Publicera som PDF eller XPS

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Många av programmen i Microsoft Office 2007-systemet innehåller en funktion för att spara eller publicera i PDF- (Portable Document Format) eller XPS-format (XML Paper Specification). Med den funktionen kan du också styra vad du vill spara eller publicera, precis som du gör vid utskrift. Du väljer de här inställningarna i dialogrutan Alternativ, som du öppnar genom att klicka på Alternativ (eller på Ändra i Microsoft Office Publisher 2007) i dialogrutan Publicera som PDF eller XPS.

Obs!: Du måste installera ett tillägg om du vill kunna spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program. Mer information finns i avsnittet Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Access

Excel

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Spara som och klicka sedan på PDF eller XPS.

 2. Klicka på PDF eller XPS-dokument i listan Filformat.

 3. Visa följande objekt genom att klicka på Alternativ.

  Under Intervall:

  • Alla     Klicka på det här alternativet om du vill publicera alla poster i databasen.

  • Markerade poster     Klicka på det här alternativet om du bara vill publicera de markerade posterna.

  • Sidor     Klicka på det här alternativet om du vill publicera posterna på sidorna i det angivna intervallet. Du kan ange eller välja start- och slutsidan i rutorna Från och Till.

   Under Inkludera icke utskrivbar information:

  • Visa taggar för dokumentstruktur      Den här kryssrutan markeras som standard så att filen som skapas blir mer tillgänglig för användare med funktionshinder. Avmarkera den här kryssrutan om du vill att filen ska bli så liten som möjligt, och föredrar att inte ta med data som gör tillgängligheten högre. Om du avmarkerar kryssrutan, inkluderas till exempel inte data i filen så att läsarna kan använda skärmläsare som gör det enklare att navigera genom filen.

   Under PDF-alternativ, om du sparar en PDF-fil:

  • Markera kryssrutan ISO 19005-1-kompatibel (PDF/A) om du vill att PDF-filen ska vara i det här formatet.

   Hur jag för att avgöra om du vill markera eller avmarkera den här kryssrutan?

   Du ska markera kryssrutan av bland annat följande anledningar:

   • Du måste skicka filen till en myndighet som kräver detta format.

   • Filen ska arkiveras under lång tid och du vill att filen ska innehålla all information som måste kunna visas i framtiden så nära originalet som möjligt.

    Du ska avmarkera kryssrutan av bland annat följande anledningar:

   • Filens utseende är viktigt och du vill att PDF-filen ska vara så lik det ursprungliga dokumentet som möjligt. Designfunktioner, till exempel effekter och genomskinlighet, aktiveras.

   • Filens storlek är viktig. Du vill att filen ska vara så liten som möjligt.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Spara som och klicka sedan på PDF eller XPS.

 2. Klicka på PDF eller XPS-dokument i listan Filformat.

 3. Visa följande objekt genom att klicka på Alternativ.

  Under Sidintervall:

  • Alla     Klicka på det här alternativet om du vill publicera alla sidor med information i arbetsboken.

  • Sidor     Klicka på det här alternativet om du vill publicera de angivna sidorna i arbetsboken. Du kan ange eller välja start- och slutsidan i rutorna Från och Till.

   Under Vad ska publiceras:

  • Markering     Klicka på det här alternativet om du vill publicera de markerade cellerna på det aktiva kalkylbladet.

  • Aktiva blad     Klicka på det här alternativet om du vill publicera det markerade kalkylbladet eller de markerade kalkylbladen.

  • Hela arbetsboken     Klicka på det här alternativet om du vill publicera all information i arbetsboken.

  • Tabell     Klicka på det här alternativet om du vill publicera den markerade tabellen.

  • Ignorera utskriftsområden     Klicka på det här alternativet om du vill skriva ut hela kalkylbladet även om utskriftsområden har definierats på kalkylbladet.

   Under Inkludera icke utskrivbar information:

  • Dokumentegenskaper     När du markerar den här kryssrutan läggs dokumentegenskaperna till i den version som publiceras som PDF eller XPS. Egenskaperna omfattar rubrik, ämne, författare och liknande information.

   Skydda din integritet

   Om du vill skydda dokumentet och inte dela ut den här informationen avmarkerar du kryssrutan. Länkar till mer information om hur du visar och ändrar dokumentegenskaper finns under Se även.

  • Visa taggar för dokumentstruktur      Den här kryssrutan markeras som standard så att filen som skapas blir mer tillgänglig för användare med funktionshinder. Avmarkera den här kryssrutan om du vill att filen ska bli så liten som möjligt, och föredrar att inte ta med data som gör tillgängligheten högre. Om du avmarkerar kryssrutan, inkluderas till exempel inte data i filen så att läsarna kan använda skärmläsare som gör det enklare att navigera genom filen.

   Under PDF-alternativ, om du sparar en PDF-fil:

  • ISO 19005-1-kompatibel (PDF/A)     Markera den här kryssrutan om du vill att PDF-filen ska vara i det här formatet.

   Hur jag för att avgöra om du vill markera eller avmarkera den här kryssrutan?

   Du ska markera kryssrutan av bland annat följande anledningar:

   • Du måste skicka filen till en myndighet som kräver detta format.

   • Filen ska arkiveras under lång tid och du vill att filen ska innehålla all information som måste kunna visas i framtiden så nära originalet som möjligt.

    Du ska avmarkera kryssrutan av bland annat följande anledningar:

   • Filens utseende är viktigt och du vill att PDF-filen ska vara så lik det ursprungliga dokumentet som möjligt. Designfunktioner, till exempel effekter och genomskinlighet, aktiveras.

   • Filens storlek är viktig. Du vill att filen ska vara så liten som möjligt.

   Under Alternativ för XPS-dokument, om du sparar en XPS-fil:

  • Bevara begränsade behörigheter i XPS     Markera den här kryssrutan om du vill se till att IRM-inställningarna (Information Rights Management) bevaras i en arbetsbok med IRM-skydd efter konverteringen till XPS. Kryssrutan är markerad som standard när du sparar som XPS. IRM-inställningarna bevaras för alla XPS-dokument som du skapar såvida du inte avmarkerar kryssrutan.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Spara som och klicka sedan på PDF eller XPS.

 2. Klicka på PDF eller XPS-dokument i listan Filformat.

 3. Klicka på Alternativ i dialogrutan Publicera som PDF eller XPS för att visa följande alternativ.

  Under Intervall:

  • Alla      Klicka på det här alternativet om du vill publicera alla bilder i presentationen.

  • Aktuell bild      Klicka på det här alternativet om du bara vill publicera den bild som visas för närvarande.

  • Markering      Klicka på det här alternativet om du vill publicera de markerade bilderna.

  • Anpassat bildspel      Om du har skapat en eller flera anpassade presentationer med ett urval av bilder, kan du klicka på det här alternativet om du bara vill publicera de bilder som ingår i den angivna anpassade presentationen.

  • Bild(er)      Klicka på det här alternativet om du vill publicera det angivna intervallet av bilder. Du kan ange eller välja start- och slutsidan i rutorna Från och Till.

   Under Publiceringsalternativ:

  • Vad ska publiceras      Välj vad du vill publicera: Bilder, Åhörarkopior, Anteckningssidor eller Disposition.

  • Bilder per sida      Välj hur många bilder som ska skrivas ut per sida.

  • Bilder med ram      Markera den här kryssrutan om du vill att alla publicerade bilder ska omges av en ram.

  • Inkludera dolda bilder      Markera den här kryssrutan om du vill att dolda bilder ska publiceras.

  • Inkludera kommentarer och pennanteckningar     Markera den här kryssrutan om du vill publicera dokumentet med kommentarer och pennanteckningar synliga.

  • Ordning     Om bilder publiceras som åhörarkopior klickar du på Vågrät eller Lodrät för att avgöra i vilken ordning bilderna ska visas på sidan.

   Under Inkludera icke utskrivbar information:

  • Dokumentegenskaper      Markera den här kryssrutan om du vill lägga till dokumentegenskaperna i den version som publiceras som PDF eller XPS. Egenskaperna omfattar rubrik, ämne, författare och liknande information.

   Skydda din integritet

   Om du vill skydda dokumentet och inte dela ut den här informationen avmarkerar du kryssrutan. Länkar till mer information om hur du visar och ändrar dokumentegenskaper finns under Se även.

  • Visa taggar för dokumentstruktur      Den här kryssrutan markeras som standard så att filen som skapas blir mer tillgänglig för användare med funktionshinder. Avmarkera den här kryssrutan om du vill att filen ska bli så liten som möjligt, och föredrar att inte ta med data som gör tillgängligheten högre. Om du avmarkerar kryssrutan, inkluderas till exempel inte data i filen så att läsarna kan använda skärmläsare som gör det enklare att navigera genom filen.

   Under PDF-alternativ, om du sparar en PDF-fil:

  • Markera kryssrutan ISO 19005-1-kompatibel (PDF/A) om du vill att PDF-filen ska vara i det här formatet.

   Hur jag för att avgöra om du vill markera eller avmarkera den här kryssrutan?

   Du ska markera kryssrutan av bland annat följande anledningar:

   • Du måste skicka filen till en myndighet som kräver detta format.

   • Filen ska arkiveras under lång tid och du vill att filen ska innehålla all information som måste kunna visas i framtiden så nära originalet som möjligt.

    Du ska avmarkera kryssrutan av bland annat följande anledningar:

   • Filens utseende är viktigt och du vill att PDF-filen ska vara så lik det ursprungliga dokumentet som möjligt. Designfunktioner, till exempel effekter och genomskinlighet, aktiveras.

   • Filens storlek är viktig. Du vill att filen ska vara så liten som möjligt.

  • Använd bitmappstext när teckensnitt inte kan bäddas in      Den här kryssrutan är relevant när du inte har behörighet att bädda in ett eller flera teckensnitt i dokumentet. I så fall:

   • Om du markerar kryssrutan     Programmet byter ut teckensnitten mot bitmappsrepresentationer. Då skapas en fil som blir mer lik den som du har designat. När vissa personer visar eller skriver ut filen kanske texten blir grovkorning vid en högre upplösning.

   • Om du avmarkerar kryssrutan     Programmet skapar en fil så ett teckensnitt används om personen som läser filen har det teckensnittet. Om personen som läser filen inte har teckensnittet, ersätts det med ett annat.

    Om du sparar en XPS-fil, under Alternativ för XPS-dokument:

  • Bevara begränsade behörigheter i XPS      Markera den här kryssrutan om du vill se till att IRM-inställningarna (Information Rights Management) bevaras i en presentation med IRM-skydd efter konverteringen till XPS. Kryssrutan är markerad som standard när du sparar som XPS. IRM-inställningarna bevaras för alla XPS-dokument som du skapar såvida du inte avmarkerar kryssrutan.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på Publicera som PDF eller XPS på Arkiv-menyn.

 2. Klicka på PDF eller XPS-dokument i listan Filformat.

 3. Öppna dialogrutan Publiceringsalternativ genom att klicka på Ändra.

 4. Ange hur den här publikationen ska skrivas ut eller distribueras      Markera Minsta storlek, Standard eller Högkvalitetstryckning. Beroende på hur publikationen ska tryckas eller distribueras används olika komprimeringsberäkningar för att optimera publikationen.

 5. Avancerat      Klicka för att visa följande alternativ.

  Under Bilder:

  • Färg- och gråskalebilder      Markera värden i listorna Nedsampla till och när över. Vid nedsampling minskas antalet punkter per tum i en bild för att minska filstorleken.

  • Streckbildsrastrering (1 bit)      Markera värden i listorna Nedsampla till och när över. Vid nedsampling minskas antalet punkter per tum i en bild för att minska filstorleken.

   Under Kontrollera layout:

  • Varna vid transparens och färganvändning    När du markerar den här kryssrutan visas en varning innan dokumenten publiceras om genomskinlighet eller RGB-färger används i bilderna. Det kan skapa problem vid vissa tryckprocesser.

   Under Inkludera icke utskrivbar information:

  • Dokumentegenskaper      Markera den här kryssrutan om du vill lägga till dokumentegenskaperna i den version som publiceras som PDF eller XPS. Egenskaperna omfattar rubrik, ämne, författare och liknande information.

   Skydda din integritet

   Om du vill skydda dokumentet och inte dela ut den här informationen avmarkerar du kryssrutan. Länkar till mer information om hur du visar och ändrar dokumentegenskaper finns under Se även.

  • Visa taggar för dokumentstruktur      Den här kryssrutan markeras som standard så att filen som skapas blir mer tillgänglig för användare med funktionshinder. Avmarkera den här kryssrutan om du vill att filen ska bli så liten som möjligt, och föredrar att inte ta med data som gör tillgängligheten högre. Om du avmarkerar kryssrutan, inkluderas till exempel inte data i filen så att läsarna kan använda skärmläsare som gör det enklare att navigera genom filen.

   Under PDF-alternativ, om du sparar en PDF-fil:

  • ISO 19005-1-kompatibel (PDF/A)      Markera den här kryssrutan om du vill att PDF-filen ska vara i det här formatet.

   Hur jag för att avgöra om du vill markera eller avmarkera den här kryssrutan?

   Du ska markera kryssrutan av bland annat följande anledningar:

   • Du måste skicka filen till en myndighet som kräver detta format.

   • Filen ska arkiveras under lång tid och du vill att filen ska innehålla all information som måste kunna visas i framtiden så nära originalet som möjligt.

    Du ska avmarkera kryssrutan av bland annat följande anledningar:

   • Filens utseende är viktigt och du vill att PDF-filen ska vara så lik det ursprungliga dokumentet som möjligt. Designfunktioner, till exempel effekter och genomskinlighet, aktiveras.

   • Filens storlek är viktig. Du vill att filen ska vara så liten som möjligt.

  • Använd bitmappstext när teckensnitt inte kan bäddas in      Den här kryssrutan är relevant när du inte har behörighet att bädda in ett eller flera teckensnitt i dokumentet. I så fall:

   • Om du markerar kryssrutan     Programmet byter ut teckensnitten mot bitmappsrepresentationer. Då skapas en fil som blir mer lik den som du har designat. När vissa personer visar eller skriver ut filen kanske texten blir grovkorning vid en högre upplösning.

   • Om du avmarkerar kryssrutan     Programmet skapar en fil så ett teckensnitt används om personen som läser filen har det teckensnittet. Om personen som läser filen inte har teckensnittet, ersätts det med ett annat.

    Utskriftsalternativ     Klicka på det här alternativet om du vill visa dialogrutan Utskriftsalternativ. De flesta inställningarna i den här dialogrutan är annars tillgängliga på fliken Inställningar för publikationer och papper i dialogrutan Skriv ut.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på Publicera som PDF eller XPS på Arkiv-menyn.

 2. Klicka på PDF eller XPS-dokument i listan Filformat.

 3. Visa följande objekt genom att klicka på Alternativ.

  Under Sidintervall:

  • Alla      Klicka på det här alternativet om du vill publicera alla sidor i ritningen.

  • Aktuell vy      Klicka på det här alternativet om du vill visa den del av ritningen som syns i programfönstret.

  • Aktuell sida      Klicka på det här alternativet om du vill publicera den ritningssida som visas för närvarande:

   • Om sidan är en förgrundssida publiceras den aktuella förgrundssidan med alla bakgrundssidor.

   • Om sidan är en bakgrundssida publiceras bakgrunden och eventuella bakgrundssidor som hör till den.

   • I läget Förhandsgranska publiceras det aktuella delarket.

  • Markering      Klicka på det här alternativet om du vill publicera den del av ritningen som är markerad. Om ingen del av ritningen är markerad är alternativet inte tillgängligt.

  • Sidor      Klicka på det här alternativet om du vill publicera det intervall av sidor som du väljer i rutorna Från och Till. Om ritningen bara består av en sida är alternativet inte tillgängligt.

  • Färger som svart      Markera den här kryssrutan om du vill publicera alla färger i svart för att garantera att alla former syns på den utskrivna ritningen.

  • Inkludera bakgrund      Markera den här kryssrutan om du vill inkludera bakgrunden i den publicerade ritningen.

   Under Inkludera icke utskrivbar information:

  • Dokumentegenskaper      Markera den här kryssrutan om du vill lägga till dokumentegenskaperna i den version som publiceras som PDF eller XPS. Egenskaperna omfattar rubrik, ämne, författare och liknande information.

   Skydda din integritet

   Om du vill skydda dokumentet och inte dela ut den här informationen avmarkerar du kryssrutan. Länkar till mer information om hur du visar och ändrar dokumentegenskaper finns under Se även.

  • Visa taggar för dokumentstruktur      Den här kryssrutan markeras som standard så att filen som skapas blir mer tillgänglig för användare med funktionshinder. Avmarkera den här kryssrutan om du vill att filen ska bli så liten som möjligt, och föredrar att inte ta med data som gör tillgängligheten högre. Om du avmarkerar kryssrutan, inkluderas till exempel inte data i filen så att läsarna kan använda skärmläsare som gör det enklare att navigera genom filen.

   Under PDF-alternativ, om du sparar en PDF-fil:

  • ISO 19005-1-kompatibel (PDF/A)      Markera den här kryssrutan om du vill att PDF-filen ska vara i det här formatet.

   Hur jag för att avgöra om du vill markera eller avmarkera den här kryssrutan?

   Du ska markera kryssrutan av bland annat följande anledningar:

   • Du måste skicka filen till en myndighet som kräver detta format.

   • Filen ska arkiveras under lång tid och du vill att filen ska innehålla all information som måste kunna visas i framtiden så nära originalet som möjligt.

    Du ska avmarkera kryssrutan av bland annat följande anledningar:

   • Filens utseende är viktigt och du vill att PDF-filen ska vara så lik det ursprungliga dokumentet som möjligt. Designfunktioner, till exempel effekter och genomskinlighet, aktiveras.

   • Filens storlek är viktig. Du vill att filen ska vara så liten som möjligt.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Spara som och klicka sedan på PDF eller XPS.

 2. Klicka på PDF eller XPS-dokument i listan Filformat.

 3. Klicka på Alternativ i dialogrutan Publicera som PDF eller XPS för att visa följande alternativ.

  Under Sidintervall:

  • Alla      Klicka på det här alternativet om du vill publicera alla sidor i dokumentet.

  • Aktuell sida      Klicka på det här alternativet om du bara vill publicera den sida som insättningspunkten är på för närvarande.

  • Markering      Klicka på det här alternativet om du vill publicera den markerade texten. Om inget är markerat i dokumentet är alternativet inte tillgängligt.

  • Sidor      Klicka på det här alternativet om du vill publicera det intervall av sidor som du väljer i rutorna Från och Till. Om dokumentet bara består av en sida är alternativet inte tillgängligt.

   Under Vad ska publiceras:

  • Dokument som visar markeringar      Klicka här om du vill publicera dokumentet med synliga omarbetningsmarkeringar och kommentarer.

  • Dokument      Klicka här om du vill publicera dokumentet rent, d.v.s. utan omarbetningsmarkeringar och kommentarer.

   Under Inkludera icke utskrivbar information:

  • Skapa bokmärken med     Markera den här kryssrutan om du vill skapa bokmärken i dokumentet med utgångspunkt i det du väljer. Om dokumentet innehåller rubriker är Rubriker tillgängligt. Om dokumentet innehåller bokmärken är Ordbokmärken tillgängligt.

  • Dokumentegenskaper      Markera den här kryssrutan om du vill lägga till dokumentegenskaperna i den version som publiceras som PDF eller XPS. Egenskaperna omfattar rubrik, ämne, författare och liknande information.

   Skydda din integritet

   Om du vill skydda dokumentet och inte dela ut den här informationen avmarkerar du kryssrutan. Länkar till mer information om hur du visar och ändrar dokumentegenskaper finns under Se även.

  • Visa taggar för dokumentstruktur      Den här kryssrutan markeras som standard så att filen som skapas blir mer tillgänglig för användare med funktionshinder. Avmarkera den här kryssrutan om du vill att filen ska bli så liten som möjligt, och föredrar att inte ta med data som gör tillgängligheten högre. Om du avmarkerar kryssrutan, inkluderas till exempel inte data i filen så att läsarna kan använda skärmläsare som gör det enklare att navigera genom filen.

   Under PDF-alternativ, om du sparar en PDF-fil:

  • ISO 19005-1-kompatibel (PDF/A)      Markera den här kryssrutan om du vill att PDF-filen ska vara i det här formatet.

   Hur jag för att avgöra om du vill markera eller avmarkera den här kryssrutan?

   Du ska markera kryssrutan av bland annat följande anledningar:

   • Du måste skicka filen till en myndighet som kräver detta format.

   • Filen ska arkiveras under lång tid och du vill att filen ska innehålla all information som måste kunna visas i framtiden så nära originalet som möjligt.

    Du ska avmarkera kryssrutan av bland annat följande anledningar:

   • Filens utseende är viktigt och du vill att PDF-filen ska vara så lik det ursprungliga dokumentet som möjligt. Designfunktioner, till exempel effekter och genomskinlighet, aktiveras.

   • Filens storlek är viktig. Du vill att filen ska vara så liten som möjligt.

  • Använd bitmappstext när teckensnitt inte kan bäddas in      Den här kryssrutan är relevant när du inte har behörighet att bädda in ett eller flera teckensnitt i dokumentet. I så fall:

   • Om du markerar kryssrutan     Programmet byter ut teckensnitten mot bitmappsrepresentationer. Då skapas en fil som blir mer lik den som du har designat. När vissa personer visar eller skriver ut filen kanske texten blir grovkorning vid en högre upplösning.

   • Om du avmarkerar kryssrutan     Programmet skapar en fil så ett teckensnitt används om personen som läser filen har det teckensnittet. Om personen som läser filen inte har teckensnittet, ersätts det med ett annat.

    Om du sparar en XPS-fil, under Alternativ för XPS-dokument:

  • Bevara begränsade behörigheter i XPS      Markera den här kryssrutan om du vill se till att IRM-inställningarna (Information Rights Management) bevaras i ett dokument med IRM-skydd efter konverteringen till XPS. Kryssrutan är markerad som standard när du sparar som XPS. IRM-inställningarna bevaras för alla XPS-dokument som du skapar såvida du inte avmarkerar kryssrutan.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×