kan inträffa i hemnätverket, hos din Internetleverantör eller i ditt företags nätverk.

 • Störningar i trådlöst nätverk (WLAN)     Det kan förekomma störningar om ett stort antal trådlösa enheter ansluts till åtkomstpunkterna. Det kan även förekomma vid störningar från andra enheter, t.ex. mobiltelefoner, trådlösa telefoner eller mikrovågsugnar.

 • Felaktig nätverkskabel eller -anslutning     En kabel kan vara defekt eller skadad.

 • Maskinvarukonfiguration     Nätverksutrustningen kan vara felaktigt konfigurerad i hemnätverket, hos din Internetleverantör eller i företagets nätverk.

Vad kan du göra för att förbättra nätverkets kvalitet?

Om du har ett trådlöst nätverk     kan du försöka med följande när du vill förbättra anslutningen:

 • Flytta datorn närmare den trådlösa åtkomstpunkten.

 • Använda en trådlös åtkomstpunkt med mindre trafik.

 • Byta till en kabelanslutning.

 • Kontrollera om stora mängder data överförs/hämtas från andra datorer i nätverket, och om det i så fall går att senarelägga eller stoppa överföringen/hämtningen.

 • Kontrollera om routern eller modemet har den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

 • Kontrollera att nätverkskablarna mellan routern och modemet är anslutna och hela.

 • Kontakta Internetleverantören om du använder hemnätverket.

 • Kontakta systemadministratören om du är på jobbet.

Obs!: Mer information om hur du kan förbättra den trådlösa anslutningen finns i produktdokumentationen till routern/det trådlösa nätverkskortet.

Om du har ett kabelanslutet nätverk     kan du försöka med följande när du vill förbättra anslutningen:

 • Kontrollera om stora mängder data överförs/hämtas från andra datorer i nätverket, och om det i så fall går att senarelägga eller stoppa överföringen/hämtningen.

 • Kontrollera om routern eller modemet har den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

 • Kontrollera att nätverkskablarna mellan datorn och routern/modemet är anslutna och hela.

 • Kontakta Internetleverantören om du använder hemnätverket.

 • Kontakta systemadministratören om du är på jobbet.

Obs!: För IT-administratörer     Överväg att distribuera Office Communications Server 2007 R2 Monitoring Server så att du får en detaljerad vy av nätverkskvaliteten när det gäller paketförlust, jitter, bildförlust och fördröjning i VoIP-distributionen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×