Publicera en arbetsbok på en SharePoint-bibliotek

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med Microsoft Excel 2013 kan du publicera en arbetsbok i ett Microsoft SharePoint-bibliotek så att andra kan visa eller redigera den i en webbläsare utan att Excel är installerat på deras datorer. Att publicera är i princip det samma som att spara men med vissa inbyggda alternativ som ger dig möjlighet att kontrollera vad som visas för andra när de öppnar arbetsboken i en webbläsare.

Om hela organisationen gör det till en vana att börja spara eller publicera en arbetsbok i en central SharePoint-sida blir det lättare att undvika att flera väldigt lika versioner av samma arbetsbok uppkommer på olika håll i organisationen när den skickas runt via e-post.

Genom att ange vissa publiceringsalternativ kan du belysa specifika delar av arbetsboken, som till exempel diagram, eller förhindra att andra delar visas i webbläsaren. Du kan till exempel välja att visa ett diagram men inte den underliggande informationen. Du kan även välja att bara visa vissa kalkylblad för de personer som behöver kunna se dem och samtidigt dölja alla andra kalkylblad.

I den här artikeln beskrivs det hur du publicerar en arbetsbok från Excel 2013. Den omfattar inte att ansluta en arbetsbok eller arbetsboks data till en Excel Web Access Web Part på en SharePoint-webbsida. Om du vill veta mer om Excel Web Access Web Parts går du till artikeln Anslut en Excel Web Access Web Part till en Excel-arbetsbok.

När du publicerar en arbetsbok på en SharePoint-sida sparas hela arbetsboken på SharePoint. En användare med rätt behörighet i SharePoint kan visa och arbeta med hela arbetsboken i antingen sin webbläsare eller i Excel-programet på skrivbordet.

Om Office Online har distribuerats SharePoint, kan du visa och arbeta med dina data i webbläsaren på i stort sett samma sätt som att arbeta med data i Excel-skrivbordsprogrammet. Flera användare kan faktiskt samtidigt redigera en arbetsbok i webbläsarrutnätet, vilket inte går i Excel-skrivbordsprogrammet. När du visar en arbetsbok i webbläsaren och knappen Redigera i Excel Online visas vet du att Office Online är redo att använda.

Redigera i Excel Online på menyn Redigera arbetsbok

Om du vill veta mer går du till artikeln Skillnader mellan att använda en arbetsbok i Excel och Excel Services.

Förbereda arbetsboken

Innan du publicerar arbetsboken kan du välja att markera endast de kalkylblad eller objekt som du vill ska vara synliga i webbläsaren. Kom bara ihåg att även om du kan begränsa synligheten i det här läget så är hela arbetsbokens innehåll sparats på SharePoint-servern.

Om du vill inkludera fullständiga kalkylblad och andra objekt, som till exempel diagram eller Pivottabeller, definierar du hela kalkylbladet som ett namngivet område. Markera hela kalkylbladet och definiera sedan ett namngivet område. Det namngivna området visas därefter som ett tillgängligt objekt i dialogrutan Publiceringsalternativ när du är redo att publicera.

Om du vill låta användarna ange ett värde in en cell som ska fungera med en formel i en annan cell anger du den cellen som ett definierat namn i Excel innan du publicerar arbetsboken. Du kan sedan lägga till det definierade namnet som en parameter på fliken Parametrar i dialogrutan Alternativ för webbläsarvy.

Till exempel, i följande bild visas en cell, D2, som har det definierade namnet Rate. I webbläsaren skriver en användare in värdet 5.625 i rutan i fönstret Parametrar och klickar sedan på Använd. Det värdet visas sedan i cell D2 och formeln i A2 använder värdet i D2. Resultatet av formeln beräknas om och visas i A2: $1,151.31.

Mer information om hur du definierar områden ges i hjälpen för Excel.

Om en parameter anges i fönstret används den i cell D2

Obs!: Om du skapar utsnitt av en Excel-tabell och definierar ett namn för hela området med celler som innehåller tabellerna och utsnitten kommer du inte att kunna använda utsnitten för att filtrera tabellen i webbläsaren om du publicerar det definierade området. Om du publicerar tabellen eller hela kalkylbladet kommer utsnitten att fungera som väntat i webbläsaren.

Publicera arbetsboken

 1. Klicka på Arkiv > Spara som >SharePoint.

 2. Om du ser din SharePoint-mappen underaktuell mapp eller senaste mappar, klicka på den mapp du vill ha. Annars klickar du på Bläddra och anger du webbadressen för SharePoint-webbplatsen. Bläddra till mappen där du vill publicera arbetsboken. Dialogrutan Spara som visas.

 3. Om du vill markera enskilda kalkylblad eller objekt som du vill publicera från arbetsboken klickar du på Alternativ för webbläsarvy. Då visas flikarna Visa och Parametrar. Om du vill publicera hela arbetsboken klickar du på Spara. Annars gör du en av följande saker:

 • Om du vill visa hela arbetsboken i webbläsaren markerar du Hela arbetsboken i listrutan på fliken Visa.

 • Om du bara vill visa specifika kalkylblad i webbläsaren markerar du Blad i listrutan på fliken Visa och avmarkerar sedan rutorna som tillhör de blad som du inte vill dölja i webbläsaren.

  Alla blad är markerade som standard. Du kan snabbt visa alla blad igen om du har avmarkerat några av rutorna genom att markera kryssrutan Alla blad.

 • Om du endast vill visa specifika objekt i webbläsaren (till exempel namngivna områden, diagram, tabeller eller Pivottabeller) markerar du Element i arbetsboken i listrutan på fliken Visa och markerar sedan rutorna som tillhör de objekt du vill visa.

 • På fliken Parametrar lägger du till alla definierade namn som du vill använda för att ange celler som är redigerbara när användarna visar arbetsboken i webbläsaren. Stäng sedan dialogrutan genom att klicka på OK.

 1. Spara arbetsboken.

Meddelanden: 

 • Om du markerar objekt som har samma namn (till exempel ett diagram och dess underliggande data) är endast ett av objekten tillgängliga i webbläsaren. Om du vill visa alla objekt kontrollerar du att varje objekt i arbetsboken har ett unikt namn.

 • Om du markerar objekt som har samma namn (till exempel ett diagram och dess underliggande data) är endast ett av objekten tillgängliga i webbläsaren. Om du vill visa alla objekt kontrollerar du att varje objekt i arbetsboken har ett unikt namn.

 • Du kan byta namn på tabeller i gruppen EgenskaperDesign-fliken, byta namn Pivottabeller i gruppen Pivottabeller på fliken Alternativ och byta namn på Pivotdiagram i gruppen Egenskaper på fliken Layout. Du byter namn på andra dubbletter, till exempel namngivna områden, i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

 • Du kan byta namn på tabeller i gruppen EgenskaperDesign-fliken, byta namn Pivottabeller i gruppen Pivottabeller på fliken Alternativ och byta namn på Pivotdiagram i gruppen Egenskaper på fliken Layout. Du byter namn på andra dubbletter, till exempel namngivna områden, i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

Lär dig mer om Excel Services och hur du arbetar med data i webbläsaren

Business Intelligence-möjligheter i Excel Services

Arbeta med externa data i Excel Services

Uppdatera data i en arbetsbok i ett webbläsarfönster

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×