Publicera en formulärmall med fullständigt förtroende

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln lär du dig hur du publicerar en formulärmall med fullständigt förtroende genom att använda Publiceringsguiden i Microsoft Office InfoPath.

I den här artikeln

Översikt

Innan du börjar

Publicera en digitalt signerad formulärmall till en delad nätverksplats

Skapa en installerbar fil genom att använda Publiceringsguiden och Visual Studio

Översikt

Med ett formulär som baseras på en formulärmall med fullständigt förtroende går det att få tillgång till systemresurserna på en användares dator. I inventeringssyfte kan du till exempel skapa en formulärmall vars formulär används för bestämning av hårddiskstorleken i användarnas datorer. Om det ska gå att hämta informationen med formuläret måste formulärmallen vara utformad med fullständigt förtroende.

Om formuläret ska ha tillgång till systemresurserna på en användares dator, måste formulärmallen vara digitalt signerad med ett certifikat från en betrodd certifikatutfärdare. Mallen måste också vara publicerad på en delad nätverksplats. Därefter kan du skicka formulärmallen i ett e-postmeddelande eller instruera användarna att från den delade nätverksplatsen öppna ett formulär som baseras på formulärmallen.

Säkerhetsmeddelande : Påminn användarna om att de bara bör öppna bifogade filer i e-postmeddelanden från betrodda avsändare.

I Microsoft Office Outlook 2007 kan användarna öppna e-postmeddelandet och fylla i formuläret direkt i meddelandets brödtext. I tidigare versioner av Outlook eller i andra e-postprogram får användarna ett e-postmeddelande där både formuläret och den formulärmall som formuläret baseras på har bifogats. Användare av sådana program måste först öppna den bifogade formulärmallen och installera den på datorn. Därefter kan de öppna det bifogade formuläret i InfoPath, där det går att fylla i formuläret.

Om företaget inte har en infrastruktur att utfärda och hantera certifikat kan publicera du en formulärmall som måste installeras på användarnas datorer. Administratören eller någon med rätt behörigheter på användarens dator kan kopiera installationsfilen, och sedan installera formulärmallen.

Om du vill skapa en installeras formulärmall måste Microsoft Visual Studio .NET 2003 eller Microsoft Visual Studio 2005 installerat på datorn. Du kan sedan använda Publiceringsguiden för att skapa en installeras datafil som kan installera formulärmallen på användarnas datorer.

Publicera en formulärmall är inte samma som sparar en formulärmall. När du publicerar en formulärmall läggs Publiceringsguiden publicera plats och bearbetningsinstruktioner till formulärmallen så att användarna kan öppna formulär som baseras på formulärmallen. När du sparar en formulärmall sparar du en kopia av formulärmallen precis som du gör när du sparar en fil till din dator. Använd alltid Publiceringsguiden när du vill göra formulärmallen tillgänglig för dina användare att fylla i.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du publicerar formulärmallen behövs följande:

 • Om du skapar en installerbar fil måste Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio 2005 vara installerat på datorn.

 • Om du vill distribuera en digitalt signerad formulärmall i ett e-postmeddelande måste Office Outlook 2007 vara installerat på din dator.

 • Om du skapar en installeras fil kontrollerar du att användare som kommer att köra installeras filen har administratörsrättigheter på sina datorer.

Överst på sidan

Publicera en digitalt signerad formulärmall till en delad nätverksplats

Obs!: I instruktionerna förutsätts att du har en formulärmall som har signerats digitalt med ett certifikat från en betrodd utfärdare. Länkar till mer information om digitala signaturer finns i avsnittet Se även.

 1. Klicka på PubliceraArkiv-menyn.

 2. Klicka på Till en nätverksplats och sedan på Nästa i Publiceringsguiden.

 3. Klicka på Bläddra på nästa sida i guiden.

 4. Navigera i dialogrutan Bläddra till en delad nätverksmapp där formulärmallen ska publiceras. Klicka sedan på OK.

 5. Skriv ett namn för formulärmallen i rutan Formulärmallsnamn och klicka sedan på Nästa.

 6. Om användarna kan få tillgång till filen på något mer sätt, till exempel via en länk på en webbsida, anger du den alternativa sökvägen i rutan på nästa sida i guiden. I annat fall klickar du på Nästa.

 7. Kontrollera att informationen stämmer och klicka sedan på Publicera.

 8. Markera kryssrutan Skicka formulär till e-postmottagare om du vill skicka ett e-postmeddelande med formulär och en formulärmall till användarna, och klicka sedan på Stäng.

  Ett e-postmeddelande med i formuläret i meddelandets brödtext öppnas där du kan fylla i och skicka till användarna. Om användarna har Microsoft Office Outlook 2007 kan fyller de i formuläret när de öppnar e-postmeddelandet. Användare med tidigare versioner av Outlook eller andra e-postprogram kommer att få ett e-postmeddelande med formuläret och formulärmallen bifogad. Användare kan öppna den bifogade filen mall formulär om du vill installera formulärmallen på sin dator. Användarna kan sedan öppna den bifogade filen formulär och fylla i formulär i InfoPath.

  Tips: Ange en påminnelse till användarna att öppna endast bifogade filer i e-postmeddelanden från en betrodda avsändare i rutan Introduktion i e-postmeddelandet.

Överst på sidan

Skapa en installerbar fil genom att använda Publiceringsguiden och Visual Studio

 1. Klicka på PubliceraArkiv-menyn.

 2. Klicka på som en installeras formulärmall (kräver Microsoft Visual Studio) i Publiceringsguiden och klicka sedan på Nästa.

 3. Ange företagets namn i rutan Företagsnamn, markera i listan Språk det språk som ska användas i installationsguiden och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på Bläddra på nästa sida i guiden.

 5. Navigera i dialogrutan Bläddra till en delad nätverksmapp där den installerbara filen ska publiceras. Klicka sedan på OK.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Klicka på Publicera på nästa sida i guiden.

När du har publicerat formulärmallen kan administratören (eller andra som har administratörsrättigheter) installera och registrera formulärmallen genom att köra den installerbara filen från användarnas datorer.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×