Publicera en formulärmall

När du har skapat en formulärmall kan du göra den tillgänglig för andra genom att publicera den till en delad mapp på datorn eller i ett nätverk, till ett Microsoft Windows SharePoint Services-formulärbibliotek eller till en webbserver.

Obs!: Oavsett var eller hur du publicerar formuläret måste alla användare som vill fylla i formuläret ha Microsoft Office InfoPath 2003 installerat på datorn.

 1. Växla till designläge och klicka på PubliceraArkiv-menyn.

 2. Klicka på Nästa på den första sidan i Publiceringsguiden och gör något av följande:

  Publicera till en delad mapp

  1. På den andra sidan i Publiceringsguiden klickar du på Till en delad mapp på den här datorn eller i ett nätverk och sedan på Nästa.

  2. Ange var du vill publicera formuläret i rutan Formulärsökväg och filnamn. Klicka på Bläddra för att bläddra till platsen.

   Obs!: I vissa fall kan du välja att publicera formuläret till en mapp genom att använda en filsökväg som inte är tillgänglig (till exempel \\privat\exempel\formular\), och sedan ge användarna tillgång till formuläret via en offentlig URL (Uniform Resource Locator) som pekar på mappen (till exempel http://www.example.com/formular). Om så är fallet anger du sökvägen till mappen i detta steg. Du kan ange URL:en längre fram i guiden.

  3. Skriv ett namn för formuläret i rutan Formulärnamn och klicka på Nästa.

   Obs!: Formulärnamnet, som används för att identifiera formuläret om det uppdateras eller publiceras om, visas för användarna när de fyller i formuläret.

  4. På nästa sida i Publiceringsguiden anger du en alternativ åtkomstsökväg (URL) om det behövs, som pekar på formulärmallens publiceringsplats. Formuläret publiceras fortfarande på den plats du angav i steg 2, men användarna öppnar formuläret via URL-adressen.

   Obs!: I de flesta fall är publiceringsplatsen och den alternativa åtkomstsökvägen samma.

  5. Klicka på Slutför.

  6. Om du vill skicka ett e-postmeddelande till användarna och informera dem om formuläret klickar du på Meddela användare och skriver och skickar e-postmeddelandet.

  Publicera till ett SharePoint-formulärbibliotek

  1. På den andra sidan i Publiceringsguiden klickar du på Till ett SharePoint-formulärbibliotek och sedan på Nästa.

  2. Klicka på Skapa ett nytt formulärbibliotek (rekommenderas) och sedan på Nästa.

  3. Ange adressen till Windows SharePoint Services-webbplatsen i rutan Ange var SharePoint-platsen finns. Adressen bör omfatta Windows SharePoint Services-webbplatsens plats och formulärnamnet.

  4. Ange ett namn och en beskrivning för formuläret i rutorna Namn och Beskrivning och klicka sedan på Nästa.

   Obs!: Formulärnamnet och -beskrivningen, som används för att identifiera formuläret om det uppdateras eller publiceras om, visas i formulärbibliotekets standardvy.

  5. På nästa sida i guiden kan du välja att visa data från formuläret i formulärbiblioteket. Klicka på Lägg till, välj det fält som du vill visa i en kolumn och ange sedan ett namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn.

  6. Om du väljer ett upprepande fält kan du definiera hur fältet ska visas i formulärbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan Välj en funktion som ska användas för upprepande data och sedan på OK.

   Obs!: Du kan välja att visa det första värdet i fältet, det sista värdet eller en sammanräkning av alla förekomster i fältet, eller ange att alla värden ska slås samman.

  7. Klicka på Slutför.

  8. Om du vill skicka ett e-postmeddelande till användarna och informera dem om formuläret klickar du på Meddela användare och skriver och skickar e-postmeddelandet.

  Publicera till en webbserver

  1. På den andra sidan i Publiceringsguiden klickar du på Till en webbserver och sedan på Nästa.

  2. Ange var du vill publicera formuläret i rutan Webb-URL och filnamn. Klicka på Bläddra för att bläddra till platsen.

   Obs!: I vissa fall kan du välja att publicera formuläret till en URL (Uniform Resource Locator) som inte är tillgänglig och sedan ge användarna tillgång till formuläret via en annan URL-adress, som pekar på publicerings-URL:n. Om så är fallet anger du publicerings-URL:en i detta steg. Du kan ange den URL-adress som användarna använder för att visa formuläret längre fram i guiden.

  3. Skriv ett namn för formuläret i rutan Formulärnamn och klicka på Nästa.

   Obs!: Formulärnamnet, som används för att identifiera formuläret om det uppdateras eller publiceras om, visas för användarna när de fyller i formuläret.

  4. På nästa sida i Publiceringsguiden anger du en alternativ åtkomstsökväg (URL) om det behövs, som pekar på formulärmallens publiceringsplats. Formuläret publiceras fortfarande på den plats du angav i steg 2, men användarna öppnar formuläret via den URL-adress du anger här.

   Obs!: I de flesta fall är publiceringsplatsen och den alternativa åtkomstsökvägen samma.

  5. Klicka på Slutför.

  6. Om du vill skicka ett e-postmeddelande till användarna och informera dem om formuläret klickar du på Meddela användare och skriver och skickar e-postmeddelandet.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×