Publicera en formulärmall med fullständigt förtroende

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln lär du dig hur du publicerar en formulärmall med fullständigt förtroende genom att använda Publiceringsguiden i Microsoft Office InfoPath.

I den här artikeln

Översikt

Innan du börjar

Publicera ett digitalt signerat formulärmall på en delad nätverksplats

Använd Publiceringsguiden och Visual Studio för att skapa en fil som installeras

Översikt

Formulär som baseras på en formulärmall med fullständigt förtroende kan komma åt systemresurser på användarens dator. Anta till exempel att du designar en formulärmall vars formulär kan bestämma storleken på hårddisken på användarens dator för lager. I ordning för formulär för att få den här informationen från operativsystemet måste du skapa en formulärmall med fullständigt förtroende.

För ett formulär för att komma åt systemresurser på användarens dator, formulärmallen digitalt signerade med ett certifikat från en betrodd certifikatutfärdare och sedan publicerar på en delad plats i nätverket. Du kan skicka en formulärmall i ett e-postmeddelande eller har användarna öppnar du ett formulär som baseras på formulärmallen från platsen i nätverket.

Säkerhetsmeddelande: Påminn användarna att de ska öppna endast bifogade filer i e-postmeddelanden från betrodda källor.

När användare med Microsoft Office Outlook 2007 öppnar e-postmeddelandet visas fyller de i formuläret direkt i brödtexten i e-postmeddelandet. Användare med tidigare versioner av Outlook eller andra e-postprogram får ett e-postmeddelande med formuläret och formulärmallen som baseras på som bifogade filer. Dessa användare måste först öppna formuläret mall bifogad fil om du vill installera formulärmallen på sin dator. De kan öppna formuläret bifogad fil som ska öppnas i formuläret i InfoPath, där de kan fylla i.

Om företaget inte har en infrastruktur att utfärda och hantera certifikat kan publicera du en formulärmall som måste installeras på användarnas datorer. Administratören eller någon med rätt behörigheter på användarens dator kan kopiera installationsfilen, och sedan installera formulärmallen.

Om du vill skapa en installeras formulärmall måste Microsoft Visual Studio .NET 2003 eller Microsoft Visual Studio 2005 installerat på datorn. Du kan sedan använda Publiceringsguiden för att skapa en installeras datafil som kan installera formulärmallen på användarnas datorer.

Publicera en formulärmall är inte samma som sparar en formulärmall. När du publicerar en formulärmall läggs Publiceringsguiden publicera plats och bearbetningsinstruktioner till formulärmallen så att användarna kan öppna formulär som baseras på formulärmallen. När du sparar en formulärmall sparar du en kopia av formulärmallen precis som du gör när du sparar en fil till din dator. Använd alltid Publiceringsguiden när du vill göra formulärmallen tillgänglig för dina användare att fylla i.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du publicerar din formulärmall behöver du följande:

 • Om du skapar en installeras filen måste Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio 2005 installerat på datorn.

 • Om du vill distribuera ett digitalt signerat formulärmall i ett e-postmeddelande måste Office Outlook 2007 installerat på datorn.

 • Om du skapar en installeras fil kontrollerar du att användare som kommer att köra installeras filen har administratörsrättigheter på sina datorer.

Överst på sidan

Publicera ett digitalt signerat formulärmall på en delad nätverksplats

Obs!: Det här förutsätter att du har en formulärmall som har signerats digitalt med ett certifikat från en certifikatutfärdare. Länkar till mer information om digitala signaturer finns i avsnittet Se även.

 1. Klicka på PubliceraArkiv-menyn.

 2. Klicka på till en nätverksplats i Publiceringsguiden och klicka sedan på Nästa.

 3. Klicka på Bläddra på nästa sida i guiden.

 4. Bläddra till den nätverksmapp där du vill publicera en formulärmall och klicka sedan på OK i dialogrutan Bläddra.

 5. Skriv in namnet på en formulärmall i rutan Mallnamn i formuläret och klicka sedan på Nästa.

 6. Om du har en alternativ sökväg där användare kan gå till hämta filen, till exempel en länk på en webbsida skriver du den alternativa sökvägen i rutan på nästa sida i guiden. Annars klickar du på Nästa.

 7. Kontrollera att informationen som visas är korrekt på nästa sida i guiden och klicka sedan på Publicera.

 8. Markera kryssrutan Skicka formulär till e-postmottagare om du vill skicka ett e-postmeddelande med formulär och en formulärmall till användarna, och klicka sedan på Stäng.

  Ett e-postmeddelande med i formuläret i meddelandets brödtext öppnas där du kan fylla i och skicka till användarna. Om användarna har Microsoft Office Outlook 2007 kan fyller de i formuläret när de öppnar e-postmeddelandet. Användare med tidigare versioner av Outlook eller andra e-postprogram kommer att få ett e-postmeddelande med formuläret och formulärmallen bifogad. Användare kan öppna den bifogade filen mall formulär om du vill installera formulärmallen på sin dator. Användarna kan sedan öppna den bifogade filen formulär och fylla i formulär i InfoPath.

  Tips: Ange en påminnelse till användarna att öppna endast bifogade filer i e-postmeddelanden från en betrodda avsändare i rutan Introduktion i e-postmeddelandet.

Överst på sidan

Använd Publiceringsguiden och Visual Studio för att skapa en fil som installeras

 1. Klicka på PubliceraArkiv-menyn.

 2. Klicka på som en installeras formulärmall (kräver Microsoft Visual Studio) i Publiceringsguiden och klicka sedan på Nästa.

 3. Skriv företagets namn i rutan Företagsnamn, väljer du det språk som installationsguiden används i rutan språk och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på Bläddra på nästa sida i guiden.

 5. Bläddra till den nätverksmapp där du vill publicera installeras filen och klicka sedan på OK i dialogrutan Bläddra.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Klicka på Publicera på nästa sida i guiden.

När du har publicerat formulärmallen administratören eller någon med administratörsrättigheter installera och registrera formulärmallen genom att köra installeras filen från användarnas datorer.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×