Publicera en uppdaterad version av en formulärmall

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du publicerar en formulärmall som du har ändrat kan InfoPath uppdatera både formulärmallen (XSN-fil) och befintliga formulär (XML-filer) som baseras på mallen. Som standard ersätter InfoPath automatiskt den äldre versionen av formulärmallen med den senaste versionen. Du kan välja metoden update som du föredrar för befintliga användarformulärmallar.

I den här artikeln

Förhindra dataförlust i befintliga användarformulär

Publicera en uppdaterad formulärmall

Låta användarna välja om du vill uppdatera deras formulärmallar

Förhindra dataförlust i befintliga användarformulär

Om du behöver uppdatera en befintlig formulärmall du ändra den, publicera den på nytt och distribuera till användare. Vissa typer av ändringar kan emellertid hindra dig från att komma åt data i de ifyllda formulär som baserats på den ursprungliga formulärmallen.

Om du gör en ändring i en formulärmall som kan resultera i dataförlust eller fel i formulär som redan har fyllts i visas ett meddelande. Meddelandet visas ofta när du lägger till nya, obligatoriska fält i en formulärmall eller när du byter namn på eller ta bort fält eller grupper från formulärmallen.

Felmeddelande som varnar formulärkonstruktörer om eventuell dataförlust

När du får det här meddelandet om du klickar på Ja och fortsätta med dina ändringar kan vara det inte möjligt att komma åt data i befintliga formulär när du har publicerat den uppdaterade formulärmallen. I vissa fall kan det vara acceptabel. Du måste bestämma vad som fungerar för din situation.

För att säkerställa att du kan komma åt de data som du redan har samlat in från användare, Följ dessa riktlinjer när du gör ändringar i din ursprungliga formulärmall:

 • Byt inte namn på befintliga fälten och grupperna i datakällan.

 • Flytta inte befintliga fälten och grupperna runt i datakällan.

 • Befintliga fälten och grupperna ta inte bort från datakällan. Du kan ta bort kontroller från formulärmallen utan att orsaka problem, så länge du lämnar kontrollens motsvarande fält eller en grupp i datakällan.

Överst på sidan

Publicera en uppdaterad formulärmall

Anta att du planerar att göra ändringar i en formulärmall som redan används i hela företaget. Om dessa ändringar innefattar ändra formulärmallens underliggande datakällan, behöver du ett sätt att effektivt uppdatera den tidigare publicerade versionen av formulärmallen för att säkerställa att alla användare använder den uppdaterade versionen. Du kan också ange vad du vill ska ske befintliga formulär som baseras på den ursprungliga formulärmallen.

 1. Öppna den formulärmall som du vill uppdatera.

 2. Gör nödvändiga ändringar i formulärmallen.

 3. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 4. Klicka på versionshantering i listan kategori.

  Nu måste du ange vad du vill ska ske befintliga formulär (XML-filer) som har fyllt i med hjälp av den ursprungliga formulärmallen.

 5. Gör något av följande i listan på version uppgradera under version av formulärmallen:

  • Klicka på Uppgradera befintliga formulär automatiskt för att automatiskt konvertera äldre versioner av formuläret till den uppdaterade versionen. När det här alternativet markeras be inte InfoPath användarna att uppdatera befintliga formulär. I stället sker uppdateringen automatiskt nästa gång de öppnar ett befintligt eller nytt formulär.

  • Klicka på Använd anpassad händelse om du vill skriva anpassad kod som hanterar uppdateringsprocessen för användare, och klicka sedan på knappen Redigera. Du kan använda händelsen OnVersionUpgrade som inträffar när versionsnummer för ett InfoPath-formulär som öppnas är äldre än versionsnummer för formulärmallen är baserad. Mer information om händelsen OnVersionUpgrade finns i dokumentationen för InfoPath-utvecklare.

  • Om du vill förhindra att formulären uppdateras klickar du på gör ingenting (befintliga formulär inte kanske fungerar korrekt). När det här alternativet är markerat kan användarna ska kunna fylla i formulär som baseras på den uppdaterade formulärmallen, men kanske inte kan öppna befintliga formulär. Om de ska kunna öppna befintliga formulär, kan de inte redigera de nyligen tillagda fält.

 6. Klicka på PubliceraArkiv-menyn och följ sedan anvisningarna i Publiceringsguiden.

  När användare öppnar ett formulär som baseras på formulärmallen visas får de automatiskt den nya versionen av formulärmallen. Om de försöker öppna formulär som har skapats med en tidigare version av formulärmallen ändringarna som du angav i steg 5 gälla.

Överst på sidan

Låta användarna välja om du vill uppdatera deras formulärmallar

När du publicerar en uppdaterad version av en formulärmall ersätter InfoPath kopian av den formulärmall som är lagrad på användarnas datorer med den senaste versionen. Det här sker automatiskt när en användare öppnar ett formulär som baseras på den uppdaterade formulärmallen. I de flesta fall är detta det du vill. Men är det också möjligt att visa en dialogruta som uppmanar användaren att uppdatera formulärmallen när en ny version blir tillgänglig.

 1. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på versionshantering i listan kategori.

 3. Markera kryssrutan Tillåt att användarna ska kunna välja att uppgradera till en ny version av formulärmallen under version av formulärmallen, och klicka sedan på OK.

  Obs!: Som standard är data för värdet registret EnableAutoUpdatePrompt0 (av). Användare uppmanas att uppgradera sina formulär om systemadministratören har ändrat data för värdet EnableAutoUpdatePrompt från 0 (av) till 1 (på).

 4. Klicka på PubliceraArkiv-menyn och följ sedan anvisningarna i Publiceringsguiden.

Nästa gång en användare öppnar ett formulär som baseras på din formulärmall i InfoPath visas en dialogruta som uppmanar användaren att ersätta hans eller hennes kopia av den befintliga formulärmallen med den nya versionen. Användaren kan sedan fattar i detta syfte. Om dialogrutan inte visas sedan är data för värdet EnableAutoUpdatePrompt antagligen 0 (inaktivera) i stället för 1 (på).

Obs!: Innan de öppnar ett formulär, skaffa användare proaktivt den senaste versionen av en viss formulärmall (XSN-fil) genom att klicka på länken Hämta uppdatering för det här formuläret eller Få uppdateringar av formulär i den här kategorin i dialogrutan Fyll i ett formulär. Även om användarna redan har den senaste versionen av formulärmallen på sina datorer, förblir länkarna aktiva. I det här scenariot när användaren klickar på länken Uppdatera lagrar InfoPath helt enkelt senaste formulärmallen på användarens dator igen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×