Prova och ange tidsinställningar för bilder

När du övar på presentationen kan du spela in hur mycket tid du behöver för att presentera varje bild. När du håller presentationen kan du använda tidsinställningarna för att mata fram bilder automatiskt. Om du sparar presentationen som en filmfil kan du använda tidsinställningarna för att mata fram bilder automatiskt.

Gör något av följande:

Öva på presentationen.

När du övar spelar timern in den tid varje bild tar och den totala tiden som du lägger ner på alla bilder. Timern startar automatiskt när du öppnar föredragshållarvyn.

 1. På fliken Bildspel, under Verktyg för föredragshållare klickar du på Prova.

  Fliken Bildspel, gruppen Verktyg för föredragshållare

 2. Börja öva på presentationen.

  När du har övat klart på innehållet för varje bild klickar du på höger eller vänster pil Knappar för att gå till nästa bild eller föregående bild för att gå vidare till nästa eller föregående bild.

 3. När du kommer till den sista bilden eller stänger föredragshållarvyn uppmanas du att spara tidsinställningarna i PowerPoint.

Pausa, starta eller återställa timern

Timern startar automatiskt när du öppnar föredragshållarvyn, men du kan pausa eller starta om den om du behöver avbryta för att ta anteckningar för den aktuella bilden eller ta en paus.

 • Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Pausa timern

Klicka på Knapp för att pausa timer

Starta eller återuppta timern

Klicka på Knapp för att starta timer

Nollställa timern för den aktuella bilden

Klicka på Knapp för att nollställa timer

Meddelanden: 

  • När du kommer till den sista bilden eller stänger föredragshållarvyn uppmanas du att spara tidsinställningarna i PowerPoint.

  • Tidsinställningar för bilder som du har övat på aktiveras inte som standard. Om du vill använda tidsinställningarna när du håller en presentation kan du aktivera tidsinställningen innan du spelar upp bildspelet. Markera kryssrutan Använd tidsinställningar under Konfigurera på fliken Bildspel.

Lägga till anteckningar när du övar

Till vänster i anteckningsrutan kan du se eventuella anteckningar som du tog för den aktuella bilden när du skapade presentationen. Du kan även skriva in fler anteckningar när du övar.

 1. Klicka på Knapp för att pausa timer om du vill pausa timern.

 2. Klicka inuti anteckningsrutan till höger och skriv sedan in mötesanteckningarna.

  Obs!: När du stänger föredragshållarvyn bifogas extraanteckningarna i slutet av anteckningarna för bilden som visades när du skrev dem.

Se även

Inaktivera tidsinställningar för bilder

Använda föredragshållarvyn

Spara en presentation som en filmfil

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×